Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

Minőségirányítás (ISO 9001)

A minőségtudat kialakítása, és a minőséggel kapcsolatos elkötelezettség fokozása

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők megértsék, és elsajátítsák a minőséggel kapcsolatos összes tudnivalót, a minőség szerepét és fontosságát saját munkájukban, ami sikeressé és elfogadottá teheti tevékenységüket és cégük működését a vevői elvárások minél jobb teljesítése érdekében. A képzés logikus és egyszerű elven közelíti meg a minőség jelentőségének megértését, és ezáltal teszi lehetővé ennek tudatos alkalmazását a kollektívák számára.

Tematika:

A minőség fogalmának megértése a közéletben mindenkit érintő termékvásárlástól kezdve, a gazdasági életben történő termék előállítás tudatos megvalósításáig.

 • A minőség termék paraméteres tervezési megközelítése.
 • A minőség vevői szokásokon alapuló jövőbeni becslése.
 • Minőségtudat történelmi áttekintése, ennek változásai.
 • ISO követelmények és MIR rendszerek kapcsolata.
 • A minőség „rendszerszerű megközelítése” ISO 9001 szerint.
 • A minőség „folyamatszerű megközelítése” ISO 9001/TS 16949 szerint.
 • A minőség „kockázatszerű megközelítése” ISO 9001:2015 tervezete szerint.
 • Minőségtervezés, Minőségfejlesztés
 • Szabályozott folyamatok (SPC)
 • 6 szigma folyamatok
 • Lean alapok
 • 5S alapok
 • Kaizen alapok
Írásbeli vizsga
Kinek ajánljuk:

Mindenkinek, aki minőségirányítási (ISO 9001, ISO/TS 16949) rendszert szeretne kiépíteni, vagy működtetni.

Módszer:

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

Vizsga és tanúsítvány:

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett az Apave Magyarország Kft. által kiadott kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre.

Az tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 70%-án való részvétel is.

Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Vélemények a képzésről:

  Kérdések és válaszok:

  Tanúsítás

  • Milyen változásokat hoz magával a 2015-ös ISO frissítés? Mely szabványokat érinti, mik az alapvető különbségek a jelenlegihez képest? Lesz strukturális változás a könnyebb integrálhatóság érdekében?
   Jelenleg még csak az ISO 9001 tervezete szintjén tudunk válaszolni.Legfőbb változás az Üzleti kockázat szerű megközelítés lesz!Előzőekben a rendszer majd a folyamatszerű megközelítés volt a szabványalkotók középpontjában.Minden szabványt érinthet, ami az ISO 9001 struktúráját használja.Sok változást fog generálni, ebből kiemelném:Megelőző tevékenységek rész elmarad, helyébe lép majd az Üzleti kockázat rész.Szervezet kialakítását is a Vevő elvárásának tükrében fogja nézni (megfelelő kompetencia).Strukturális változások lesznek, több helyen is változni fog ez, kiemelném a Termék előállítási részhez kapcsolódó területeket, amikkiemelt szerepet kapnak ebben a változásban.Bővebben ajánlom figyelmébe az erre célra kialakított 1 napos képzésünket, ami segít a felkészülésben a tervezett változások tükrében.

  A képzés díja:*

  Kedvezményes ár:40 000 Ft (partner kedvezménnyel, tanúsítási partnereink számára)

  Normál ár:45 000 Ft (amennyiben nem az Apave (korábban Vincotte) tanúsítja)

  A képzés helyszíne és időpontja:

  Város Cím Időpont és ütemezés
  1

  További képzés helyszínek és időpontok:

  • 2
   Város
   Kihelyezett
   Cím
   Megrendelő telephelyén
   Időpont és ütemezés
  • 3
   Város
   Budapest
   Cím
   1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
   Időpont és ütemezés
   2019. március 5. (kedd) , 1 nap
  • 4
   Város
   Budapest
   Cím
   1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
   Időpont és ütemezés
   2019. június 5. (szerda) , 1 nap
  Város Cím Időpont és ütemezés
  2
  Kihelyezett
  Megrendelő telephelyén
  Megrendelő igénye szerint
  3
  Budapest
  1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
  2019. március 5. (kedd) , 1 nap
  4
  Budapest
  1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
  2019. június 5. (szerda) , 1 nap

  * A tréning és/vagy a vizsga díja 1 főre értendő. és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

  Kapcsolattartók:

  • PÓR Valéria

   akadémia igazgatóhelyettes

   Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

   mobil: +36 70 443 2014

   telefon: +36 1 413 1293

  • PÁNY Gabriella

   tréning menedzser

   autóipari képzések, minőségügy

   mobil: +36 70 945 6627

   telefon: +36 1 413 1293