Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

Energiairányítás

ISO 50001 Belső auditor képzés

A képzés célja:

Az energiahatékonysági 2012/27/EU irányelvhez kapcsolódóan a hazai energiahatékonyságrólszóló 2015. évi LVII. törvény szerint:

• a KKV-nek nem minősülő vállalkozásoknak 2017. június 30-ig, majd azt követően 2019. december 5-ig energetikai auditot kell lefolytatniuk.

• Az energetikai auditálás elvégzésének kötelezettségét az energetikai audit (energetikai szakértői dokumentáció) elkészítésével, vagy az MSZ EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszer működtetésével lehet teljesíteni.

A tanfolyam útmutatást ad az ISO 50001:2018 szabvány követelményeinek megfelelő energia menedzsment rendszer belső vagy külső auditjának végrehajtásához, az audit programok végrehajtásának irányításához, valamint az auditorok felkészüléséhez. Ismerteti az auditok folyamatát és a legfontosabb auditálási és kommunikációs technikákat.

Tematika:

1. Az ISO 50001:2018 szabványkövetelmény ismertetése

 • energia politika meghatározása,
 • a meglévő energia hatékonysági rendszer kiértékelése,
 • jogszabályi követelmények azonosítása,
 • célok, programok, akciótervek meghatározása, menedzselése,
 • az energia menedzsment rendszer működtetése,
 • az irányítási rendszer támogatása képzéssel, tudatosság növeléssel, megfelelő kommunikációval, információs rendszer működtetésével,
 • folyamatos monitoring, felülvizsgálat, energia hatékonysági belsőaudit, vezetőségi átvizsgálás.

2. Az auditálási alapismereteket tartalmazó ISO 19011 szabványkövetelmény megismerése

 • audit program készítés,
 • auditálás,
 • auditori kompetenciák, auditorok értékelése, fejlesztése.
 • Írásbeli teszt vizsga.
Kinek ajánljuk:

ISO 50001 Energia menedzsment rendszer kiépítéséért, fenntartásáért, auditálásáért, javításáért, fejlesztéséért felelős személyeknek

Módszer:

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

Vizsga és tanúsítvány:

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett az Apave Magyarország Kft. által kiadott kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre.

Az tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 70%-án való részvétel is.

Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Megjegyzés:

A képzés napjai: \n1. időpont: 2019.10.08-09. és 10.16.\n2. időpont: 2019.11.28-29. és 12.11.

Vélemények a képzésről:

  Szállásajánlat: Amennyiben budapesti képzésünk ideje alatt szállásra van szüksége, szívesen segítünk a foglalásban. Töltse le hotelajánlónkat, és válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb szállást!

  A képzés díja:*

  Kedvezményes ár:132 000 Ft (partner kedvezménnyel, tanúsítási partnereink számára)

  Normál ár:153 000 Ft (amennyiben nem az Apave (korábban Vincotte) tanúsítja)

  A képzés helyszíne és időpontja:

  • 1
   Város
   Budapest
   Cím
   1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
   Időpont és ütemezés
   2019. október 8. (kedd) , 2+1 nap,
  Város Cím Időpont és ütemezés
  1
  Budapest
  1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
  2019. október 8. (kedd) 2+1 nap,

  További képzés helyszínek és időpontok:

  Város Cím Időpont és ütemezés
  2
  Kihelyezett
  Megrendelő telephelyén
  Megrendelő igénye szerint
  3
  Budapest
  1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
  2019. november 28. (csütörtök) , 2+1 nap

  * A tréning és/vagy a vizsga díja 1 főre értendő. és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

  Kapcsolattartók:

  • PÓR Valéria

   akadémia igazgatóhelyettes

   Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

   mobil: +36 70 443 2014

   telefon: +36 1 413 1293

  • PÁNY Gabriella

   tréning menedzser

   autóipari képzések, minőségügy

   mobil: +36 70 945 6627

   telefon: +36 1 413 1293