Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen is meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

Bejelentési számunk: B/2020/000326, Engedélyszámunk: E/2020/000060

Gépészet, villamosság, energetika

Kazángépész (12 t/h felett)

Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000060

Azonosító: 07133020

A képzés leírása:

A képzés célja, hogy a képzést elvégző személy, rendelkezzen mindazon kompetenciákkal, mely a munkaterületének ellátásához szükséges.

A kazángépész szakember a 12 t/h tömegáram feletti és 7200 kW-ot meghaladó (jellemzően

21 MW-os vagy annál nagyobb) teljesítményű ipari kazánokat és segédberendezéseiket kezeli

és felügyeli. Feladata a kazán és a kazánt ellátó technológiai rendszerek felkészítése, indítása,

folyamatos üzemeltetése, illetve a kazán által ellátott technológiai rendszerek, hőtechnikai

berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Munkája során ellenőrzi és

felügyeli az üzemeltetési paramétereket. Jogosultsági szintjének megfelelő mértékben végrehajtja a szükséges beavatkozást. Vezeti az előírt üzemi dokumentumokat. Informatikai ismeretei alapján képes a korszerű, folyamatirányított, automatizált tüzeléstechnikai rendszerek

működtetésére, a digitális üzemeltetési naplózás végrehajtására. Ellátja a jogosultsági körébe

tartozó épületfelügyeleti rendszerek, biztonsági berendezések ellenőrzését, a veszélyes anyagok, hulladékok, melléktermékek hatósági előírás szerinti kezelését.

Főbb témakörök:

Kazánok típusai, tulajdonságai és felhasználása

Fizikai, hőtani fogalmak, meghatározások, mértékegységek

Kazánok felépítése, működése, kapcsolódó rendszere

Kiszolgált hőtechnikai rendszerek

Kazánok műszaki-, karbantartási dokumentációi

Gázellátó rendszerek

Olajellátó rendszerek

Fűtőanyagok tulajdonságai

Égéselmélet

A gáz- és olajégők

Tápvízellátás

Méréstechnika

Vezérlő és szabályozási rendszerek

Folyamatirányító rendszerek

A biztonsági- és működtetési szerelvények, reteszfeltételek

Kazánok üzembe helyezésére, üzemeltetése

Üzemi és elszámolási mérések felügyelete, dokumentálása

Üzemeltetési utasítás, üzemnapló, rendkívüli események

Karbantartás, üzemviteli hibák és elhárításuk

Munkavédelem

Környezetvédelemi, hulladékgazdálkodás

Tűzvédelem

Hatósági előírások

A jelentkezés feltételei:

8. évfolyam elvégzése

szükséges

Fontos tudni:
 • a tanfolyam gyakorlati képzést tartalmazza,-a módszertan kialakításánál figyelembe vettük, hogy résztvevőink jelentős része munka mellett szeretné ezt a végzettséget megszerezni,
 • az előadások kötelezően beadandó feladatokkal, esettanulmányokkal egészülnek ki,
 • részvétele a képzésen nem pótolja az otthoni felkészülést

Az APAVE Magyarország Kft. jelentkezéskor, illetve egy héttel a képzés megkezdése előtt visszaigazolja a képzésen való részvételüket.

Az APAVE Magyarország Kft. a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezők száma nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Az új időpont kijelölését a megrendelőkkel egyezteti.

A képzést igény szerint kihelyezett formában is megszervezzük, kérje árajánlatunkat.

ENGEDÉLYSZÁM: E/2020/000060

Képzésünkre kedvezményes KÉPZÉSI HITEL igényelhető!

Részletek: https://diakhitel.hu/kepzesihitel

A Kazángépész (12 t/h felett) képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről – a képző intézmény által –kiállított tanúsítvány.

Képesítő vizsga:

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként – a 2019. évi LXXX. törvény szerinti – akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzettképesítő bizonyítvány államilag elismert Kazángépész (12 t/h felett) szakképesítést tanúsít.

AzINNOVATÍV KÉPZÉSTÁMOGATÓ KÖZPONThonlapján elérhető a képesítő vizsgák jelentkezési felülete!

Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek

A képzés költségei:*

Oktatási díj: 160 000 Ft

Jegyzetköltség:- Az oktatási díj tartalmazza

Vizsgadíj:- A vizsgaközpont által meghatározott összeg.

Összesen:160 000 Ft (részletfizetési lehetőség igénybe vételével: 5 x 32 000 Ft)

A képzés helyszíne és időpontja:

 • 1
  Helyszín
  Online
  Cím
  2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. (Budaörs Terrapark)
  Időpont és ütemezés
  2022. október 24. (hétfő) , 5 hónap, egyeztetés szerint
Helyszín Cím Időpont és ütemezés
1
Budaörs
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. (Budaörs Terrapark)
2022. október 24. (hétfő) , 5 hónap, egyeztetés szerint

További képzés helyszínek és időpontok:

Város Cím Időpont és ütemezés
2
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg ÁFA mentes.

Képzéseink jelentős része elérhető online formában is!

Online kurzusainkat, élő közvetítéssel tartjuk meg.

Az oktatásokat a Google Hang­outs Meet szolgáltatás segítségével tesszük elérhetővé. A szolgáltatás használata ingyenes, és lehetővé teszi, hogy minden résztvevő azonos időben csatlakozzon az oktató által elindított élő közvetítéshez. Lehetőséget biztosít arra, hogy halljuk és lássuk egymást, valamint az oktató prezentációját is követhetjük (a képernyőmegosztás funkció segítségével).

Ahhoz, hogy elérje képzésünket, szélessávú internethozzáféréssel, valamint egy hangszóróval és mikrofonnal ellátott eszközzel (számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal) kell rendelkeznie. Bizonyos képzések esetén, azok részletes leírásánál, az esetlegesen szükséges további feltételekről is tájékozódhatnak.

Kollégáink elküldik Önnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre az online képzés eléréséhez szükséges linket, mely segítségével egy kattintással tud csatlakozni a csoporthoz az Ön által kiválasztott képzési időpontban.

A képzést szervező kollégáink folyamatosan rendelkezésre állnak, így ha bármilyen akadályba ütközik, készséggel segítenek.

Kihelyezett képzéseink:

A kihelyezett képzéseink cégre szabott, kontakt illetve online módon valósulnak meg.

Kapcsolattartók:

 • HORVÁTH Lajos

  szakmai vezető

  mobil: +36 30 377 0257

A fenti képzés nyilvántartásbavételi száma:E/2020/000060