Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

Gépeszet, villamosság és energetika

CAD (Számítógéppel segített tervezés) SolidEdge alapismeretek

A képzés célja:

A kép­zést si­ke­re­sen el­vég­ző, ön­ál­ló­an tud­ja elkészíteni az alkatrészek 3D-s modelljét számítógépes környezetben, alkatrész rajz vagy saját tervei alapján. A résztvevő megfelelően jártasságokkal fog rendelkezni a CAD programokban elérhető szolgáltatásokról és a tanult program felhasználói szintű ismereteit is hatékonyan elsajátítja.ONLINE KURZUS

Tematika:

 • CAD programok szolgáltatásai
 • Program kezelőfelületének megismerése
 • Alkatrészmodellezés alapja
 • Vázlatok létrehozása, módosítása
 • Alaksajátosságok létrehozása
 • Parametrikus modellezés alapjai
 • Lemeztárgyak modellezése
 • Forgástestek (tengely, tárcsa) modellezése
 • Hasábos alkatrészek modellezése

Kinek ajánljuk:

A kép­zést el­ső­sor­ban azok­nak a ta­nul­ni vá­gyók­nak ajánl­juk, akik érdeklődnek a számítógéppel segített tervezés iránt és géprajzi ismeretekkel már rendelkeznek.

Módszer:

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

Vizsga és tanúsítvány:

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett az Apave Magyarország Kft. által kiadott kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre.

Az tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 70%-án való részvétel is.

Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Iskolai végzettség: A CAD (Számítógéppel segített tervezés) SolidEdge alapismeretek képzés jelentkezési feltételei:

Esztergályos / Marós / Köszörűs / Szikraforgácsoló / Gépi forgácsoló / Fémforgácsoló / Gépgyártás technológiai technikus / Géplakatos / Szerszámkészítő szakképesítés vagy minimum 3 év forgácsoló szakmai gyakorlat

Megjegyzés:

Minimális műszaki paraméterek, az online képzés során elvárt számítógépet illetően:
minimum intel i3 processzor (vagy vele egyenértékű AMD)
dedikált vidókártya NVidia-Gforce vagy vele egyenértékű AMD
minimum 4 GB ram
minimum 64 bit windows 10
telepítéshez minimum 20 GB szabad tárhely (a telepítőkészlet 10 GB)
stabil szélessávú internetkapcsolat

A tanfolyam a gyakorlati képzést tartalmazza, a módszertan kialakításánál figyelembe vettük, hogy résztvevőink jelentős része munka mellett szeretné ezt a végzettséget megszerezni. Az előadások és a gyakorlati foglalkozások kötelezően beadandó feladatokkal egészülnek ki, mely Moodle keretrendszerünk (APAVE Tudásportál) használatával valósul meg. Itt számos a tanulást segítő anyag érhető el / tölthető le. A képzésen használt program letöltésére a használt szoftver forgalmazójával szerződésünk van, mely szerint a képzésben résztvevők, ezen programot térítésmentesen, tanulói licensszel használhatják

Azon jelentkezőink részére, akik nem rendelkeznek műszaki rajz ismeretekkel, vagy ezen ismertük már "megkopott" lehetőséget biztosítunk, hogy Tudásportálunkon a műszaki rajz olvasás és értelmezés e-learninges kurzust elsajátíthassák.

Vélemények a képzésről:

  A képzés díja:*

  Amennyi­ben az Önök cé­ge még nem az Apave ta­nú­sí­tá­si part­ne­re:

  Kedvezményes oktatási díj: 53 910 Ft (59 900 Ft helyett)

  Jegyzetköltség:-

  Vizsgadíj:-

  Összesen:53 910 Ft

  Part­ner ked­vez­ménnyel csök­ken­tett kép­zés dí­jak ta­nú­sí­tá­si part­ne­rünk számára:

  Kedvezményes oktatási díj: 48 510 Ft (53 900 Ft helyett)

  Jegyzetköltség:-

  Vizsgadíj:-

  Összesen:48 510 Ft

  A képzés helyszíne és időpontja:

  • 1
   Helyszín
   Online formában
   Cím
   Online kurzus
   (élő közvetítéssel)
   Időpont és ütemezés
   2021. március 6. (szombat) , 7 nap, szombat 9:00-13:00
  Helyszín Cím Időpont és ütemezés
  1
  Online
  Online kurzus
  (élő közvetítéssel)
  2021. március 6. (szombat) 7 nap, szombat 9:00-13:00

  További képzés helyszínek és időpontok:

  Helyszín Cím Időpont és ütemezés
  2
  Online
  Cégre szabott, online konzultációként
  Megrendelő igénye szerint
  3
  Online
  Online kurzus
  (élő közvetítéssel)
  2021. május 8. (szombat) , 7 nap szombat 9:00-13:00

  * A tréning és/vagy a vizsga díja 1 főre értendő. és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

  Fontos változás!

  Online kurzusainkat, élő közvetítéssel tartjuk meg.

  Az oktatásokat a Google Hang­outs Meet szolgáltatás segítségével tesszük elérhetővé. A szolgáltatás használata ingyenes, és lehetővé teszi, hogy minden résztvevő azonos időben csatlakozzon az oktató által elindított élő közvetítéshez. Lehetőséget biztosít arra, hogy halljuk és lássuk egymást, valamint az oktató prezentációját is követhetjük (a képernyőmegosztás funkció segítségével).

  Ahhoz, hogy elérje képzésünket, szélessávú internethozzáféréssel, valamint egy hangszóróval és mikrofonnal ellátott eszközzel (számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal) kell rendelkeznie. Bizonyos képzések esetén, azok részletes leírásánál, az esetlegesen szükséges további feltételekről is tájékozódhatnak.

  Kollégáink elküldik Önnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre az online képzés eléréséhez szükséges linket, mely segítségével egy kattintással tud csatlakozni a csoporthoz az Ön által kiválasztott képzési időpontban.

  A képzést szervező kollégáink folyamatosan rendelkezésre állnak, így ha bármilyen akadályba ütközik, készséggel segítenek.

  Kihelyezett képzéseink:

  A kihelyezett képzéseink cégre szabott, kontakt illetve online módon valósulnak meg.

  Letölthető anyagok

  Kapcsolattartók:

  • FARKAS László

   akadémia igazgató

   gépészeti, építőipari képzések

   mobil: +36 30 540 6652

  • PAPP Csilla

   oktatásszervező

   gépészeti, energetikai, villamosipari képzések

   mobil: +36 30 855 0443