Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen is meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

Bejelentési számunk: B/2020/000326, Engedélyszámunk: E/2020/000060

Egészségügyi és szociális képzések

Munkahelyi elsősegélynyújtó

A képzés leírása:

Olyan munkavállalók képzése, akik a munkahelyi balesetek során megfelelő felkészültséggel és hozzáértéssel képesek ellátni az esetlegesen rászoruló munkatársukat. A cél elérése érdekében a képzésben résztvevő hallgatókkal megismertetjük az elsősegélynyújtás általános szabályait, alapfogalmait, módszereit. Az elméleti képzésen túl gyakorlati feladatokon keresztül sajátíthatják le a különböző elsősegélynyújtási technikákat. A gyakorlatok való életben való felhasználásának elősegítéséhez azújraélesztési gyakorlatot ambu babával/fantommal és automata defibrillátorral oktatjuk. A képzést rutinos és naprakész ismeretekkel rendelkező Mentőtisztekkel, Mentőápolókkal, Egészségügyi szakoktatókkal együttműködve szervezzük, így a szakmai háttér biztosított ahhoz, hogy jól képzett, szükség esetén segíteni tudó kollégáik legyenek a képzés elvégzése és a sikeres vizsga letétele után. Az oktatott elméleti tananyaghoz/előadásokhoz elektronikus hozzáférést biztosítunk résztvevőink számára, melyet a tanfolyam végeztével is elérhetnek, újraolvashatnak, újranézhetnek.

Kihelyezett képzés vagy egyéni igények esetén kérje külön árajánlatunkat.

Főbb témakörök:

A Munkahelyi elsősegélynyújtó képzés tartalma:

 • A korszerű elsősegély általános kérdései (az elsősegélynyújtás általános szabályai, az életveszély és az erre utaló tünetek, a klinikai és biológiai halál)

 • Reanimáció (félautomata defibrillátor használata, a reanimáció azaz újraélesztés ABC-je;BLS)

 • Vérzés csillapítás (módszerek, nyomókötés készítése és felhelyezése; speciális vérzéstípusok és ellátásuk)

 • Sebvédelem – sebellátás

 • Elsősegélynyújtás töréseknél és ficamoknál (törések és ellátásuk; ficamok és rándulások ellátása; a koponya és a törzs csontjainak sérülése)

 • Kimentés, szállítás, segélykérés (a mentőszolgálat értesítése; elsősegélynyújtás tömeges baleset esetén)

 • Egyéb sérülések és rosszullétek, munkahely specifikus balesetek és ezek ellátása (hasi sérülés, belső vérzés; égési sérülés ellátása; a shock fogalma, felismerése, shock-védelem; elsősegélynyújtás áramütés és villámcsapás sérültjeinél; elsősegélynyújtás vízi baleseteknél; elsősegélynyújtás hőguta, napszúrás esetén; elsősegélynyújtás a leggyakrabban előforduló mérgezéseknél; elsősegélynyújtás elektromos áram okozta baleseteknél)

A képzés tematikája gyakorlat orientált, ezért a kiképzett elsősegélynyújtó magabiztosan fog segítséget nyújtani szükség esetén. A munkavállalói kiképzésével egy munkáltató nem csak eleget tesz a törvényi előírásoknak, hanem biztosítja, hogy szükség esetén életet mentsenek kollégái!

Sikeres vizsga után a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága által elfogadott tanúsítványt állítunk ki.

A jelentkezés feltételei:

nem igényel befejezett iskolai végzettséget

nem szükséges

Fontos tudni:

Amennyiben az elsősegélynyújtási alapismeretek képzésünket már elvégezte és a tesztet is megfelelő minősítéssel kitöltötte, úgy a gyakorlati képzés Önnek, már csak pár órát fog igénybe venni. Ez esetben a képzés díja már csak 6000,- Ft + ÁFA! Kérjük a jelentkezési lap, megjegyzés rovatában ezt szíveskedjék feltüntetni!

A képzésben résztvevők számára tankönyvet biztosítunk!

A képzés részvételi díját ÁFA terheli! A feltüntetett képzési díj az ÁFA-t még NEM tartalmazza!

A képzés jogszabályi háttere:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről:„46.§ A munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.”

A képzési kötelezettséget a3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendeletírja elő:

20. § (1)Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló – hordággyal is könnyen megközelíthető – helyiséget kell biztosítani ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja.

Gyakori kérdés, hogy a gépjármű vezetői engedély feljogosít-e a munkahelyi elsősegélynyújtásra. Sajnos viszont a válasz nemleges, ahogy az az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség állásfoglalásából kiderül.

„Az egészségügyi vizsga csak a vezetői engedély kiadásának feltétele, önmagában nem jelent elsősegélynyújtó képzettséget. A vizsga témája a közúti elsősegélynyújtás leszűkített területe. A vezetői engedélyhez szükséges elsősegélynyújtó ismereteket csoportosan és igen kevés óraszámban sajátítják el a leendő járművezetők. A 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról közreműködési kötelezettséget ír elő a szolgálatnak a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezeti feltételeinek kialakításában, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében. Összességében megállapítható, hogy a munkahelyi elsősegély-nyújtási ismeretekkel azonosnak nem fogadható el a közúti elsősegélynyújtás jogosítványhoz szükséges ismerete, ezért agépjármű vezetői engedély birtokosa nem kiképzett munkahelyi elsősegélynyújtó.” (http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=310)

12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed azon üzleti és nem üzleti célú

a) kereskedelmi és magán szálláshelyekre, amelyekben a tanuló ifjúság üdültetése, táboroztatása történik;

b) napközbeni ellátást biztosító, szálláshellyel nem rendelkező közösségi célú létesítményekre, amelyek csak a tanév vége és a következő tanév kezdete között működnek tartósan, és ahol a tanuló ifjúság szervezett foglalkoztatása történik [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: táborozás];

c) napközbeni ellátást biztosító, szálláshellyel nem rendelkező közösségi célú létesítményekre, amelyek a tanév ideje alatt is tartósan működnek, és ahol a tanév vége és a következő tanév kezdete között a tanuló ifjúság szervezett foglalkoztatása történik.

(2) E rendelet alkalmazásában tanuló ifjúság alatt a 3-18 éves korosztályt kell érteni

5. § (3) A táborokban biztosítani kell a létszámnak megfelelő elsősegélynyújtó felszerelést és kiképzett elsősegélynyújtó jelenlétét a táborozás teljes időtartama alatt.

Közoktatási intézmények számára az Apave Magyarország Kft. vállalja a jogszabályi háttér ismertetését és annak megfelelés céljából a mentődobozok számának és felszerelésének ellenőrzését, az elsősegélynyújtók kiképzését mind elméleti mind gyakorlati szempontból. Kiemelve a leggyakoribb gyermek balesetek és a gyermekek mentésének főpontjait.

Kérje külön ajánlatunkat!

Vélemények a képzésről:
 • \"Életszerű szituációkról szólt, célszerű megoldásokat tanultunk. Viszonylag rövid idő alatt rengeteget lehet tanulni\" (Szabó Ádám – Joyson Safetly Systems Hungary Kft)
 • \"Szeretném megköszönni Önöknek az elsősegélynyújtó képzés gördülékeny szervezését és színvonalas lebonyolítását. Minden résztvevő kollégám, kolléganőm nagyon hasznosnak és érdekesnek tartotta a képzést, nagyon köszönjük. Ezek alapján pár év múlva, az ismétlő oktatásra is szívesen felkérnénk majd Önöket.”
 • \"Határozottan jó véleményem van, figyelmesek, udvariasak, korrektek és szakszerűek! Érdemes volt elvégezni a tanfolyamot!”
Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek

A képzés költségei:*

-10% 10% kedvezményt adunk minden 2023-ban induló nyílt képzésünk képzési díjából, amennyiben 2022. december 31-ig jelentkezik! Ne maradjon le róla!

Kedvezményes oktatási díj: 18 900 Ft (21 000 Ft helyett)

Jegyzetköltség:- Az oktatási díj tartalmazza

Vizsgadíj:- Az oktatási díj tartalmazza.

Összesen:18 900 Ft

A képzés helyszíne és időpontja:

 • 1
  Helyszín
  Online
  Cím
  4032 Debrecen, Kolónia utca 1/a. (Prim – Vol Trade Kft,)
  Időpont és ütemezés
  2023. február 3. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
Helyszín Cím Időpont és ütemezés
1
Debrecen
4032 Debrecen, Kolónia utca 1/a. (Prim – Vol Trade Kft,)
2023. február 3. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40

További képzés helyszínek és időpontok:

 • 2
  Helyszín
  Kihelyezett
  Cím
  Megrendelő telephelyén
  Időpont és ütemezés
  Megrendelő igénye szerint
 • 3
  Helyszín
  Székesfehérvár
  Cím
  8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123..
  Időpont és ütemezés
  2023. február 3. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
 • 4
  Helyszín
  Győr
  Cím
  9023 Győr, Körkemence utca 8.
  Időpont és ütemezés
  2023. február 3. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
 • 5
  Helyszín
  Budaörs
  Cím
  2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. (Budaörs Terrapark)
  Időpont és ütemezés
  2023. február 3. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
 • 6
  Helyszín
  Kecskemét
  Cím
  A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
  Időpont és ütemezés
  2023. február 3. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
Város Cím Időpont és ütemezés
2
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint
3
Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123..
2023. február 3. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
4
Győr
9023 Győr, Körkemence utca 8.
2023. február 3. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
5
Budaörs
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. (Budaörs Terrapark)
2023. február 3. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
6
Kecskemét
A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
2023. február 3. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Képzéseink jelentős része elérhető online formában is!

Online kurzusainkat, élő közvetítéssel tartjuk meg.

Az oktatásokat a Google Hang­outs Meet szolgáltatás segítségével tesszük elérhetővé. A szolgáltatás használata ingyenes, és lehetővé teszi, hogy minden résztvevő azonos időben csatlakozzon az oktató által elindított élő közvetítéshez. Lehetőséget biztosít arra, hogy halljuk és lássuk egymást, valamint az oktató prezentációját is követhetjük (a képernyőmegosztás funkció segítségével).

Ahhoz, hogy elérje képzésünket, szélessávú internethozzáféréssel, valamint egy hangszóróval és mikrofonnal ellátott eszközzel (számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal) kell rendelkeznie. Bizonyos képzések esetén, azok részletes leírásánál, az esetlegesen szükséges további feltételekről is tájékozódhatnak.

Kollégáink elküldik Önnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre az online képzés eléréséhez szükséges linket, mely segítségével egy kattintással tud csatlakozni a csoporthoz az Ön által kiválasztott képzési időpontban.

A képzést szervező kollégáink folyamatosan rendelkezésre állnak, így ha bármilyen akadályba ütközik, készséggel segítenek.

Kihelyezett képzéseink:

A kihelyezett képzéseink cégre szabott, kontakt illetve online módon valósulnak meg.

Kapcsolattartók:

 • MOLNÁR Fruzsina

  tréning menedzser

  mobil: +36 70 443 2000

 • PAPP Tímea

  oktatásszervező

  SCC/VCA tréning és vizsga

  mobil: +36 30 521 2030