Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen is meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

Bejelentési számunk: B/2020/000326, Engedélyszámaink: E-000663/2014; E/2020/000060

Készségfejlesztő tréningek, szervezetfejlesztés

Csapatépítés

A képzés célja:

Egy futballmeccs lejátszásához és természetesen a győzelemhez szükséges, hogy a játékosok egy csapatba rendeződve úgy passzolják át a labdát, hogy azt a megfelelő pozícióban levő játékos be tudja rúgni a gólt és győzelemre tudja vinni csapatát. Ez a példa is bizonyítja, hogy egy cég előrejutásában kimagasló szerepet kap a csapatmunka, koncentráció, a kommunikáció, az egymásra figyelés és bizalom (ugyanúgy, mint egy futball mérkőzés során) ahhoz, hogy a csapat elérje a közös célt: A GYŐZELMET!
A tréninget ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék, hogy egyéni és csapatszinten fejlődjön a teljesítmény orientáltság, a munkatársak hozzáállása és felelősségvállalása mindinkább erősödjön. Erősíteni kívánjuk továbbá a csapaton belüli és csapatok közötti együttműködési elkötelezettséget, a személyes és szakmai vonatkozású sikerorientált magatartást.
A hatékony együttműködés olyan személyes nyereségforrása egy csapatnak, amely képes az egyéni és csapatteljesítményt a napi munkaéletben megsokszorozni. A program célja: az együttműködés, a csapatkohézió és az emberi kapcsolatok erősítése, napi munkavégzés minőségének javítása érdekében.
A mai üzleti élet egyértelmű elvárása, hogy a vezetők és a munkatársaik napi szinten 100%-os teljesítményt nyújtsanak. A termi és természeti környezetben végrehajtott strukturált feladatok megoldásával a résztvevők élményszintű tapasztalást kapnak az együttműködés területeiről, így csapat működésében jellemzővé válik a produktum iránti felelősség, a közös problémamegoldás, a bizalmi szintű munkatársi kapcsolat, nyílt kommunikáció, a cél- és feladatorientáltság. A szabadban zajló tréningek élményszintje mélyebb, mivel a fizikai jellegű gyakorlatoknál a teljesítményorientáltság iránti elkötelezettség, az egymás iránti felelősség fokozottabbá válik. Ez az emocionális töltés a mindennapi munkaéletbe, erőteljesebben épül be, és hatékonyabbá teszi a projektalapú együttműködési folyamatokat.

Tematika:

 • Csapat, vagy csoport
 • A csapatmunka értékei.
 • Az együttműködés motivációi: elkötelezettség és felelősségvállalás az egyén, a csoport és a szervezet szintjén.
 • Az egyén szerepe a csapatcélok elérésében.
 • Szinergia
 • A csapatmunka jelentősége és hatása a vállalati versenypozíció erősítése érdekében.
 • Együttműködés – a csapatmunka szervezése és fejlesztése
 • A csapatmunka céljainak kitűzése, a sikertényezők meghatározása.
 • A csapaton belüli problémamegoldó folyamatok megerősítése: cél- és teljesítmény-orientáltság.
 • Viszonyulás más csapatokhoz.
 • Konfliktuskezelés – az eltérő vélemények kezelése, konfrontáció, konszenzus kialakítása.
 • A tréning várható eredménye:
 • Nyíltabbá válik az emberi és munkakapcsolat. A csapattagok nagyobb felelősséget éreznek egymás iránt és ezzel az emócióval nagyobb sikert érnek el a közös munkában, a közös célok elérésében.
 • Megerősíti a váratlan helyzetekben az aktív részvételt, a csapaton belüli konszenzust. Az együttműködésben szinergia alakul ki.
 • Kiragadja a résztvevőket a hétköznapi problémákból, fásultságából – emocionális töltést ad, mely inspiráló erővel hat a munkavégzésre és együttműködésre.
 • Az egyén és a csapat számára jó edzés, a feladatokkal járó a váratlan, valamint stressz helyzetek pozitív megélésére, a konstruktív együttműködés és a cselekvőképesség fenntartására.
 • Fokozza a csapatmunka iránti elkötelezettséget, és egyben fejleszti az egyéni teljesítőképességet és a teljesítmény-orientáltságot.
 • Váratlan helyzetben képessé válik a csapat szervezetten, összerendeződve a feladatra fókuszálni.

Kinek ajánljuk:

Azoknak a vállalkozásoknak, ahol a sikert csapatmunkában lehet elérni, ahol a szervezetről közvetlenül alkothat képet a megrendelő, ahol fontos, hogy a munkatársak kamatoztatni tudják a szervezet más tagjának munkaeredményeit.

Módszer:

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

Vizsga és tanúsítvány:

A képzés nem vizsgaköteles, igény esetén részvételi igazolást állítunk ki a résztvevőknek.

Vélemények a képzésről:

 • -

A képzés díja:*

Kedvezményes ár:- (partner kedvezménnyel, tanúsítási partnereink számára)

Normál ár:- (amennyiben nem az Apave (korábban Vincotte) tanúsítja)

A képzés helyszíne és időpontja:

Helyszín Cím Időpont és ütemezés
1
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén

* A tréning és/vagy a vizsga díja 1 főre értendő. és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Képzéseink jelentős része elérhető online formában is!

Online kurzusainkat, élő közvetítéssel tartjuk meg.

Az oktatásokat a Google Hang­outs Meet szolgáltatás segítségével tesszük elérhetővé. A szolgáltatás használata ingyenes, és lehetővé teszi, hogy minden résztvevő azonos időben csatlakozzon az oktató által elindított élő közvetítéshez. Lehetőséget biztosít arra, hogy halljuk és lássuk egymást, valamint az oktató prezentációját is követhetjük (a képernyőmegosztás funkció segítségével).

Ahhoz, hogy elérje képzésünket, szélessávú internethozzáféréssel, valamint egy hangszóróval és mikrofonnal ellátott eszközzel (számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal) kell rendelkeznie. Bizonyos képzések esetén, azok részletes leírásánál, az esetlegesen szükséges további feltételekről is tájékozódhatnak.

Kollégáink elküldik Önnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre az online képzés eléréséhez szükséges linket, mely segítségével egy kattintással tud csatlakozni a csoporthoz az Ön által kiválasztott képzési időpontban.

A képzést szervező kollégáink folyamatosan rendelkezésre állnak, így ha bármilyen akadályba ütközik, készséggel segítenek.

Kihelyezett képzéseink:

A kihelyezett képzéseink cégre szabott, kontakt illetve online módon valósulnak meg.

Letölthető anyagok

Kapcsolattartók:

 • PÓR Valéria

  akadémia igazgatóhelyettes

  Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

  mobil: +36 70 443 2014

 • PÁNY Gabriella

  tréning menedzser

  autóipari képzések, minőségügy

  mobil: +36 70 945 6627