Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

Bejelentési számunk:
B/2020/000326
Engedélyszámunk:
E/2020/000060

Online jelentkezés: Teherkötöző és irányító

1

A képzés adatai

Megnevezés:

Teherkötöző és irányító

Város:

Budapest

Helyszín:

A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.

Kezdés tervezett időpontja:

2022. október 26. (szerda)

Időtartam:

1 nap

Ütemezés:

szerda (heti 1 alkalom)

Nyilvántartási száma:

B/2020/000326

Képzés díja**:

2

Jelentkező / résztvevő adatai:

A képzésen résztvevő neve:

Születési hely:

Születési idő:

Édesanyja születési neve:

Résztvevő állandó lakcíme:

Résztvevő értesítési címe:

Telefonszáma (napközbeni elérhetősége:):

E-mail címe:

Iskolai végzettsége / szakképzettsége:

3

Költségviselő adatai:

Költségviselő megnevezése:

Költségviselő adószáma (cég esetében):

Költségviselő postacíme:

4

Egyéb:

Igénybe kívánom venni az alábbi felnőttképzési szolgáltatást: (térítés ellenében)

Fizetési konstrukció (egyéni jelentkezés, magánszemélyek esetén):

A képzés díjának kiegyenlítése (egyéni jelentkezés, magánszemélyek esetén):

A tanfolyamról az alábbi módon értesültem: (Több is válasz is adható)

5

Megjegyzés

Kérjük, ha bármilyen közlendője van a jelentkezéssel vagy a képzéssel kapcsolatban, írja meg nekünk!

Kérjük, a piros csillaggal (*) jelölt mezőket mindenképpen töltse ki!

Kapcsolattartók: