Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen is meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

Bejelentési számunk: B/2020/000326, Engedélyszámunk: E/2020/000060

Logisztika, kereskedelem, anyagmozgatás

Tűzvédelmi előadó

Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000060

Azonosító: 10324017

A képzés leírása:

A képesítési követelményt előíró jogszabály:a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseirőlszóló 9/2015. (III.25.) BM rendelet.

A képzést elvégző személy, rendelkezzen mindazon kompetenciákkal, mely a munkaterületének ellátásához szükségesek.

Tűzvédelmi előadó feladatai Jogi és tűzvédelmi törvényi szabályozási ismertek Létesítési és használati ismeretek
Tűzoltási, kárelhárítási és mentési ismeretek
Műszaki (tűzvédelmi berendezések, tűzoltó technikai eszközök) ismeretek
Tűzmegelőzési ismeretek
Tűzvédelmi igazgatás

9/2015. (III. 25.) BM rendelet – 7.§

A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni vagy megbízni abban az esetben, ha:
– a gazdálkodó szervezet fokozottan tűz- robbanásveszélyes tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg-ot vagy 1000 litert, de legfeljebb 5000 kg vagy 5000 liter, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,
– a gazdálkodó szervezet mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2, vagy
– a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
– amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
– amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy
– amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

Főbb témakörök:

Jogi -és igazgatási ismertek

Munkabiztonsági ismeretek

Tűzoltási és mentési ismeretek

Műszaki ismeretek

Tűzmegelőzési ismeretek

A jelentkezés feltételei:

érettségi vizsga

nem szükséges

Fontos tudni:
  • a tanfolyam gyakorlati képzést tartalmazza,-a módszertan kialakításánál figyelembe vettük, hogy résztvevőink jelentős része munka mellett szeretné ezt a végzettséget megszerezni,
  • az előadások kötelezően beadandó feladatokkal, esettanulmányokkal egészülnek ki,
  • részvétele a képzésen nem pótolja az otthoni felkészülést

  Az APAVE Magyarország Kft. jelentkezéskor, illetve egy héttel a képzés megkezdése előtt visszaigazolja a képzésen való részvételüket.

  Az APAVE Magyarország Kft. a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezők száma nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Az új időpont kijelölését a megrendelőkkel egyezteti.

  A képzést igény szerint kihelyezett formában is megszervezzük, kérje árajánlatunkat.

  ENGEDÉLYSZÁM: E/2020/000060

  Képzésünkre kedvezményes KÉPZÉSI HITEL igényelhető!

  Részletek: https://diakhitel.hu/kepzesihitel

  A TŰZVÉDELMI ELŐADÓ képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről – a képző intézmény által –kiállított tanúsítvány.

  Képesítő vizsga:

  A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként – a 2019. évi LXXX. törvény szerinti – akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

  A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzettképesítő bizonyítvány államilag elismert Tűzvédelmi előadó szakképesítést tanúsít.

  AzINNOVATÍV KÉPZÉSTÁMOGATÓ KÖZPONThonlapján elérhető a képesítő vizsgák jelentkezési felülete!

Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek

A képzés költségei:*

Oktatási díj: 205 000 Ft

Jegyzetköltség:- Az oktatási díj tartalmazza

Vizsgadíj:- A vizsgaközpont által meghatározott összeg.

Összesen:205 000 Ft

A képzés helyszíne és időpontja:

 • 1
  Helyszín
  Online
  Cím
  Online formában
  Időpont és ütemezés
  2022. november 25. (péntek) , 5 hónap, szombat 9:00-14:00
Helyszín Cím Időpont és ütemezés
1
Budaörs
Online formában
2022. november 25. (péntek) , 5 hónap, szombat 9:00-14:00

További képzés helyszínek és időpontok:

Város Cím Időpont és ütemezés
2
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg ÁFA mentes.

Képzéseink jelentős része elérhető online formában is!

Online kurzusainkat, élő közvetítéssel tartjuk meg.

Az oktatásokat a Google Hang­outs Meet szolgáltatás segítségével tesszük elérhetővé. A szolgáltatás használata ingyenes, és lehetővé teszi, hogy minden résztvevő azonos időben csatlakozzon az oktató által elindított élő közvetítéshez. Lehetőséget biztosít arra, hogy halljuk és lássuk egymást, valamint az oktató prezentációját is követhetjük (a képernyőmegosztás funkció segítségével).

Ahhoz, hogy elérje képzésünket, szélessávú internethozzáféréssel, valamint egy hangszóróval és mikrofonnal ellátott eszközzel (számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal) kell rendelkeznie. Bizonyos képzések esetén, azok részletes leírásánál, az esetlegesen szükséges további feltételekről is tájékozódhatnak.

Kollégáink elküldik Önnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre az online képzés eléréséhez szükséges linket, mely segítségével egy kattintással tud csatlakozni a csoporthoz az Ön által kiválasztott képzési időpontban.

A képzést szervező kollégáink folyamatosan rendelkezésre állnak, így ha bármilyen akadályba ütközik, készséggel segítenek.

Kihelyezett képzéseink:

A kihelyezett képzéseink cégre szabott, kontakt illetve online módon valósulnak meg.

Kapcsolattartók:

 • MOLNÁR Fruzsina

  tréning menedzser

  mobil: +36 70 443 2000

 • PAPP Csilla

  oktatásszervező

  gépészeti, energetikai, villamosipari képzések

  mobil: +36 30 855 0443

A fenti képzés nyilvántartásbavételi száma:E/2020/000060