Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

OKJ változás!

2019. utolsó negyedévében megjelent, és rövidesen hatályba lép az új Szakmajegyzék (régi OKJ), ami lényegesen kevesebb szakképesítést tartalmaz. Ezeket néhány kivételtől eltekintve, a jövőben kizárólag iskolarendszerben lehet majd megtanulni. A „régi OKJ-ban” megtalálható szakmák közül még idén december 31-ig van lehetőség képzést indítani és ezekbe bekapcsolódni. Amennyiben valamely általunk kínált szakmát szeretné a „régi OKJ-s rendszer” szerint elsajátítani, úgy minél előbb jelentkezzen a meghirdetett szakmai képzésünkre, hogy még a „jelenlegi felnőttképzési rendszerben” tanulhasson!

Tovább a képzés leírásához!

Hatósági képzések és vizsgák

Tűzvédelmi képzés és szakvizsga

Nyilvántartásba vételi szám: SZ104/1-2-3-14/01/2018

A képzés leírása:

Olyan munkavállalók kiképzése, akik tevékenységük során, ismerik és betartják a vonatkozó tűz- és balesetvédelmi rendeleteket, szabályokat. A cél elérése érdekében a képzésben résztvevő hallgatókkal meg kell ismertetni az elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani a feladatok végrehajtásához szükséges tulajdonságok: az alkalmazott szakmai ismeretek-, szakmai készségek-, képességek-, személyes, társas és módszer kompetenciák megfelelő szintjét.

A 45/2011. (XII.7.) BMrendelet előírja, hogy

1§ (1) A rendelet 1. mellékletében meghatározott foglalkozási ágak illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

(2) Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek is aki e meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

A sikeres szakvizsga letételéről az oktatásszervező oklevelet ad ki, ami a vizsga napjától számított 5 évig érvényes.

Az oklevél érvényességének lejárta esetén ismételt tanfolyam és szakvizsga tehető.

Főbb témakörök:
 • 1) Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 • 2) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők
 • 3) Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálást, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 • 14) Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők
A jelentkezés feltételei:

A 14-es foglalkozási ág (munkakör) esetében legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója vagy műszaki mérnöki végzettség

Fontos tudni:

A képzést az egész országban, vállalatokhoz kihelyezett formában is megszervezzük!

A SZAKVIZSGA IDŐPONTJÁT 8 NAPPAL ELŐBB A KÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖTELES BEJELENTENI AZ ILLETÉKES TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁGNAK, EZÉRT A JELENTKEZÉSI LAPOKAT LEGKÉSŐBB A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉT MEGELŐZŐ 10 MUNKANAPPAL KÉRJÜK MEGKÜLDENI!

A képzés díja egy szakvizsgára vonatkozik! 2 vagy 3 szakvizsga esetén a jegyzetköltség és a szakvizsgadíj szakáganként pluszban fizetendő!

Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek

A képzés költségei:*

Oktatási díj: 12 000 Ft

Jegyzetköltség:1 900 Ft

Vizsgadíj:6 900 Ft

Összesen:20 800 Ft

A képzés helyszíne és időpontja:

 • 1
  Helyszín
  Online
  Cím
  A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
  Időpont és ütemezés
  2020. július 31. (péntek) , 1 nap,
Helyszín Cím Időpont és ütemezés
1
Győr
A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
2020. július 31. (péntek) , 1 nap,

További képzés helyszínek és időpontok:

 • 2
  Helyszín
  Kihelyezett
  Cím
  Megrendelő telephelyén
  Időpont és ütemezés
  Megrendelő igénye szerint
 • 3
  Helyszín
  Budapest
  Cím
  1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
  Időpont és ütemezés
  2020. július 10. (péntek) , 1 nap,
 • 4
  Helyszín
  Szeged
  Cím
  A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
  Időpont és ütemezés
  2020. július 22. (szerda) , 1 nap,
 • 5
  Helyszín
  Debrecen
  Cím
  A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
  Időpont és ütemezés
  2020. július 27. (hétfő) , 1 nap,
 • 6
  Helyszín
  Székesfehérvár
  Cím
  A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
  Időpont és ütemezés
  2020. július 28. (kedd) , 1 nap,
 • 7
  Helyszín
  Miskolc
  Cím
  A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
  Időpont és ütemezés
  2020. július 29. (szerda) , 1 nap,
Város Cím Időpont és ütemezés
2
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint
3
Budapest
1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
2020. július 10. (péntek) , 1 nap,
4
Szeged
A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
2020. július 22. (szerda) , 1 nap,
5
Debrecen
A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
2020. július 27. (hétfő) , 1 nap,
6
Székesfehérvár
A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
2020. július 28. (kedd) , 1 nap,
7
Miskolc
A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
2020. július 29. (szerda) , 1 nap,

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg ÁFA mentes.

Fontos változás!

Online kurzusainkat, élő közvetítéssel tartjuk meg.

Az oktatásokat a Google Hang­outs Meet szolgáltatás segítségével tesszük elérhetővé. A szolgáltatás használata ingyenes, és lehetővé teszi, hogy minden résztvevő azonos időben csatlakozzon az oktató által elindított élő közvetítéshez. Lehetőséget biztosít arra, hogy halljuk és lássuk egymást, valamint az oktató prezentációját is követhetjük (a képernyőmegosztás funkció segítségével).

Ahhoz, hogy elérje képzésünket, szélessávú internethozzáféréssel, valamint egy hangszóróval és mikrofonnal ellátott eszközzel (számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal) kell rendelkeznie. Bizonyos képzések esetén, azok részletes leírásánál, az esetlegesen szükséges további feltételekről is tájékozódhatnak.

Kollégáink elküldik Önnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre az online képzés eléréséhez szükséges linket, mely segítségével egy kattintással tud csatlakozni a csoporthoz az Ön által kiválasztott képzési időpontban.

A képzést szervező kollégáink folyamatosan rendelkezésre állnak, így ha bármilyen akadályba ütközik, készséggel segítenek.

Kihelyezett képzéseink:

A kihelyezett képzéseink cégre szabott, kontakt illetve online módon valósulnak meg.

Kapcsolattartók:

 • HORVÁTH Lajos

  oktatási főmunkatárs

  mobil: +36 30 377 0257

  telefon: +36 1 413 1293

 • DIENES Zsuzsanna

  oktatásszervező

  mobil: +36 30 337 6627

  telefon: +36 1 413 1293

A fenti képzés nyilvántartásbavételi száma:SZ104/1-2-3-14/01/2018