Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen is meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

Bejelentési számunk: B/2020/000326, Engedélyszámunk: E/2020/000060

Hatósági képzések és vizsgák

Tűzvédelmi képzés és szakvizsga

Nyilvántartásba vételi szám: SZ003/1-2-3-14/13/2021

A képzés leírása:

Olyan munkavállalók kiképzése, akik tevékenységük során, ismerik és betartják a vonatkozó tűz- és balesetvédelmi rendeleteket, szabályokat. A cél elérése érdekében a képzésben résztvevő hallgatókkal meg kell ismertetni az elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani a feladatok végrehajtásához szükséges tulajdonságok: az alkalmazott szakmai ismeretek-, szakmai készségek-, képességek-, személyes, társas és módszer kompetenciák megfelelő szintjét.

A 45/2011. (XII.7.) BMrendelet előírja, hogy

1§ (1) A rendelet 1. mellékletében meghatározott foglalkozási ágak illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

(2) Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek is aki e meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

A sikeres szakvizsga letételéről az oktatásszervező oklevelet ad ki, ami a vizsga napjától számított 5 évig érvényes.

Az oklevél érvényességének lejárta esetén ismételt tanfolyam és szakvizsga tehető.

Főbb témakörök:
 • 1) Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 • 2) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők
 • 3) Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálást, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 • 14) Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők
A jelentkezés feltételei:

A 14-es foglalkozási ág (munkakör) esetében legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója vagy műszaki mérnöki végzettség

Fontos tudni:

A képzést az egész országban, vállalatokhoz kihelyezett formában is megszervezzük!

A SZAKVIZSGA IDŐPONTJÁT 8 NAPPAL ELŐBB A KÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖTELES BEJELENTENI AZ ILLETÉKES KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁGNAK, EZÉRT A JELENTKEZÉSI LAPOKAT LEGKÉSŐBB A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉT MEGELŐZŐ 10 MUNKANAPPAL KÉRJÜK MEGKÜLDENI!

A képzés díja egy szakvizsgára vonatkozik! 2 vagy 3 szakvizsga esetén a jegyzetköltség és a szakvizsgadíj szakáganként pluszban fizetendő!

Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek

A képzés költségei:*

Oktatási díj: 12 000 Ft

Jegyzetköltség:2 000 Ft

Vizsgadíj:7 000 Ft

Összesen:21 000 Ft

A képzés helyszíne és időpontja:

 • 1
  Helyszín
  Online
  Cím
  2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. (Budaörs Terrapark)
  Időpont és ütemezés
  2022. december 8. (csütörtök) , 1 nap,
Helyszín Cím Időpont és ütemezés
1
Budaörs
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. (Budaörs Terrapark)
2022. december 8. (csütörtök) , 1 nap,

További képzés helyszínek és időpontok:

Város Cím Időpont és ütemezés
2
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint
3
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg ÁFA mentes.

Képzéseink jelentős része elérhető online formában is!

Online kurzusainkat, élő közvetítéssel tartjuk meg.

Az oktatásokat a Google Hang­outs Meet szolgáltatás segítségével tesszük elérhetővé. A szolgáltatás használata ingyenes, és lehetővé teszi, hogy minden résztvevő azonos időben csatlakozzon az oktató által elindított élő közvetítéshez. Lehetőséget biztosít arra, hogy halljuk és lássuk egymást, valamint az oktató prezentációját is követhetjük (a képernyőmegosztás funkció segítségével).

Ahhoz, hogy elérje képzésünket, szélessávú internethozzáféréssel, valamint egy hangszóróval és mikrofonnal ellátott eszközzel (számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal) kell rendelkeznie. Bizonyos képzések esetén, azok részletes leírásánál, az esetlegesen szükséges további feltételekről is tájékozódhatnak.

Kollégáink elküldik Önnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre az online képzés eléréséhez szükséges linket, mely segítségével egy kattintással tud csatlakozni a csoporthoz az Ön által kiválasztott képzési időpontban.

A képzést szervező kollégáink folyamatosan rendelkezésre állnak, így ha bármilyen akadályba ütközik, készséggel segítenek.

Kihelyezett képzéseink:

A kihelyezett képzéseink cégre szabott, kontakt illetve online módon valósulnak meg.

Kapcsolattartók:

A fenti képzés nyilvántartásbavételi száma:SZ003/1-2-3-14/13/2021