Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

Minőségirányítás (ISO 9001)

Auditorok továbbképzése az ISO 9001:2015 szabvány szerint

A képzés célja:

Az ISO 9001:2015 szabvány új követelményeinek áttekintése, az átállás gyakorlati megvalósítása.

Tematika:

Az Irányítási rendszer szabványok közös szerkezete

Az új MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány áttekintése, változások kiemelése

Az új ISO 9001:2015 szabvány dokumentációs rendszere

Kockázatszemlélet és életciklusszemélet

Kockázatkezelési technikák beépítése rendszerünkbe

Átállás az új ISO 9001:2015 szerinti tanúsításra

Gyakorlat – esettanulmány

Kinek ajánljuk:

Elsősorban auditori végzettséggel és auditori gyakorlattal rendelkező munkatársaknak, akik saját szervezetükben rendszeresen auditori feladatokat végeznek. Minőségügy, termelés területén dolgozó szakembereknek és vezetőknek, belső és független konzulenseknek.

Módszer:

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

Vizsga és tanúsítvány:

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett az Apave Magyarország Kft. által kiadott kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre.

Az tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 70%-án való részvétel is.

Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Vélemények a képzésről:

  A képzés díja:*

  Kedvezményes ár:40 000 Ft (partner kedvezménnyel, tanúsítási partnereink számára)

  Normál ár:45 000 Ft (amennyiben nem az Apave (korábban Vincotte) tanúsítja)

  A képzés helyszíne és időpontja:

  Város Cím Időpont és ütemezés
  1
  Kihelyezett
  Megrendelő telephelyén

  * A tréning és/vagy a vizsga díja 1 főre értendő. és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

  Kapcsolattartók:

  • PÁNY Gabriella

   tréning menedzser

   autóipari képzések, minőségügy

   mobil: +36 70 945 6627

   telefon: +36 1 413 1293