Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

Ajánlatkérés kihelyezett képzésre: Munkavédelmi képviselők szakmai képzése (Alapképzés)

1

Személyes adatok:

Vállalat neve:

Vállalat címe:

Kapcsolattartó neve:

Beosztása:

Telefonszáma:

E-mail címe:

2

Árajánlatot kérek a következő képzésekre:

Képzés megnevezése:

Képzés megvalósításának tervezett időpontja:

Tervezett létszám:

Egyéb kérés, információ:

Hon­nan ér­te­sült az Apave Magyarország te­vé­keny­sé­gé­ről?

3

Megjegyzés:

Ha rendelkezik kupon kóddal, vagy bármi egyéb közlendője van, kérjük írja be ide!

Kérjük, a piros csillaggal (*) jelölt mezőket mindenképpen töltse ki!

Kapcsolattartók:

 • MOLNÁR Fruzsina

  tréning menedzser

  mobil: +36 70 443 2000

 • PÓR Valéria

  akadémia igazgatóhelyettes

  Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

  mobil: +36 70 443 2014