Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

Gazdasági képesítések (marketing, HR, ügyvitel, minőségbiztosítás)

Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

A képzés leírása:

A képzés célja olyan szakember képzése, aki munkája során minőségügyi dokumentációt készít és kezel, minőségbiztosítási oktatásszervezési feladatokat lát el. Fontos tevékenysége, hogy vállalatánál folyamatkezdeti, folyamatközi és végátvételi ellenőrzést végez. Minősíti a beszállítókat, elemzi az adatokat és auditálási feladatokat is ellát.

A képzést sikeresen elvégző:

 • Minőségügyi dokumentációt készít és kezel
 • Oktatásszervezési feladatokat végez
 • Belső és külső kommunikációt végez
 • Ügyfélszolgálati feladatot végez
 • Folyamatkezdeti ellenőrzést végez
 • Folyamatközi ellenőrzést végez
 • Végátvételi ellenőrzést végez
 • Minősíti a beszállítókat
 • Elemzi az adatokat
 • Auditálási feladatokat ellát
Főbb témakörök:

Főbb témakörök:

 • A minőségirányítási dokumentáció kezelése
 • Minőségirányítási belső és külső kommunikáció
 • A minőségügyi folyamatok ellenőrzése, értékelése
 • A beszállítókra vonatkozó adatok elemzése, minősítése

Tematika:

 • Minőségbiztosítási szabványok
 • A minőségügyi bizonylatok
 • A minőségpolitika, minőségcélok
 • A minőségirányítás alapelvei
 • A tervezés szabályozása
 • A beszerzés, beszállítás
 • A nemmegfelelőség kezelése
 • A termékek kezelése, tárolása
 • A visszacsatolások
 • A fejlesztések kritériumai
 • A minőségügyi eljárások
 • A belső és külső szabályozások, szabványok
 • A jogi és közigazgatási előírások
 • A minőségirányítási kézikönyv
 • A minőségirányítási eljárásutasítások
 • Az audit dokumentumai és bizonylatai
 • A minőségpolitika, minőségcélok
 • A mérőeszközök fajtái
 • A minőségfejlesztési technikák
 • Az auditálás speciális szakterületenkénti módszerei
 • A szolgáltatások nyújtása
 • A minőségügyi eljárások
 • A minőségfejlesztés
 • Az ügyfélkezelés
 • A panaszkezelés
 • A minőségköltségek
 • Az auditálási alapismeretek
 • A belső képzés
 • A vezetőség felelőssége
 • A vevői elégedettségmérés dokumentumai
 • MSZEN ISO / IEC 17025:2005
A jelentkezés feltételei:

Középiskolai végzettség

nem szükséges

számítógép (elsősorban Excel) felhasználó szintű ismerete

Fontos tudni:

A képzés 14 péntek délutáni alkalommal valósul meg! Maximális csoportlétszám 15 fő.

Oktatónk:

1995-től tevékenykedik a minőségbiztosítás területén;

2003-tól tanácsadás és felkészítés is munkája részét képezi, illetve minőségbiztosítási vezető vizsgáló laboratóriumoknál;

2012-től 1+1/2 évig NAT akkreditáló mérnök;

Egyéb szakmai ismeretei:

11 évig bemérő mérnök (Mikroeletronikai Vállalat volt MEV)

12 évig Metrológus Országos Mérésügyi Hivatal (jelenleg MKEH Metrológiai Hatóság)

Ajánlott irodalom (egyénileg beszerzendő):

Dr. Gutassy Attila: Ellenőrzés és Minőségbiztosítás c. könyvét

Az Apave Akadémia jelentkezéskor, illetve egy-másfél héttel a képzés megkezdése előtt visszaigazolja a képzésen való részvételüket.

Az Apave Akadémia a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezők száma nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Az új időpont kijelölését a megrendelőkkel egyezteti.

A tanfolyam, tantermi gyakorlati képzést tartalmazza,-a módszertan kialakításánál figyelembe vettük, hogy résztvevőink jelentős része munka mellett szeretné ezt a végzettséget megszerezni, az előadások kötelezően beadandó feladatokkal, esettanulmányokkal egészülnek ki, részvétele a képzésen nem pótolja az otthoni felkészülést.

A képzést igény szerint kihelyezett formában is megszervezzük, kérje árajánlatunkat.

A képzés részvételi díját ÁFA terheli! A feltüntetett képzési díj az ÁFA-t még NEM tartalmazza!

Sikeres vizsga esetén résztvevőink angol és magyar nyelvű tanúsítványt kapnak (a képzés NEM OKJ-s)!

Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek

A képzés költségei:*

Oktatási díj: 120 000 Ft

Jegyzetköltség:- Egyéni beszerzéssel, jegyzetlista alapján

Vizsgadíj:- Az oktatási díj tartalmazza.

Összesen:120 000 Ft (részletfizetési lehetőség igénybe vételével: 3 x 40 000 Ft)

A képzés helyszíne és időpontja:

 • 1
  Város
  Budapest
  Cím
  1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
  Időpont és ütemezés
  2019. május 10. (péntek) , 3 hónap, péntek 14:00-18:50
Város Cím Időpont és ütemezés
1
Budapest
1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
2019. május 10. (péntek) , 3 hónap, péntek 14:00-18:50

További képzés helyszínek és időpontok:

Város Cím Időpont és ütemezés
2
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Kapcsolattartók:

 • MOLNÁR Fruzsina

  tréning menedzser

  mobil: +36 70 443 2000

  telefon: +36 1 413 1293

 • PAPP Csilla

  oktatásszervező

  gépészeti, energetikai, villamosipari képzések

  mobil: +36 30 855 0443

  telefon: +36 1 413 1294