Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

Felnőttképzési szolgáltatások

Előzetes tudásszint mérés

A képzés leírása:

Az előzetes tudásszint felmérés célja: a képzésben való részvételhez szükséges alapinformációk összegyűjtése az oktatók számára, akik így lehetőséget kapnak arra, hogy az adott képzési csoportban a tananyag feldolgozásának kiindulási szintjét és ütemét a részvevők tudásához igazítsák.

Főbb témakörök:

1. A résztvevő hitelt érdemlően, dokumentumokkal tudja bizonyítani azt, hogy a szakmai és vizsga követelményekben előírt ismeretekkel már rendelkezik. Ilyenkor be kell mutatnia azt az eredeti vizsga dokumentumot (bizonyítvány, oklevél, tanúsítvány), amellyel egyértelműen bizonyítható a megszerzett, ellenőrzött meglévő ismeret.2. A résztvevő nem tudja dokumentumokkal igazolni az ellenőrzött tudás meglétét, ebben az esetben írásbeli felmérő tesztet kell megírnia a szintfelmérő vizsgán való megjelenés és részvétel során. Illetve gyakorlati vizsgát kell tennie, bizonyos képzéstípusok esetén. A szintmérő vizsgadolgozatok és a gyakorlati vizsgafeladatok tartalmát a képző intézmény kijelölt megbízottja (tanára, oktatója) állítja össze, illetve határozza meg. Ő értékeli ki az eredményeket és ez alapján tesz (tehet) javaslatot az alkalmazandó eljárásra is.

Fontos tudni:

A pénzügyi következménnyel járó felmentés (képzési díjcsökkentés, árengedmény-adás) jóváhagyója minden esetben az akadémia igazgatója.

Az előzetes tudásszintfelmérés díja képzéstípusonként változó. Kérje kollégáink információját, a tudásmérés díjáról és módszertanáról.

Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek

A képzés díjmentes.

A képzés helyszíne és időpontja:

Város Cím Időpont és ütemezés
1
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint

További képzés helyszínek és időpontok:

 • 2
  Város
  Budapest
  Cím
  1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
  Időpont és ütemezés
  képzéstípusonként változó, képzéstípusonként változó
Város Cím Időpont és ütemezés
2
Budapest
1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
képzéstípusonként változó, képzéstípusonként változó

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Kapcsolattartók: