Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

Ajánlatkérés kihelyezett képzésre: 3D nyomtatás tréning

1

Személyes adatok:

Vállalat neve:

Vállalat címe:

Kapcsolattartó neve:

Beosztása:

Telefonszáma:

E-mail címe:

2

Árajánlatot kérek a következő képzésekre:

Képzés megnevezése:

Képzés megvalósításának tervezett időpontja:

Tervezett létszám:

Egyéb kérés, információ:

Hon­nan ér­te­sült az Apave Magyarország te­vé­keny­sé­gé­ről?

3

Megjegyzés:

Ha rendelkezik kupon kóddal, vagy bármi egyéb közlendője van, kérjük írja be ide!

Kérjük, a piros csillaggal (*) jelölt mezőket mindenképpen töltse ki!

Kapcsolattartók:

 • FARKAS László

  akadémia igazgató

  gépészeti, építőipari képzések

  mobil: +36 30 540 6652

 • PAPP Csilla

  oktatásszervező

  gépészeti, energetikai, villamosipari képzések

  mobil: +36 30 855 0443