Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

Bejelentési számunk:
B/2020/000326
Engedélyszámunk:
E/2020/000060

Online jelentkezés: Alapképzés hulladékokkal kapcsolatos feladatok elvégzésére

1

A képzés adatai

Megnevezés:

Alapképzés hulladékokkal kapcsolatos feladatok elvégzésére

037

Képzés fajtája:

Online

Elérhetősége:

Online kurzus (élő közvetítéssel)

Kezdés tervezett időpontja:

2023. február 28. (kedd)

Időtartam:

1 nap

Ütemezés:

Képzés díja**:

Kér­jük, vá­lassza a fen­ti kép­zés dí­jat,
amennyi­ben az Önök cé­ge
még nem az Apave ta­nú­sí­tá­si part­ne­re!

Amennyi­ben Ön ta­nú­sí­tá­si part­ne­rünk,
vá­lassza a part­ner ked­vez­ménnyel
csök­ken­tett kép­zés dí­jat!

2

Vállalat adatai:

Vállalat neve:

Vállalat adószáma:

Vállalat címe:

Vállalat levelezési címe:

Vállalat telefonszáma:

Vállalat e-mail címe:

3

Kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó beosztása:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó e-mail címe:

Hon­nan ér­te­sült az Apave Magyarország te­vé­keny­sé­gé­ről?

4

1. résztvevő adatai:

Résztvevő neve:

Résztvevő e-mail címe:

Beosztás:

Legmagasabb iskolai végzettség

5

2. résztvevő adatai:

Résztvevő neve:

Résztvevő e-mail címe:

Beosztás:

Legmagasabb iskolai végzettség

6

3. résztvevő adatai:

Résztvevő neve:

Résztvevő e-mail címe:

Beosztás:

Legmagasabb iskolai végzettség

7

4. résztvevő adatai:

Résztvevő neve:

Résztvevő e-mail címe:

Beosztás:

Legmagasabb iskolai végzettség

8

5. résztvevő adatai:

Résztvevő neve:

Résztvevő e-mail címe:

Beosztás:

Legmagasabb iskolai végzettség

9

További résztvevők:

További résztvevők adatai:

10

Megjegyzés

Kérjük, ha bármilyen közlendője van a jelentkezéssel vagy a képzéssel kapcsolatban, írja meg nekünk!

 1. Általános feltételek:

  1. Az Apave Akadémia jelentkezéskor, illetve egy-másfél héttel a képzés megkezdése előtt visszaigazolja a képzésen való részvételüket.
  2. Az egyes képzéseknél feltüntetett alacsonyabb részvételi díjak az Apave Akadémia ügyfeleire vonatkoznak (akiket az Apave Magyarország Kft. tanúsít).
  3. A jelentkezési lap kitöltését, és elküldését megrendelésként kezeljük, és ez fizetési kötelezettséget von maga után.
  4. A tanfolyam kezdete előtt 4-10 munkanappal a részvétel lemondása esetén az Apave Akadémia a képzési díj 50%-ára, 3 munkanapon belüli lemondás esetén a teljes képzési díjra jogosult az alábbiak szerint:
   1. Lemondást csak írásban fogadunk el!
   2. Amennyiben a képzést 8 hónapon belül elindítjuk, és azon a megrendelő részt vesz, úgy a befizetett képzési díjat beszámítjuk.
   3. Amennyiben a képzés 8 hónapon belül nem indul, vagy azon a megrendelő nem jelenik meg úgy a képző a fent leírtak szerinti összegre jogosult.
  5. A számlát legkésőbb a képzés megtartását követő napon állítjuk ki, a több részre bontott képzések megrendezése esetén (pl. Six Sigma) a számla az első rész megtartása után kerül kiállításra.
  6. A Vállalkozó a Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel és számláz ki a Megrendelőnek. A Vállalkozó a lejárt kintlévőségeit az esedékességüket követő 21. napot követően átadja a vele szerződésben álló követeléskezelő partnerének, aki a követelés behajtása során a felmerülő behajtási költséget is jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni
  7. Az Apave Akadémia a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezők száma nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Az új időpont kijelölését a megrendelőkkel egyezteti.
  8. A képzéseink 09:00 órakor kezdődnek (tervezett érkezés és regisztráció 08:30-tól) és 17:00 óra körül fejeződnek be.

  Mint jelentkező, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek és hozzá járulok ahhoz, hogy adataimat a képző intézmény a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben meghatározott módon, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekűadatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvényben foglaltaknak megfelelően kezelje.

  Kedvezmények, egyebek:

  Egy adott tanfolyamra, egy adott cégtől 3 vagy több fő jelentkezése esetén 10% kedvezményt adunk a részvételi díjból. Egy hónappal egy adott képzés időpontja előtt történő jelentkezés esetén 5% kedvezményt adunk a részvételi díjból. Egyszerre csak egy kedvezmény érvényesíthető.

Kérjük, a piros csillaggal (*) jelölt mezőket mindenképpen töltse ki!

Kapcsolattartók:

 • PÁNY Gabriella

  tréning menedzser

  autóipari képzések, minőségügy

  mobil: +36 70 945 6627

 • PÓR Valéria

  akadémia igazgatóhelyettes

  Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

  mobil: +36 70 443 2014