Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014 és 2020. szeptember 1-től B/2020/000326.

Minőségtechnikák a minőségirányítási rendszerekben

FMEA – Kockázat menedzsment (AIAG&VDA)

A képzés célja:

A képzés célja:

Az új FMEA kézikönyv az „Automotive Industry Action Group (AIAG) és a Verband der Automobilindustrie (VDA) együttműködésének csúcspontja, OEM-ek és Tier 1 beszállítóik több mint három éves közös munkájának eredménye.

A szöveget teljesen átírták, és az FMEA módszert néhány kulcsfontosságú területen jelentősen fejlesztették, tehát nem csak a pontozási szempontok módosultak.

A szándék az, hogy közös alapot biztosítson az FMEA számára az autóipar azon ágazataiban, amelyeket ezek a szervezetek képviselnek.

Hozzáadtak egy új módszert, a Monitoring and System Response (Monitoring és Rendszer Reakció) kiegészítő FMEA-t (FMEA-MSR), mely egy eszköz a diagnosztikai észlelés és a hibakezelés elemzésére az ügyfelek működése során a biztonságos állapot vagy a jogszabályi megfelelés fenntartása céljából.

A műszaki kockázatok mellett felhívja a figyelmet, a pénzügyi, időbeni és stratégiai kockázatokra.

Új „7 lépéses FMEA készítés” módszerével támogatást nyújt az FMEA készítés eredményességének és hatékonyságának növelésében.

A tréningen követjük a kézikönyv struktúráját összehasonlítva a régi és új módszert.

A képzés célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a termék és gyártófolyamat tervezés egyik fontos kiindulási pontját, a meglévő és potenciális hibák, valamint okaik és hatásaik elemzését, kockázataik értékelési módját, a kockázatok csökkentésének lehetőségét megelőzéssel, alaposabb kontrollal a minőségköltségek csökkentése érdekében.

Tematika:

Bevezetés

 • Alkalmazási Terület

 • Az FMEA célkitűzési

 • Az FMEA integrációja a vállalat működésébe

 • Design FMEA, Folyamat FMEA és FMEA-MSR összehasonlítása

 • Az FMEA készítés projekt tervezése (szándék, időzítés, feladatok, eszközök, módszertan

DESIGN FMEA bevezetése

 • 1. lépés: Tervezés és felkészülés (Cél, a DFMEA projekt azonosítása és határai, DFMEA Projektterv, az alap (törzs) DFMEA azonosítása, a DFMEA fejléc, struktúra elemzés megalapozása

 • 2. lépés: Struktúra analízis (Cél, a rendszer struktúra, a vevő meghatározása, a rendszerstruktúra vizualizálása, együttműködés a vevő és a beszállító között, a funkcióelemzés megalapozása)

 • 3. lépés: Funkció analízis (Cél, funkció, követelmények (jellemzők), paraméter diagram (P-diagram), funkció elemzés, együttműködés a mérnöki csoportok között (rendszer, biztonság, és alkatrész), a hiba elemzés megalapozása)

 • 4. lépés: Hibák analízise. (Cél, hibák, hibalánc, hibahatások, hibamód, hiba ok, hiba analízis, hiba analízis dokumentáció, együttműködés a vevők és a beszállító között (hiba hatások), a kockázatelemzés megalapozása)

 • 5. lépés: Kockázati elemzés (Cél, design kontrol, jelenlegi preventív kontrol, jelenlegi detektív kontrol, a jelenlegi megelőzési és detektálási kontrol megerősítése, evolúció, súlyosság (S), valószínűség (O), detektálás (D), intézkedési prioritás (AP), együttműködés vevő és a beszállító között (súlyosság), az optimalizálás megalapozása.

 • 6. lépés: Optimalizáció (Cél, felelősségek hozzárendelése, az intézkedések státusza, az intézkedések eredményesség értékelése, a folyamatos fejlesztés, az FMEA csapat, a menedzsment, az vevők és a beszállítók közötti együttműködés a lehetséges hibák kapcsán)

 • 7 lépés: Az eredmények dokumentálása (Cél, FMEA jelentés)

FOLYAMAT FMEA bevezetése

 • 1. lépés: Tervezés és felkészülés (Cél, a PFMEA projekt azonosítása és határai, PFMEA Projektterv, az alap (törzs) PFMEA azonosítása, a PFMEA fejléc)

 • 2. lépés: Struktúra analízis (Cél, a rendszer struktúra, a vevő meghatározása, a rendszerstruktúra vizualizálása, együttműködés a vevő és a beszállító között, a funkcióelemzés megalapozása)

 • 3. lépés: Funkció analízis (Cél, funkció, követelmények (jellemzők), paraméter diagram (P-diagram), funkció elemzés, együttműködés a mérnöki csoportok között (rendszer, biztonság, és alkatrész), a hiba elemzés megalapozása)

 • 4. lépés: Hibák analízise. (Cél, hibák, hibalánc, hibahatások, hibamód, hiba ok, hiba analízis, hiba analízis dokumentáció, együttműködés a vevők és a beszállító között (hiba hatások), a kockázatelemzés megalapozása)

 • 5. lépés: Kockázati elemzés (Cél, design kontrol, jelenlegi preventív kontrol, jelenlegi detektív kontrol, a jelenlegi megelőzési és detektálási kontrol megerősítése, evolúció, súlyosság (S), valószínűség (O), detektálás (D), intézkedési prioritás (AP), együttműködés vevő és a beszállító között (súlyosság), az optimalizálás megalapozása.

 • 6. lépés: Optimalizáció (Cél, felelősségek hozzárendelése, az intézkedések státusza, az intézkedések eredményesség értékelése, a folyamatos fejlesztés, az FMEA csapat, a menedzsment, az vevők és a beszállítók közötti együttműködés a lehetséges hibák kapcsán)

 • 7 lépés: Az eredmények dokumentálása (Cél, FMEA jelentés)

Kiegészítő FMEA a monitoring és rendszer reakcióra (FMEA-MSR)

 • 1. lépés: Tervezés és előkészítés (Cél, FMEA-MSR projekt azonosítása és határai, FMEA-MSR projektterv)

 • 2. lépés: Struktúra analízis. (Cél, szerkezeti fa)

 • 3. lépés: Funkciós elemzés. (Célkitűzés)

 • 4. lépés: Hiba analízis (Cél, hiba forgatókönyv, hiba ok, hibaüzenet, hiba hatás)

 • 5. lépés: Kockázati elemzés. (Cél, értékelések, súlyosság (S), gyakorisági besorolás indoklása, frekvencia (F), áramfelügyeleti vezérlők, ellenőrzés (M), intézkedési prioritás (AP) az FMEA-MSR számára

 • 6. lépés: Optimalizáció (Cél, a feladatok hozzárendelése, az intézkedés eredményesség értékelése, folyamatos fejlesztés)

 • 7. lépés: Az eredmények dokumentálása (Cél, FMEA jelentés)

Team munkák a hallgatók felkészültségétől és a rendelkezésre álló idő kerettől függően.

Írásbeli vizsga

Kinek ajánljuk:

Különböző szakirányú szakembereknek, akik terméket, folyamatokat terveznek, működtetnek, auditálnak, javítanak, fejlesztenek.

Módszer:

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

Vizsga és tanúsítvány:

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett az Apave Magyarország Kft. által kiadott kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre.

Az tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 70%-án való részvétel is.

Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Vélemények a képzésről:

  A képzés díja:*

  Amennyi­ben az Önök cé­ge még nem az Apave ta­nú­sí­tá­si part­ne­re:

  Kedvezményes oktatási díj: 81 000 Ft (90 000 Ft helyett)

  Jegyzetköltség:-

  Vizsgadíj:-

  Összesen:81 000 Ft

  Part­ner ked­vez­ménnyel csök­ken­tett kép­zés dí­jak ta­nú­sí­tá­si part­ne­rünk számára:

  Kedvezményes oktatási díj: 72 000 Ft (80 000 Ft helyett)

  Jegyzetköltség:-

  Vizsgadíj:-

  Összesen:72 000 Ft

  A képzés helyszíne és időpontja:

  • 1
   Helyszín
   Online formában
   Cím
   Online kurzus
   (élő közvetítéssel)
   Időpont és ütemezés
   2021. június 8. (kedd) , 2 nap,
  Helyszín Cím Időpont és ütemezés
  1
  Online
  Online kurzus
  (élő közvetítéssel)
  2021. június 8. (kedd) 2 nap,

  További képzés helyszínek és időpontok:

  • 2
   Helyszín
   Online
   Cím
   Cégre szabott, online konzultációként
   Időpont és ütemezés
  • 3
   Helyszín
   Budapest
   Cím
   1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
   Időpont és ütemezés
   2021. március 29. (hétfő) , 2 nap
  • 4
   Helyszín
   Budapest
   Cím
   1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
   Időpont és ütemezés
   2021. június 8. (kedd) , 2 nap
  • 5
   Helyszín
   Online
   Cím
   Online kurzus
   (élő közvetítéssel)
   Időpont és ütemezés
   2021. március 29. (hétfő) , 2 nap
  Helyszín Cím Időpont és ütemezés
  2
  Online
  Cégre szabott, online konzultációként
  Megrendelő igénye szerint
  3
  Budapest
  1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
  2021. március 29. (hétfő) , 2 nap
  4
  Budapest
  1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
  2021. június 8. (kedd) , 2 nap
  5
  Online
  Online kurzus
  (élő közvetítéssel)
  2021. március 29. (hétfő) , 2 nap

  * A tréning és/vagy a vizsga díja 1 főre értendő. és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

  Fontos változás!

  Online kurzusainkat, élő közvetítéssel tartjuk meg.

  Az oktatásokat a Google Hang­outs Meet szolgáltatás segítségével tesszük elérhetővé. A szolgáltatás használata ingyenes, és lehetővé teszi, hogy minden résztvevő azonos időben csatlakozzon az oktató által elindított élő közvetítéshez. Lehetőséget biztosít arra, hogy halljuk és lássuk egymást, valamint az oktató prezentációját is követhetjük (a képernyőmegosztás funkció segítségével).

  Ahhoz, hogy elérje képzésünket, szélessávú internethozzáféréssel, valamint egy hangszóróval és mikrofonnal ellátott eszközzel (számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal) kell rendelkeznie. Bizonyos képzések esetén, azok részletes leírásánál, az esetlegesen szükséges további feltételekről is tájékozódhatnak.

  Kollégáink elküldik Önnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre az online képzés eléréséhez szükséges linket, mely segítségével egy kattintással tud csatlakozni a csoporthoz az Ön által kiválasztott képzési időpontban.

  A képzést szervező kollégáink folyamatosan rendelkezésre állnak, így ha bármilyen akadályba ütközik, készséggel segítenek.

  Kihelyezett képzéseink:

  A kihelyezett képzéseink cégre szabott, kontakt illetve online módon valósulnak meg.

  Letölthető anyagok

  Kapcsolattartók:

  • PÁNY Gabriella

   tréning menedzser

   autóipari képzések, minőségügy

   mobil: +36 70 945 6627

  • PÓR Valéria

   akadémia igazgatóhelyettes

   Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

   mobil: +36 70 443 2014