Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

Six Sigma

Alapvető statisztikai ismeretek

A képzés célja:

Ezen a képzésen az alapvető valószínűség számítási és statisztikai ismeretek körébe adunk betekintést.

A képzés időtartama: 234 perc
A tananyag elérhetősége: http://tudasportal.apave.hu/
A tananyag formátuma: mp4
Tematika:

A tananyag a következő modulokat tartalmazza:

 • Döntési helyzet, kockázat
 • Valószínűségi esemény, teljes valószínűség
 • Valószínűségi események függetlensége
 • Valószínűségi változók és fajtáik
 • Statisztikai mintavétel fogalma és szabályai
 • Előfordulási gyakoriságok, hisztogram, kvartilisek, medián, módusz és átlagok
 • Előfordulási függvény és a statisztikai minta hisztogramjának közelítése
 • Valószínűségi változók értékeinek előfordulási jellemzői, eloszlások
 • Statisztikai minta közelítő függvények jellemzői, paraméterei
 • Normális eloszlás
 • Statisztikai minta adatainak rendezése és az adatok ábrázolása
 • Folyamatképesség mutatók
 • PARETO [parétó]
 • Binomiális eloszlás
 • Poisson eloszlás
 • Statisztikai becslés, hihetőség
 • Feltevés, hipotézis vizsgálatok
 • Idősorok és irányultságok elemzése
 • Változékonyság elemzés
 • Korreláció
 • Regresszió
 • Kísérlettervezés
 • Statisztikai vizsgálatok
 • Átlagérték vizsgálatok
 • Vizsgálatok áttekintése
 • U-próba
 • Egy mintás t-próba
 • Két mintás t-próba
 • F-próba
 • ANOVA
 • Bartlett-próba
 • Döntési hiba statisztikai vizsgálatoknál
 • Nem-paraméteres vizsgálatok
 • Egy mintás előjel-próba
Módszer: E-learning

Gyakorlati tudnivalók:

Az e-learning anyagainkra leadott jelentkezés után számlát állítunk ki Önnek, mely ellenértékének befizetése után belépési kódot kap keretrendszerünkhöz (Apave Tudásportál), melyen előre meghatározott idő fog rendelkezésre állni, hogy tetszőleges ütemezéssel, akár többször végighallgathassa a kurzust, és az ott meghatározott feladatokat megoldja. Emiatt kérjük, hogy az átutalásról szóló igazolást mielőbb küldje meg számunkra.

A TUDÁSPORTÁLON elérhető anyagok zökkenőmentes futtatásához a Google Chrome vagy az Internet Explorer böngészőt használja!

A feltüntetett árak nettó árak.

A folyamat röviden:

1. jelentkezés a kiválasztott oktatásra

2. számla befizetése, és ennek igazolása

3. belépési felhasználónév és jelszó generálása

4. tananyag elsajátítása a Tudásportálon, vizsga

5. igény esetén oktatói / mentori és tutori támogatás

6. sikeres vizsga esetén, igény szerint tanúsítvány kiállítása

7. igény esetén tantermi képzés, a gyakorlati ismeretek mélyebb elsajátítása érdekében

Miért válassza az e-learninget?

 Korszerű és gyors tanulási lehetőség létszámkorlát nélkül.

 Bárhol, bármikor elérhető, mobil eszközökre optimalizált tartalom.

 Egyszerű kezelhetőség, lényegre törő megjelenítés.

 Beépített visszaellenőrzés, azonnal alkalmazható tudás.

 Azonnali eredmény a vizsga sikerességéről.

 Tetszőleges számú megtekintés és ismétlés, a jogosultság megszűnéséig.

 Tananyagaink moduláris felépítésűek, jól tanulható egységekre osztottak.

 A tanulási folyamat akár a munkahelyen, munkaidőben, akár szabadidőnkben is elvégezhető.

 Nem szükséges időt és pénzt áldoznia az utazásra, hisz akár otthonában is elsajátíthatja a tananyagot.

 A kurzusok összeállításában ugyanazok a kiváló szakemberek működtek közre, akik szakmai tréningjeinket is tartják.

Vizsga és tanúsítvány:

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett az Apave Magyarország Kft. által kiadott kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre.

Az tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 70%-án való részvétel is.

Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Vélemények a képzésről:

  A képzés költségei:*

  A képzés díja:40 000 Ft

  * A képzés díja 1 főre értendő és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

  Fontos változás!

  Online kurzusainkat, élő közvetítéssel tartjuk meg.

  Az oktatásokat a Google Hang­outs Meet szolgáltatás segítségével tesszük elérhetővé. A szolgáltatás használata ingyenes, és lehetővé teszi, hogy minden résztvevő azonos időben csatlakozzon az oktató által elindított élő közvetítéshez. Lehetőséget biztosít arra, hogy halljuk és lássuk egymást, valamint az oktató prezentációját is követhetjük (a képernyőmegosztás funkció segítségével).

  Ahhoz, hogy elérje képzésünket, szélessávú internethozzáféréssel, valamint egy hangszóróval és mikrofonnal ellátott eszközzel (számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal) kell rendelkeznie. Bizonyos képzések esetén, azok részletes leírásánál, az esetlegesen szükséges további feltételekről is tájékozódhatnak.

  Kollégáink elküldik Önnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre az online képzés eléréséhez szükséges linket, mely segítségével egy kattintással tud csatlakozni a csoporthoz az Ön által kiválasztott képzési időpontban.

  A képzést szervező kollégáink folyamatosan rendelkezésre állnak, így ha bármilyen akadályba ütközik, készséggel segítenek.

  Kihelyezett képzéseink:

  A kihelyezett képzéseink cégre szabott, kontakt illetve online módon valósulnak meg.

  Letölthető anyagok

  Kapcsolattartók:

  • PÓR Valéria

   akadémia igazgatóhelyettes

   Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

   mobil: +36 70 443 2014

  • FARKAS László

   akadémia igazgató

   gépészeti, építőipari képzések

   mobil: +36 30 540 6652