Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014 és 2020. szeptember 1-től B/2020/000326.

Gazdasági képesítések (marketing, HR, ügyvitel, minőségbiztosítás)

Minőségirányítási munkatárs- és vezetőképzés

A képzés leírása:

A képzés célja olyan szakember képzése, aki munkája során minőségügyi dokumentációt készít és kezel, minőségirányítási oktatásszervezési feladatokat lát el. Cégénél folyamatkezdeti, folyamatközi és végátvételi ellenőrzést végez, mérőeszközöket felügyel, metrológiai alapfeladatokat lát el. Vezetőként minősíti a beszállítókat, elemzi az adatokat és auditál.

A képzést sikeresen elvégző:

 • Minőségügyi dokumentációt készít és kezel
 • Oktatásszervezési feladatokat végez
 • Belső és külső kommunikációt végez
 • Ügyfélszolgálati feladatot végez
 • Folyamatkezdeti ellenőrzést végez
 • Folyamatközi ellenőrzést végez
 • Végátvételi ellenőrzést végez
 • Minősíti a beszállítókat
 • Elemzi az adatokat
 • Auditálási feladatokat ellát

Kinek ajánljuk?

Jelenlegi és jövőbeli minőségirányítási munkatársaknak, minőségirányítási vezetőknek, vizsgáló-és kallibráló laboratóriumi munkatársaknak és vezetőknek.

Főbb témakörök:

Főbb témakörök:

 • Minőségirányítási dokumentáció kezelése (ISO 9001 és ISO/IEC 17025)
 • Minőségirányítási belső és külső kommunikáció
 • A minőségügyi folyamatok ellenőrzése, értékelése
 • A beszállítókra vonatkozó adatok elemzése, minősítése

Tematika:

(ISO/IEC 17025:2018 és ISO 9001:2015 alapján)

 • A minőség fogalma
 • Minőségirányítási szabványok
 • Minőségügyi bizonylatok
 • Minőségpolitika, minőségcélok
 • A minőségirányítás alapelvei
 • A tervezés szabályozása
 • Beszerzés, beszállítás
 • A "nemmegfelelőség" kezelése
 • Termékek kezelése, tárolása
 • Visszacsatolások
 • A fejlesztések kritériumai
 • Minőségügyi eljárások
 • Belső és külső szabályozások, szabványok
 • Jogi és közigazgatási előírások
 • A minőségirányítási kézikönyv
 • Minőségirányítási eljárási utasítások
 • Az audit dokumentumai és bizonylatai
 • Mérőeszköz felügyelői ismeretek és metrológiai alapismeretek
 • A hitelesítés és a kalibrálás fogalma és követelményei
 • Minőségfejlesztési technikák
 • Minőségfejlesztés
 • Ügyfél- és panaszkezelés
 • Minőségköltségek mérése és elemzése
 • Auditálási alapismeretek
 • Belső képzés
 • A vezetőség felelőssége
 • A vevői elégedettségmérés dokumentumai
A jelentkezés feltételei:

Középiskolai végzettség

nem szükséges

számítógép (elsősorban Excel) felhasználó szintű ismerete

Fontos tudni:

A képzés 14 péntek délutáni alkalommal valósul meg! Maximális csoportlétszám 15 fő.

Oktatónk:

1995-től tevékenykedik a minőségirányítás területén;

2003-tól tanácsadás és felkészítés is munkája részét képezi, illetve minőségirányítási vezető vizsgáló laboratóriumoknál;

2012-től 1+1/2 évig NAT akkreditáló mérnök;

Egyéb szakmai ismeretei:

11 évig bemérő mérnök (Mikroeletronikai Vállalat volt MEV)

12 évig Metrológus Országos Mérésügyi Hivatal (jelenleg MKEH Metrológiai Hatóság)

Ajánlott irodalom (egyénileg beszerzendő):

Dr. Gutassy Attila: Ellenőrzés és Minőségbiztosítás c. könyvét

Az Apave Akadémia jelentkezéskor, illetve egy-másfél héttel a képzés megkezdése előtt visszaigazolja a képzésen való részvételüket.

Az Apave Akadémia a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezők száma nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Az új időpont kijelölését a megrendelőkkel egyezteti.

A tanfolyam, tantermi gyakorlati képzést tartalmazza,-a módszertan kialakításánál figyelembe vettük, hogy résztvevőink jelentős része munka mellett szeretné ezt a végzettséget megszerezni, az előadások kötelezően beadandó feladatokkal, esettanulmányokkal egészülnek ki, részvétele a képzésen nem pótolja az otthoni felkészülést.

A képzést igény szerint kihelyezett formában is megszervezzük, kérje árajánlatunkat.

A képzés részvételi díját ÁFA terheli! A feltüntetett képzési díj az ÁFA-t még NEM tartalmazza!

Sikeres vizsga esetén résztvevőink angol és magyar nyelvű tanúsítványt kapnak (a képzés NEM OKJ-s)!

Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek

A képzés költségei:*

Oktatási díj: 120 000 Ft

Jegyzetköltség:- Egyéni beszerzéssel, jegyzetlista alapján

Vizsgadíj:- Az oktatási díj tartalmazza.

Összesen:120 000 Ft (részletfizetési lehetőség igénybe vételével: 3 x 50 000 Ft)

A képzés helyszíne és időpontja:

 • 1
  Helyszín
  Online formában
  Cím
  Online kurzus
  (élő közvetítéssel)
  Időpont és ütemezés
  2021. szeptember 24. (péntek) , 3 hónap, péntek 14:00-18:50
Helyszín Cím Időpont és ütemezés
1
Online
Online kurzus
(élő közvetítéssel)
2021. szeptember 24. (péntek) , 3 hónap, péntek 14:00-18:50

További képzés helyszínek és időpontok:

 • 2
  Helyszín

  Online
  Cím
  Cégre szabott, online konzultációként
  Időpont és ütemezés
  Megrendelő igénye szerint
 • 3
  Helyszín
  Budaörs
  Cím
  2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. (Budaörs Terrapark)
  Időpont és ütemezés
  2021. szeptember 24. (péntek) , 3 hónap, péntek 14:00-18:50
Város Cím Időpont és ütemezés
2
Online
Cégre szabott, online konzultációként
Megrendelő igénye szerint
3
Budaörs
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. (Budaörs Terrapark)
2021. szeptember 24. (péntek) , 3 hónap, péntek 14:00-18:50

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Fontos változás!

Online kurzusainkat, élő közvetítéssel tartjuk meg.

Az oktatásokat a Google Hang­outs Meet szolgáltatás segítségével tesszük elérhetővé. A szolgáltatás használata ingyenes, és lehetővé teszi, hogy minden résztvevő azonos időben csatlakozzon az oktató által elindított élő közvetítéshez. Lehetőséget biztosít arra, hogy halljuk és lássuk egymást, valamint az oktató prezentációját is követhetjük (a képernyőmegosztás funkció segítségével).

Ahhoz, hogy elérje képzésünket, szélessávú internethozzáféréssel, valamint egy hangszóróval és mikrofonnal ellátott eszközzel (számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal) kell rendelkeznie. Bizonyos képzések esetén, azok részletes leírásánál, az esetlegesen szükséges további feltételekről is tájékozódhatnak.

Kollégáink elküldik Önnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre az online képzés eléréséhez szükséges linket, mely segítségével egy kattintással tud csatlakozni a csoporthoz az Ön által kiválasztott képzési időpontban.

A képzést szervező kollégáink folyamatosan rendelkezésre állnak, így ha bármilyen akadályba ütközik, készséggel segítenek.

Kihelyezett képzéseink:

A kihelyezett képzéseink cégre szabott, kontakt illetve online módon valósulnak meg.

Kapcsolattartók:

 • MOLNÁR Fruzsina

  tréning menedzser

  mobil: +36 70 443 2000

 • PAPP Csilla

  oktatásszervező

  gépészeti, energetikai, villamosipari képzések

  mobil: +36 30 855 0443