Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

OKJ változás!

2019. utolsó negyedévében megjelent, és rövidesen hatályba lép az új Szakmajegyzék (régi OKJ), ami lényegesen kevesebb szakképesítést tartalmaz. Ezeket néhány kivételtől eltekintve, a jövőben kizárólag iskolarendszerben lehet majd megtanulni. A „régi OKJ-ban” megtalálható szakmák közül még idén december 31-ig van lehetőség képzést indítani és ezekbe bekapcsolódni. Amennyiben valamely általunk kínált szakmát szeretné a „régi OKJ-s rendszer” szerint elsajátítani, úgy minél előbb jelentkezzen a meghirdetett szakmai képzésünkre, hogy még a „jelenlegi felnőttképzési rendszerben” tanulhasson!

Tovább a képzés leírásához!

Gazdasági képesítések (marketing, HR, ügyvitel, minőségbiztosítás)

Minőségbiztosítási munkatárs- és vezetőképzés

A képzés leírása:

A képzés célja olyan szakember képzése, aki munkája során minőségügyi dokumentációt készít és kezel, minőségbiztosítási oktatásszervezési feladatokat lát el. Cégénél folyamatkezdeti, folyamatközi és végátvételi ellenőrzést végez, mérőeszközöket felügyel, metrológiai alapfeladatokat lát el. Vezetőként minősíti a beszállítókat, elemzi az adatokat és auditál.

A képzést sikeresen elvégző:

 • Minőségügyi dokumentációt készít és kezel
 • Oktatásszervezési feladatokat végez
 • Belső és külső kommunikációt végez
 • Ügyfélszolgálati feladatot végez
 • Folyamatkezdeti ellenőrzést végez
 • Folyamatközi ellenőrzést végez
 • Végátvételi ellenőrzést végez
 • Minősíti a beszállítókat
 • Elemzi az adatokat
 • Auditálási feladatokat ellát

Kinek ajánljuk?

Jelenlegi és jövőbeli minőségbiztosítási munkatársaknak, minőségbiztosítási vezetőknek, vizsgáló-és kallibráló laboratóriumi munkatársaknak és vezetőknek.

Főbb témakörök:

Főbb témakörök:

 • Minőségirányítási dokumentáció kezelése (ISO 9001 és 17025)
 • Minőségirányítási belső és külső kommunikáció
 • A minőségügyi folyamatok ellenőrzése, értékelése
 • A beszállítókra vonatkozó adatok elemzése, minősítése

Tematika:

(ISO 17025:2018 és ISO 9001:2015 alapján)

 • A minőség fogalma
 • Minőségbiztosítási szabványok
 • Minőségügyi bizonylatok
 • Minőségpolitika, minőségcélok
 • A minőségirányítás alapelvei
 • A tervezés szabályozása
 • Beszerzés, beszállítás
 • A "nemmegfelelőség" kezelése
 • Termékek kezelése, tárolása
 • Visszacsatolások
 • A fejlesztések kritériumai
 • Minőségügyi eljárások
 • Belső és külső szabályozások, szabványok
 • Jogi és közigazgatási előírások
 • A minőségirányítási kézikönyv
 • Minőségirányítási eljárási utasítások
 • Az audit dokumentumai és bizonylatai
 • Mérőeszköz felügyelői ismeretek és metrológiai alapismeretek
 • A hitelesítés és a kalibrálás fogalma és követelményei
 • Minőségfejlesztési technikák
 • Minőségfejlesztés
 • Ügyfél- és panaszkezelés
 • Minőségköltségek mérése és elemzése
 • Auditálási alapismeretek
 • Belső képzés
 • A vezetőség felelőssége
 • A vevői elégedettségmérés dokumentumai
A jelentkezés feltételei:

Középiskolai végzettség

nem szükséges

számítógép (elsősorban Excel) felhasználó szintű ismerete

Fontos tudni:

A képzés 14 péntek délutáni alkalommal valósul meg! Maximális csoportlétszám 15 fő.

Oktatónk:

1995-től tevékenykedik a minőségbiztosítás területén;

2003-tól tanácsadás és felkészítés is munkája részét képezi, illetve minőségbiztosítási vezető vizsgáló laboratóriumoknál;

2012-től 1+1/2 évig NAT akkreditáló mérnök;

Egyéb szakmai ismeretei:

11 évig bemérő mérnök (Mikroeletronikai Vállalat volt MEV)

12 évig Metrológus Országos Mérésügyi Hivatal (jelenleg MKEH Metrológiai Hatóság)

Ajánlott irodalom (egyénileg beszerzendő):

Dr. Gutassy Attila: Ellenőrzés és Minőségbiztosítás c. könyvét

Az Apave Akadémia jelentkezéskor, illetve egy-másfél héttel a képzés megkezdése előtt visszaigazolja a képzésen való részvételüket.

Az Apave Akadémia a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezők száma nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Az új időpont kijelölését a megrendelőkkel egyezteti.

A tanfolyam, tantermi gyakorlati képzést tartalmazza,-a módszertan kialakításánál figyelembe vettük, hogy résztvevőink jelentős része munka mellett szeretné ezt a végzettséget megszerezni, az előadások kötelezően beadandó feladatokkal, esettanulmányokkal egészülnek ki, részvétele a képzésen nem pótolja az otthoni felkészülést.

A képzést igény szerint kihelyezett formában is megszervezzük, kérje árajánlatunkat.

A képzés részvételi díját ÁFA terheli! A feltüntetett képzési díj az ÁFA-t még NEM tartalmazza!

Sikeres vizsga esetén résztvevőink angol és magyar nyelvű tanúsítványt kapnak (a képzés NEM OKJ-s)!

Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek

A képzés költségei:*

Oktatási díj: 120 000 Ft

Jegyzetköltség:- Egyéni beszerzéssel, jegyzetlista alapján

Vizsgadíj:- Az oktatási díj tartalmazza.

Összesen:120 000 Ft (részletfizetési lehetőség igénybe vételével: 3 x 50 000 Ft)

A képzés helyszíne és időpontja:

Város Cím Időpont és ütemezés
1
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint

További képzés helyszínek és időpontok:

 • 2
  Város
  Budapest
  Cím
  1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
  Időpont és ütemezés
  2020. március 20. (péntek) , 3 hónap, péntek 14:00-18:50
Város Cím Időpont és ütemezés
2
Budapest
1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
2020. március 20. (péntek) , 3 hónap, péntek 14:00-18:50

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Kapcsolattartók:

 • MOLNÁR Fruzsina

  tréning menedzser

  mobil: +36 70 443 2000

  telefon: +36 1 413 1293

 • PAPP Csilla

  oktatásszervező

  gépészeti, energetikai, villamosipari képzések

  mobil: +36 30 855 0443

  telefon: +36 1 413 1294