Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

Robbanásbiztonsági direktíva az EU-ban és Magyarországon: ATEX

ATEX 137

A képzés célja:

A képzés célja: az ATEX 137 (99/92/EK irányelv) ismertetése a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimumkövetelményekről. Ezen irányelv szerint a munkáltatónak kötelezettsége a robbanások megelőzése, robbanásvédelem biztosítása, a robbanási kockázatok felmérése, azon helyek, ahol robbanásveszélyes légkör fordulhat elő, megfelelő zónákba sorolása, robbanásvédelmi dokumentum elkészítése és folyamatos naprakésszé tétele.

Tematika:

Bevezetés, alapismeretek,

 • A robbanás
 • Kémiai reakció, az égés alapfeltételei
 • Éghető anyagok
 • Oxigénforrás
 • Gyújtóforrás
 • A robbanások környezeti hatásai

Jogszabályi környezet, fogalmak, jelölések

 • Az ATEX előírások átfogó bemutatása, tartalmi elemei
 • A hazai vonatkozó jogszabályok és tartalmi elemei ismertetése- A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről szóló 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet előírási
  - EU-s és magyar szabványok ismertetése
  - Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet előírásai
  - Alkalmazási terület
  - Fogalmak
 • A jogi szabályozások alkalmazásainak gyakorlati tapasztalatai

Robbanásvédelmi dokumentáció tartalmi elemei

 • A várható veszélyek azonosítása;
 • A veszélyeztetettség és annak mértékének a meghatározása, a következő szempontok figyelembevételével:
  - Veszélyeztetettek azonosítása, munkakörönként;
  - Kockázatok minőségi és mennyiségi értékelése
  - A robbanóképes légtér kialakulásának és fennmaradásának valószínűsége, illetve annak időtartama;
  - Gyújtóforrások elemzése, robbanóképes légtérben a gyújtóhatás bekövetkezésének valószínűsége, ideértve az elektrosztatikus kisüléseket is;
  - Berendezések, az alkalmazott anyagok, eljárások és ezek lehetséges kölcsönhatása;
  - A robbanás bekövetkezése esetén a várható hatások mértéke.
  - 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerinti zónakijelölés.
 • A kockázatok csökkentésére vonatkozó javaslatok.

Kockázatelemzési módszerek szerepe, lehetőségei

 • Veszélyforrás elemzési módszerek bemutatása
 • HAZOP (Hazard and Operability Studies) elemzés
 • FMEA (hibalehetõség és -hatás elemzés) Failure Mode and Effects Analysis
 • Hibafa elemzés (fault tree)
 • Kritikusság elemzés
 • Terjedés modellezés elmélete
 • Következményelemzési módszer és a hatások értelmezése

Veszélyhelyzeti tervezés veszélyhelyzet kezelés

 • Lehetséges eseménysorok
 • Beavatkozás lehetőségei
 • Beavatkozások tapasztalatai
Kinek ajánljuk:

Elsősorban munkavédelmi megbízottaknak, környezetvédelmi és munkabiztonsági felelősöknek.

Módszer:

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

Vizsga és tanúsítvány:

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett a Vinçotte International Hungary Kft. által kiadott kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre.

Az tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 70%-án való részvétel is.

Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Megjegyzés:

A részvételi díj tartalmazza az ebédet, a napi 2 kávészünetet, az oktatási anyagokat és a vizsga költségét, ellenben nem tartalmazza az ÁFA-t. Szállodai szobafoglalás igényét kérjük, a jelentkezési lapon feltüntetni szíveskedjen! Igény esetén segítünk a foglalásban.

Vélemények a képzésről:

 • -

A képzés díja:*

Kedvezményes ár:52 000 Ft (partner kedvezménnyel, tanúsítási partnereink számára)

Normál ár:62 000 Ft (amennyiben nem az Apave (korábban Vincotte) tanúsítja)

A képzés helyszíne és időpontja:

Város Cím Időpont és ütemezés
1
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén

* A tréning és/vagy a vizsga díja 1 főre értendő. és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Kapcsolattartók:

 • PÁNY Gabriella

  tréning menedzser

  autóipari képzések, minőségügy

  mobil: +36 70 945 6627

  telefon: +36 1 413 1293