Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen is meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

Bejelentési számunk: B/2020/000326, Engedélyszámunk: E/2020/000060

Gépészet, villamosság, energetika

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000060

Azonosító: 07133003

A képzés leírása:

A képzés célja, hogy a képzést elvégző személy, rendelkezzen mindazon kompetenciákkal, mely a munkaterületének ellátásához szükséges.
Az ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő szakember ipari hőtechnikai rendszerek:
kazánok, ipari kemencék, szárítók, gőzfűtésű hőcserélők fűtőolajjal vagy gázzal fűtött tüzelő
berendezéseit szakszerűen, gazdaságosan és biztonságosan üzemelteti. A rendelkezésére álló tárolókból biztosítja a berendezés tüzelőanyag ellátását, felkészíti, indítja, folyamatos üzemben tartja és leállítja a berendezést. Munkája során ellenőrzi az üzemi paramétereket, és a jogosultsági szintjének megfelelő mértékben végrehajtja a szükséges beavatkozást. Az üzemviteli dokumentációkat, üzemi naplót, anyag- és eszközvételezési tömböket és űrlapokat napra készen vezeti. Informatikai ismeretei alapján képes a folyamatirányított, automata rendszerek működtetésére, a digitális üzemeltetési naplózás végrehajtására. Ellátja a jogosultsági körébe tartozó épületfelügyeleti rendszerek, biztonsági berendezések ellenőrzését, a veszélyes anyagok, hulladékok, melléktermékek hatósági előírás szerinti kezelését.

Főbb témakörök:

Olaj- és gáztüzelő berendezések típusai, tulajdonságai és felhasználása
Olaj- és gáztüzelő berendezések műszaki-, karbantartási dokumentációi
Fizikai, hőtani fogalmak, meghatározások, mértékegységek
Méréstechnika
Szabályzókörök
Nyomás-, hőmérséklet- és teljesítmény-szabályozás
Folyamatirányító rendszerek
Égővezérlő automatikák
Gázelosztó hálózat, gázfogadó állomás
PB-gázellátó rendszerek, elpárologtatók
Olajellátó rendszerek
Tüzelőanyagok tulajdonságai
Égéselmélet
A biztonsági- és működtetési szerelvények, reteszfeltételek
A gáz- és olajégők
A gáz- és olajtüzelésű berendezések üzembe helyezésére, üzemeltetése
Tűzvédelem
Környezetvédelem
Üzemeltetési utasítás, üzemnapló, rendkívüli események
Hatósági előírások
Üzemi és elszámolási mérések felügyelete, dokumentálása

A jelentkezés feltételei:

8. évfolyam elvégzése

szükséges

Fontos tudni:
 • a tanfolyam gyakorlati képzést tartalmazza,-a módszertan kialakításánál figyelembe vettük, hogy résztvevőink jelentős része munka mellett szeretné ezt a végzettséget megszerezni,
 • az előadások kötelezően beadandó feladatokkal, esettanulmányokkal egészülnek ki,
 • részvétele a képzésen nem pótolja az otthoni felkészülést

Az APAVE Magyarország Kft. jelentkezéskor, illetve egy héttel a képzés megkezdése előtt visszaigazolja a képzésen való részvételüket.

Az APAVE Magyarország Kft. a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezők száma nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Az új időpont kijelölését a megrendelőkkel egyezteti.

A képzést igény szerint kihelyezett formában is megszervezzük, kérje árajánlatunkat.

ENGEDÉLYSZÁM: E/2020/000060

Képzésünkre kedvezményes KÉPZÉSI HITEL igényelhető!

Részletek: https://diakhitel.hu/kepzesihitel

Az Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről – a képző intézmény által –kiállított tanúsítvány.

Képesítő vizsga:

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként – a 2019. évi LXXX. törvény szerinti – akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzettképesítő bizonyítvány államilag elismert Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő szakképesítést tanúsít.

AzINNOVATÍV KÉPZÉSTÁMOGATÓ KÖZPONThonlapján elérhető a képesítő vizsgák jelentkezési felülete!

Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek

A képzés költségei:*

Oktatási díj: 105 000 Ft

Jegyzetköltség:- Az oktatási díj tartalmazza

Vizsgadíj:- A vizsgaközpont által meghatározott összeg.

Összesen:105 000 Ft (részletfizetési lehetőség igénybe vételével: 2 x 52 500 Ft)

A képzés helyszíne és időpontja:

 • 1
  Helyszín
  Online
  Cím
  2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. (Budaörs Terrapark)
  Időpont és ütemezés
  2022. november 9. (szerda) , 2 hónap, egyeztetés szerint
Helyszín Cím Időpont és ütemezés
1
Budaörs
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. (Budaörs Terrapark)
2022. november 9. (szerda) , 2 hónap, egyeztetés szerint

További képzés helyszínek és időpontok:

 • 2
  Helyszín
  Kihelyezett
  Cím
  Megrendelő telephelyén
  Időpont és ütemezés
  Megrendelő igénye szerint
 • 3
  Helyszín
  Budaörs
  Cím
  2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. (Budaörs Terrapark)
  Időpont és ütemezés
  2022. szeptember 6. (kedd) , 2 hónap, egyeztetés szerint
Város Cím Időpont és ütemezés
2
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint
3
Budaörs
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. (Budaörs Terrapark)
2022. szeptember 6. (kedd) , 2 hónap, egyeztetés szerint

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg ÁFA mentes.

Képzéseink jelentős része elérhető online formában is!

Online kurzusainkat, élő közvetítéssel tartjuk meg.

Az oktatásokat a Google Hang­outs Meet szolgáltatás segítségével tesszük elérhetővé. A szolgáltatás használata ingyenes, és lehetővé teszi, hogy minden résztvevő azonos időben csatlakozzon az oktató által elindított élő közvetítéshez. Lehetőséget biztosít arra, hogy halljuk és lássuk egymást, valamint az oktató prezentációját is követhetjük (a képernyőmegosztás funkció segítségével).

Ahhoz, hogy elérje képzésünket, szélessávú internethozzáféréssel, valamint egy hangszóróval és mikrofonnal ellátott eszközzel (számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal) kell rendelkeznie. Bizonyos képzések esetén, azok részletes leírásánál, az esetlegesen szükséges további feltételekről is tájékozódhatnak.

Kollégáink elküldik Önnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre az online képzés eléréséhez szükséges linket, mely segítségével egy kattintással tud csatlakozni a csoporthoz az Ön által kiválasztott képzési időpontban.

A képzést szervező kollégáink folyamatosan rendelkezésre állnak, így ha bármilyen akadályba ütközik, készséggel segítenek.

Kihelyezett képzéseink:

A kihelyezett képzéseink cégre szabott, kontakt illetve online módon valósulnak meg.

Kapcsolattartók:

 • HORVÁTH Lajos

  szakmai vezető

  mobil: +36 30 377 0257

A fenti képzés nyilvántartásbavételi száma:E/2020/000060