Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen is meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

Bejelentési számunk: B/2020/000326, Engedélyszámunk: E/2020/000060

Építőipar, faipar

Kötéltechnikai önmentő képzés, emelőgépekkel munkát végzők számára

A képzés leírása: A tanfolyam elvégzésének célja, hogy a magasban rekedt személy az ön- és társmentő rendszerek használatát biztonságosan elsajátítsa. A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet, az "Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról " rendelkezik a személytartóban tartózkodó személyek önmentési tevékenységéről. Minden munkavállalónak és vállalkozónak, aki emelőgépekkel dolgozik, vagy ilyen munkát irányít szükséges ezen elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznie. (Pl.: építőipar, filmipar, szórakoztatóipar, raktározás, logisztika)

A mentés, önmentés gyakoroltatása (akár első, akár ismétlő jelleggel) a munkavállalók biztonságos munkavégzéséhez és az esetlegesen balesetet szenvedett kolléga magasból történő lementéséhez feltétlenül szükséges. A mentéshez, önmentéshez szükséges eszközök megvásárlása ehhez nem elegendő és nem véletlen, hogy jogszabály írja elő azt, hogy időszakonként a mentést, önmentést gyakorolni / gyakoroltatni kell. Az előírás nem csak személyemelőkre, kosaras emelőkre hanem magasemelésű targoncákra és mindazon emelőgépekre érvényes, ahol munkavállalót magasba emelik.

Főbb témakörök:

Kapcsolódó jogszabályok és szabványok ismerete

Munkavédelmi ismeretek

A mentéshez-önmentéshez, ereszkedéshez használható eszközök és felszerelések

Ezen eszközök használata, tárolása, vizsgálata és karbantartása

Vészhelyzetek kezelése (értesítések,folyamatszervezés, segítséghívás)

Lezuhanás elleni egyéni védőeszközök használata, alkalmazhatósága

Lezuhanás elleni biztosítás emelőgépekben (kikötési és ereszkedési pontok emelőgépeken)

Ki- / lemászás kosaras emelőből, ereszkedés kötélen (ön- és társmentés)

A jelentkezés feltételei:

Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó – könnyű- vagy nehézgépkezelői szakképesítés vagy építő- és anyagmozgató gépkezelő szakképesítő vizsga (elágazás, rész-szakképesítés)

1. fokú munkaköri alkalmasság

Fontos tudni:

"3.4. Személyek (ön)mentése

3.4.1. Amikor személyeket személytartóban magasba emelnek, a mentésre (önmentésre) előre fel kell készülni, hogy az emelőberendezés meghibásodása esetén a személyeket az elvárási időn belül a talajszintre lehessen hozni.

3.4.2. A mentésre magát az emelőberendezést kell elsősorban alkalmassá tenni, hogy segédenergiával vagy kézi erővel, gravitációval legyen lehetőség a személytartó leengedésére.

3.4.3. Amennyiben biztonságos megoldással nem lehetséges az emelőberendezés kézi működtetése, ott egyéni mentő (önmentő) készüléket kell alkalmazni.

3.4.4. Azoknál a személytartóknál, ahol az önmentő alkalmazása és megléte kötelező, csak olyan személyeket szabad a személytartóval felemelni, akik saját mentésüket (önmentésüket) képesek biztonságosan végrehajtani.

3.4.5. A személytartóból, a magasban elakadást imitálva, az önmentést időszakonként gyakoroltatni kell.

3.4.6. Amikor a személytartóban felemelt helyzetben többen tartózkodnak, csak abban az esetben elégséges egy önmentő készülék, ha azzal mindenki képes egyenként, egymás után bármely helyzetből leereszkedni. Ezek az önmentők alulról, vagy felülről újra felhúzhatók legyenek.

3.4.7. Ellenőrizni kell minden egyes üzem behelyezéskor, hogy a személytartóban az önmentő készülék ott van-e, és üzemképes-e. Az önmentő készülék mentőkötelét félévenként felül kell vizsgálni, és írásban nyilatkozni kell további felhasználhatóságáról. A mentőkötél hossza tegye lehetővé a talajra érést a személytartó legmagasabb helyzetéből is.

3.4.8. A személytartón előre ki kell jelölni és megkülönböztető színezéssel kell jelezni azt a garantált teherviselő pontot, ahová a mentő (önmentő) eszközöket kell erősíteni.

8.1.18. A kezelőfülkével ellátott emelőgép esetében az üzemeltetőnek biztosítania kell a kezelő biztonságos kimentésének személyi – pl. kiképzett mentőszemély(ek) – és tárgyi (pl. kötélhágcsó, biztonsági hevederzet, mentőkötél) feltételeit, üzemzavar, baleset vagy a kezelő rosszullétének esetére" (EBSZ / Emelőgép Biztonsági Szabályzat)

Az APAVE Magyarország Kft-nél végzett résztvevőknek 10%-os kedvezményt biztosítunk!

Az APAVE Akadémia jelentkezéskor, illetve egy-másfél héttel a képzés megkezdése előtt visszaigazolja a képzésen való részvételüket.

Az APAVE Akadémia a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezők száma (minimum 8 jelentkező) nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Az új időpont kijelölését a megrendelőkkel egyezteti.

A képzést igény szerint kihelyezett formában is megszervezzük, kérje árajánlatunkat!

A tanfolyam a gyakorlati képzést tartalmazza, a módszertan kialakításánál figyelembe vettük, hogy résztvevőink jelentős része munka mellett szeretné ezt a végzettséget megszerezni.

A képzés részvételi díját ÁFA terheli! A feltüntetett képzési díj az ÁFA-t még NEM tartalmazza!

Sikeres vizsga esetén résztvevőink magyar nyelvű tanúsítványt kapnak (a képzés NEM OKJ-s)!

Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek

A képzés költségei:*

Oktatási díj: 39 000 Ft

Jegyzetköltség:- Az oktatási díj tartalmazza

Vizsgadíj:- Az oktatási díj tartalmazza.

Összesen:39 000 Ft (részletfizetési lehetőség igénybe vételével: 1 x 39 000 Ft)

A képzés helyszíne és időpontja:

 • 1
  Helyszín
  Online
  Cím
  A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
  Időpont és ütemezés
  1 nap, egyeztetés szerint
Helyszín Cím Időpont és ütemezés
1
Budapest
A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
1 nap, egyeztetés szerint

További képzés helyszínek és időpontok:

Város Cím Időpont és ütemezés
2
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Képzéseink jelentős része elérhető online formában is!

Online kurzusainkat, élő közvetítéssel tartjuk meg.

Az oktatásokat a Google Hang­outs Meet szolgáltatás segítségével tesszük elérhetővé. A szolgáltatás használata ingyenes, és lehetővé teszi, hogy minden résztvevő azonos időben csatlakozzon az oktató által elindított élő közvetítéshez. Lehetőséget biztosít arra, hogy halljuk és lássuk egymást, valamint az oktató prezentációját is követhetjük (a képernyőmegosztás funkció segítségével).

Ahhoz, hogy elérje képzésünket, szélessávú internethozzáféréssel, valamint egy hangszóróval és mikrofonnal ellátott eszközzel (számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal) kell rendelkeznie. Bizonyos képzések esetén, azok részletes leírásánál, az esetlegesen szükséges további feltételekről is tájékozódhatnak.

Kollégáink elküldik Önnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre az online képzés eléréséhez szükséges linket, mely segítségével egy kattintással tud csatlakozni a csoporthoz az Ön által kiválasztott képzési időpontban.

A képzést szervező kollégáink folyamatosan rendelkezésre állnak, így ha bármilyen akadályba ütközik, készséggel segítenek.

Kihelyezett képzéseink:

A kihelyezett képzéseink cégre szabott, kontakt illetve online módon valósulnak meg.

Kapcsolattartók:

 • HORVÁTH Lajos

  szakmai vezető

  mobil: +36 30 377 0257

 • FARKAS László

  akadémia igazgató

  gépészeti, építőipari képzések

  mobil: +36 30 540 6652