Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

Menedzsment eszközök, technikák

Benchmarking

A képzés célja:

A tréning során a résztvevők megismerik a benchmarking alkalmazásában rejlő lehetőségeket és konkrét gyakorlati példákon és feladatokon keresztül sajátíthatják el a benchmarking alkalmazásához szükséges legfontosabb ismereteket és készségeket, amiket azután a saját szervezetüknél is képesek lesznek alkalmazni.

A tréning elvégzése után a résztvevők alkalmasak lesznek arra, hogy önálló benchmarking felméréseket és elemzéseket végezzenek, és projekteket koordináljanak.

Tematika:

Bevezetés a benchmarkingba

 • A benchmarking definiálása
 • A benchmarking jelentősége
 • Benchmarking története
 • Mire használható a benchmarking és miért jó?
 • Mire nem használható a benchmarking?
 • A benchmarking célja és fajtái

A benchmarking folyamata

 • Robert Camp féle 10 lépéses Benchmarking folyamat
 • A Benchmarking egyes lépései: Tervezés – Elemezés – Integráció – Beavatkozás
 • Benchmarking példák és tapasztalatok (esettanulmány)

Benchmarking tapasztalatok

 • Magyarországi és nemzetközi tapasztalatok a benchmarking alkalmazására vonatkozóan

A benchmarking előkészítése

 • A benchmarking eredményes alkalmazásának feltételei
 • A benchmarking előkészítése
 • Benchmarking team kialakítása, a benchmarking levezénylésének kritikus sikertényezői

Benchmarking információk

 • A Benchmarking partnerek kiválasztása, Információforrások, Információgyűjtési módszerek

Adatgyűjtés és elemzés

 • Adatgyűjtési terv
 • Interjúkészítés
 • Kérdőívkészítés
 • Folyamatfelmérés
 • A teljesítményrés meghatározása
 • Elemzési módszerek

Teljesítménymérés és összemérés

 • Benchmarkok meghatározása
 • Teljesítménymutatók
 • A teljesítménymutatók megválasztása
 • A teljesítmények összemérése
 • A gyakorlatok összemérése

A Benchmarking eredményeinek felhasználása

 • Az eredmények kommunikálása
 • Benchmarking jelentés összeállítása
 • Prezentációkészítés (gyakorlat)
 • Célok kitűzése
 • Fejlesztési feladatok definiálása
 • Kapcsolódás a fejlesztési projektekkel

A Benchmarking megvalósítása

 • Esettanulmány
 • Benchmarking projekt
 • Benchmarking projektterv
 • Változáskezelés
 • A benchmarking projekt eredményességének értékelése

Írásbeli vizsga

Kinek ajánljuk:

Különböző szakirányú szakembereknek, felsővezetőknek, gazdasági vezetőknek, controllereknek, minőségügyi vezetőknek, folyamat és működésfejlesztéssel foglalkozó vezetőknek.

Módszer:

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

Vizsga és tanúsítvány:

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett az Apave Magyarország Kft. által kiadott kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre.

Az tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 70%-án való részvétel is.

Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Vélemények a képzésről:

  A képzés díja:*

  Kedvezményes ár:80 000 Ft (partner kedvezménnyel, tanúsítási partnereink számára)

  Normál ár:90 000 Ft (amennyiben nem az Apave (korábban Vincotte) tanúsítja)

  A képzés helyszíne és időpontja:

  Város Cím Időpont és ütemezés
  1
  Kihelyezett
  Megrendelő telephelyén

  További képzés helyszínek és időpontok:

  • 2
   Város
   Budapest
   Cím
   1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
   Időpont és ütemezés
   Megrendelő igénye szerint
  Város Cím Időpont és ütemezés
  2
  Budapest
  1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
  Igény szerint, 2 nap

  * A tréning és/vagy a vizsga díja 1 főre értendő. és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

  Kapcsolattartók:

  • MOLNÁR Fruzsina

   tréning menedzser

   mobil: +36 70 443 2000

   telefon: +36 1 413 1293

  • PÓR Valéria

   akadémia igazgatóhelyettes

   Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

   mobil: +36 70 443 2014

   telefon: +36 1 413 1293