Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen is meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

Bejelentési számunk: B/2020/000326, Engedélyszámunk: E/2020/000060

Robbanásbiztonsági direktíva az EU-ban és Magyarországon: ATEX

ATEX 137

A képzés célja:

A képzés célja: az ATEX 137 (99/92/EK irányelv) ismertetése a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimumkövetelményekről. Ezen irányelv szerint a munkáltatónak kötelezettsége a robbanások megelőzése, robbanásvédelem biztosítása, a robbanási kockázatok felmérése, azon helyek, ahol robbanásveszélyes légkör fordulhat elő, megfelelő zónákba sorolása, robbanásvédelmi dokumentum elkészítése és folyamatos naprakésszé tétele.

Tematika:

Bevezetés, alapismeretek,

 • A robbanás
 • Kémiai reakció, az égés alapfeltételei
 • Éghető anyagok
 • Oxigénforrás
 • Gyújtóforrás
 • A robbanások környezeti hatásai

Jogszabályi környezet, fogalmak, jelölések

 • Az ATEX előírások átfogó bemutatása, tartalmi elemei
 • A hazai vonatkozó jogszabályok és tartalmi elemei ismertetése
   - A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről szóló 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet előírási   - EU-s és magyar szabványok ismertetése
   - Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) ÖTM rendelet előírásai
   - Alkalmazási terület
   - Fogalmak
 • A jogi szabályozások alkalmazásainak gyakorlati tapasztalatai

Robbanásvédelmi dokumentáció tartalmi elemei

 • A várható veszélyek azonosítása;
 • A veszélyeztetettség és annak mértékének a meghatározása, a következő szempontok figyelembevételével:
  - Veszélyeztetettek azonosítása, munkakörönként;
  - Kockázatok minőségi és mennyiségi értékelése
  - A robbanóképes légtér kialakulásának és fennmaradásának valószínűsége, illetve annak időtartama;
  - Gyújtóforrások elemzése, robbanóképes légtérben a gyújtóhatás bekövetkezésének valószínűsége, ideértve az elektrosztatikus kisüléseket is;
  - Berendezések, az alkalmazott anyagok, eljárások és ezek lehetséges kölcsönhatása;
  - A robbanás bekövetkezése esetén a várható hatások mértéke.
  - 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerinti zónakijelölés.
 • A kockázatok csökkentésére vonatkozó javaslatok.

Kockázatelemzési módszerek szerepe, lehetőségei

 • Veszélyforrás elemzési módszerek bemutatása
 • HAZOP (Hazard and Operability Studies) elemzés
 • FMEA (hibalehetõség és -hatás elemzés) Failure Mode and Effects Analysis
 • Hibafa elemzés (fault tree)
 • Kritikusság elemzés
 • Terjedés modellezés elmélete
 • Következményelemzési módszer és a hatások értelmezése

Veszélyhelyzeti tervezés veszélyhelyzet kezelés

 • Lehetséges eseménysorok
 • Beavatkozás lehetőségei
 • Beavatkozások tapasztalatai
Kinek ajánljuk:

Elsősorban munkavédelmi megbízottaknak, környezetvédelmi és munkabiztonsági felelősöknek.

Módszer:

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

Vizsga és tanúsítvány:

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett az Apave Magyarország Kft. által kiadott kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre. Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Megjegyzés:

A részvételi díj tartalmazza az ebédet, a napi 2 kávészünetet, az oktatási anyagokat és a vizsga költségét, ellenben nem tartalmazza az ÁFA-t. Szállodai szobafoglalás igényét kérjük, a jelentkezési lapon feltüntetni szíveskedjen! Igény esetén segítünk a foglalásban.

Vélemények a képzésről:

 • -

A képzés díja:*

Kedvezményes ár:52 000 Ft (partner kedvezménnyel, tanúsítási partnereink számára)

Normál ár:62 000 Ft (amennyiben nem az Apave (korábban Vincotte) tanúsítja)

A képzés helyszíne és időpontja:

Helyszín Cím Időpont és ütemezés
1
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén

* A tréning és/vagy a vizsga díja 1 főre értendő. és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Képzéseink jelentős része elérhető online formában is!

Online kurzusainkat, élő közvetítéssel tartjuk meg.

Az oktatásokat a Google Hang­outs Meet szolgáltatás segítségével tesszük elérhetővé. A szolgáltatás használata ingyenes, és lehetővé teszi, hogy minden résztvevő azonos időben csatlakozzon az oktató által elindított élő közvetítéshez. Lehetőséget biztosít arra, hogy halljuk és lássuk egymást, valamint az oktató prezentációját is követhetjük (a képernyőmegosztás funkció segítségével).

Ahhoz, hogy elérje képzésünket, szélessávú internethozzáféréssel, valamint egy hangszóróval és mikrofonnal ellátott eszközzel (számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal) kell rendelkeznie. Bizonyos képzések esetén, azok részletes leírásánál, az esetlegesen szükséges további feltételekről is tájékozódhatnak.

Kollégáink elküldik Önnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre az online képzés eléréséhez szükséges linket, mely segítségével egy kattintással tud csatlakozni a csoporthoz az Ön által kiválasztott képzési időpontban.

A képzést szervező kollégáink folyamatosan rendelkezésre állnak, így ha bármilyen akadályba ütközik, készséggel segítenek.

Kihelyezett képzéseink:

A kihelyezett képzéseink cégre szabott, kontakt illetve online módon valósulnak meg.

Letölthető anyagok

Kapcsolattartók:

 • PÁNY Gabriella

  tréning menedzser

  autóipari képzések, minőségügy

  mobil: +36 70 945 6627

 • PÓR Valéria

  akadémia igazgatóhelyettes

  Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

  mobil: +36 70 443 2014