Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen is meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

Bejelentési számunk: B/2020/000326, Engedélyszámunk: E/2020/000060

Gépészet, villamosság, energetika

Emelőgép-ügyintéző

Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000060

Azonosító: 10224001

A képzés leírása:

Az Emelőgép-ügyintéző képzés célja olyan szakember képzése, aki a nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik az üzemeltető tevékenységi területén működő emelőgépek körében az üzemeltető munkáltató által ráruházott üzemeltetői feladatok végrehajtásában. Elősegíti a munkahelyi balesetek megelőzését, valamint az emelőgépek váratlan meghibásodásából adódó munkabalesetek, vagy személyi sérüléssel nem, csak anyagi kárral járó kvázibalesetek és termeléskiesések költségnövelő hatásának csökkentését. Gondoskodik, hogy az emelőgépek biztonságos üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírásokban, a nemzeti szabványokban és az emelőgép dokumentációban, illetve az üzemeltető belső szabályzatában előírtak a megbízatása területén maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, külső szakértőkkel, karbantartókkal stb. annak érdekében, hogy az emelőgépekkel végzett tevékenységgel összefüggő kockázatok minimális szintet érjenek el;
 • közreműködni az üzemeltető munkáltató munkavédelmi feladatainak megvalósításában;
 • gondoskodni az emelőgép üzembe helyezésének megszervezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről, rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégeztetéséről;
 • nyilvántartani és megőrizni az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz minden okmányát az emelőgép, illetőleg a teherfüggesztő eszköz kiselejtezéséig, különösen;
 • az időszakos vizsgálatok eredményeit, dokumentálását,
 • a karbantartási munkák, a fődarab-, a kötél-, a horog- és a lánccserék előírás szerinti bizonylatait, tanúsítványait, emelőgép naplóit, szerelői nyilatkozatot;
 • naprakészen vezetni az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz üzemeltetési dokumentációját, nyilvántartását és azokat az emelőgép selejtezéséig megőrizni;
 • biztosítani, hogy az emelőgép a gépdirektíva [16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet] szerinti használati utasítása – az emelőgép kiselejtezéséig – az üzemeltető rendelkezésére álljon, valamint biztosítja, hogy az emelőgép rendeltetésszerű használatának leírása az emelőgép kezelő számára biztosítva legyen;
 • gondoskodik az emelőgép, valamint a teherfüggesztő eszköz rendeltetésszerű használatáról, illetőleg használaton kívül, előírás szerinti tárolásáról;
 • ütemezni és ellenőrizni az emelőgépek, teher függesztékek időszakos vizsgálatait, illetve ellenőrzi az időszakos vizsgálatok eredményét és azoknak ismeretében megszervezi a szükséges javításokat, adott esetben intézkedik az emelőgép üzemének felfüggesztéséről. Az időszakos vizsgálatokhoz, valamint a javítások idejére megszervezi az emelőgép üzemeltetésének felfüggesztését;
 • intézkedni arról, hogy az emelőgép kezelő a vonatkozó jogszabály szerint képesített személy legyen, az emelés irányító és a kötöző a munkájához szükséges ismereteket elsajátítsa;
 • az emelőgéppel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatokat és üzembiztonsággal kapcsolatos eseményeket írásban rögzíteni vagy rögzíttetni emelőgép naplóban, és megszervezni e feljegyzések megőrzését.
 • a rendelet által megszabott időszakos vizsgálatokat elvégezni/elvégeztetni és arról vizsgálati jegyzőkönyvet készíteni, illetve a mások által készített jegyzőkönyveket értékelni;
 • az időszakos vizsgálatokról készített jegyzőkönyvekben feltárt hiányosságok felszámolására az üzemeltető felé intézkedési javaslattal élni;
 • a hatáskörébe utalt emelőgépekkel összefüggő feladatok megoldására javaslatokat, szerződéstervezeteket készíteni;
 • közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét.
Főbb témakörök:

Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

Magasban végzett szerelések

Gépészeti ismeretek emelőgép-ügyintézőknek

Emelőgépek üzemviteli sajátossága

Emelőgép-ügyintézői feladatok

A jelentkezés feltételei:

érettségi vizsga

Szükséges, mégpedig 1. fokú munkaköri alkalmasság, melyet SZAKELLÁTÓHELY foglalkozás-egészségügyi szakorvosától kell beszerezni! A kitöltendő igazolás oldalunkról letölthető!

Fontos tudni:
 • a tanfolyam gyakorlati képzést tartalmazza,-a módszertan kialakításánál figyelembe vettük, hogy résztvevőink jelentős része munka mellett szeretné ezt a végzettséget megszerezni,

 • az előadások kötelezően beadandó feladatokkal, esettanulmányokkal egészülnek ki,

részvétele a képzésen nem pótolja az otthoni felkészülést

Az APAVE Magyarország Kft. jelentkezéskor, illetve egy héttel a képzés megkezdése előtt visszaigazolja a képzésen való részvételüket.

Az APAVE Magyarország Kft. a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezők száma nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Az új időpont kijelölését a megrendelőkkel egyezteti.

A képzést igény szerint kihelyezett formában is megszervezzük, kérje árajánlatunkat.

ENGEDÉLYSZÁM: E/2020/000060

Képzésünkre kedvezményes képzési hitel igényelhető! Részletek:https://diakhitel.hu/kepzesihitel

Az Emelőgép-ügyintéző képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről – a képző intézmény által –kiállított tanúsítvány.

Képesítő vizsga:

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként -a 2019. évi LXXX. törvény szerinti- akkreditált vizsgaközpont szervez.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzettképesítő bizonyítvány államilag elismert Emelőgép-ügyintéző szakképesítést tanúsít.

AzINNOVATÍV KÉPZÉSTÁMOGATÓ KÖZPONT(www.ikk.hu) honlapján elérhető a képesítő vizsgák jelentkezési felülete!

Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek 10% kedvezmény Az Apave (Vincotte) Akadémián végzettek számára

A képzés költségei:*

Oktatási díj: 140 000 Ft

Jegyzetköltség:5 000 Ft

Vizsgadíj:- A vizsgaközpont által meghatározott összeg.

Összesen:145 000 Ft (részletfizetési lehetőség igénybe vételével: 3 x 32 500 Ft és 1 x 55 000 Ft)

A képzés helyszíne és időpontja:

 • 1
  Helyszín
  Online
  Cím
  Online formában
  Időpont és ütemezés
  2022. november 11. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00
Helyszín Cím Időpont és ütemezés
1
Miskolc
Online formában
2022. november 11. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00

További képzés helyszínek és időpontok:

 • 2
  Helyszín

  Online
  Cím
  Cégre szabott, online konzultációként
  Időpont és ütemezés
  Megrendelő igénye szerint
 • 3
  Helyszín
  Székesfehérvár
  Cím
  Online formában
  Időpont és ütemezés
  2022. november 11. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00
 • 4
  Helyszín
  Győr
  Cím
  Online formában
  Időpont és ütemezés
  2022. november 11. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00
 • 5
  Helyszín
  Debrecen
  Cím
  Online formában
  Időpont és ütemezés
  2022. november 11. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00
 • 6
  Helyszín

  Online
  Cím
  Online kurzus
  (élő közvetítéssel)
  Időpont és ütemezés
  2022. november 11. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00
 • 7
  Helyszín
  Budaörs
  Cím
  2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. (Budaörs Terrapark)
  Időpont és ütemezés
  2022. november 11. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00
 • 8
  Helyszín
  Pécs
  Cím
  Online formában
  Időpont és ütemezés
  2022. november 11. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00
Város Cím Időpont és ütemezés
2
Online
Cégre szabott, online konzultációként
Megrendelő igénye szerint
3
Székesfehérvár
Online formában
2022. november 11. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00
4
Győr
Online formában
2022. november 11. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00
5
Debrecen
Online formában
2022. november 11. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00
6
Online
Online kurzus
(élő közvetítéssel)
2022. november 11. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00
7
Budaörs
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. (Budaörs Terrapark)
2022. november 11. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00
8
Pécs
Online formában
2022. november 11. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg ÁFA mentes.

Képzéseink jelentős része elérhető online formában is!

Online kurzusainkat, élő közvetítéssel tartjuk meg.

Az oktatásokat a Google Hang­outs Meet szolgáltatás segítségével tesszük elérhetővé. A szolgáltatás használata ingyenes, és lehetővé teszi, hogy minden résztvevő azonos időben csatlakozzon az oktató által elindított élő közvetítéshez. Lehetőséget biztosít arra, hogy halljuk és lássuk egymást, valamint az oktató prezentációját is követhetjük (a képernyőmegosztás funkció segítségével).

Ahhoz, hogy elérje képzésünket, szélessávú internethozzáféréssel, valamint egy hangszóróval és mikrofonnal ellátott eszközzel (számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal) kell rendelkeznie. Bizonyos képzések esetén, azok részletes leírásánál, az esetlegesen szükséges további feltételekről is tájékozódhatnak.

Kollégáink elküldik Önnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre az online képzés eléréséhez szükséges linket, mely segítségével egy kattintással tud csatlakozni a csoporthoz az Ön által kiválasztott képzési időpontban.

A képzést szervező kollégáink folyamatosan rendelkezésre állnak, így ha bármilyen akadályba ütközik, készséggel segítenek.

Kihelyezett képzéseink:

A kihelyezett képzéseink cégre szabott, kontakt illetve online módon valósulnak meg.

Kapcsolattartók:

 • MOLNÁR Fruzsina

  tréning menedzser

  mobil: +36 70 443 2000

 • PAPP Tímea

  oktatásszervező

  SCC/VCA tréning és vizsga

  mobil: +36 30 521 2030

A fenti képzés nyilvántartásbavételi száma:E/2020/000060