Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen is meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

Bejelentési számunk: B/2020/000326, Engedélyszámaink: E-000663/2014; E/2020/000060

Készségfejlesztő tréningek, szervezetfejlesztés

Kommunikáció és konfliktuskezelés alaptréning

A képzés célja:

Biztonsági őrök számára – és mindazoknak, akik emberekkel kommunikálnak munkájuk során

A képzés célja, hogy a boltokban dolgozó biztonsági őrök kommunikációs alapképzést kapjanak, ami felkészíti őket a konfliktusos helyzetek jobb kezelésére is.

A cél az, hogy a biztonsági őrök képesek legyenek asszertívan kommunikálni a vásárlókkal, figyelembe véve és alkalmazkodva a vevőkör szocio-kultúrális sajátosságaihoz, és kommunikációjuk által megfelelni a vevők ezen a téren megjelenő elvárásainak.

Fontos pontja a képzésnek, hogy az felkeltse a biztonsági őrök belső motiváltságát az asszertívabb kommunikáció iránt, megnyíljanak a további fejlődés irányába.

A képzés kifejezetten gyakorlatorientált, helyzetgyakorlatok, esetfeldolgozások segítik a résztvevőket a fejlődésben.

A résztvevők belső motivációjának a felkeltéséhez kulcs a saját élményű tanulás, amelyet kétféle módszertan segítségével biztosítunk a jelenlegi képzési keretek között.

-Szituációs gyakorlatok: valós helyzeteket szimuláló páros gyakorlatok, amelyeket közös feldolgozás követ (ez lehet „akvárium” gyakorlat, ahol egy páros szimulálja a helyzetet, a többiek megfigyelik, vagy párhuzamosan több páros dolgoz fel egy – egy témát, bevonva minden esetben egy harmadik felet, egy megfigyelőt)

-„Oktató filmek”: ezek a rövid filmek a program előkészítő fázisában kimondottan személyre szabottan készülnek. Ezek néhány perces jelenetek, amelyek valós helyzeteket, a próbavásárlások során szerzett tapasztalatokat modellezik. Legfontosabb haszna ennek a módszernek, hogy komplexen tudunk kommunikációs helyzeteket, attitűdöket vizsgálni, ezáltal a résztvevők kívülről megnézhetik, hogy milyen hatása van egy-egy kommunikációs stílusnak, attitűdnek, gesztusnak a másik félre. Ez a fajta felismerés fontos eleme a változtatásnak, a változtatásra való motiváltságnak.

A képzés hatékonyságát elősegítő egyéb módszerek:

-A gyakorlatok közös feldolgozása során kidolgozzuk a „hogyan igen” forgatókönyveket is, így a résztvevők konkrét segítséget (asszertív formulákat) is kapnak ahhoz, hogy megalapozzák saját asszertív kommunikációjukat

-A képzés végén a résztvevőkkel közösen készítünk egy „Check-listát”, ami minden olyan kommunikációs szempontot tartalmaz, amire a jövőben oda kell figyelniük a napi munkájuk során, ezzel lehetőséget adunk számukra a gyakorlásra, illetve a tanultak tovább gondolására is.

Tematika:
Témakörök  Tartalmi elemek
A kommunikáció alapjai Kommunikáció csatornái
 • Verbális és nem verbális üzenetek

 • Nonverbális jelzések: gesztusok, mimika, térközszabályozás, testtartás, hangerő, külső megjelenés

 • Ezek fontossága: valójában milyen üzenetet közvetít a másiknak?

A kommunikáció kapcsolati szintje Kulcs az attitűd-váltáshoz: belső motiváció felkeltése A résztvevő felek egymáshoz való viszonyulása meghatározza a kommunikáció minőségét
 • A vevők elvárásai a biztonsági őrök felé

 • A biztonsági őrök beállítódása a vevők felé

 • Viselkedési elvárások, normák tisztázása (külsőségek is, pl piercing, stb)

Nézőpontváltás az észlelésben: a biztonsági őrnek a vevő mindig a „problémát” jelenti, hiszen mindig valamilyen probléma esetén fordulnak hozzá, illetve vagy már elkövettek valamit vagy majd el fognak. Ebből az észlelési beállítódásból nehéz asszertíven kommunikálni. Fontos, hogy a résztvevő biztonsági őr máshogyan nézzen a vevőre: lássa benne a közvetett munkáltatóját, hiszen a bolt csak akkor életképes, ha a vásárló visszajön, és még esetleg új vevőket is hoz magával… A nézőpontbeli változás automatikusan magával hoz egyfajta attitűd változást a kommunikációban, hiszen a közvetett munkaadójával ösztönösen is máshogy beszél egy dolgozó.
Kommunikációs stílusok
 • Saját kommunikációs stílus tudatosítása

 • Az egyes kommunikációs stílusok, viselkedésformák hatása a másik félre

 • Stílusgyakorlatok

A biztonsági őr szerepe, feladatai, és ezek kommunikációja
 • A biztonsági őr szerepe, feladata, jogköre és felelőssége

 • Hogyan kommunikálja mindezt a vevő felé udvariasan

 • Intézkedési jogkör

 • Helyzetfüggő, arányos fellépés

 • Intézkedési fokozatok – és annak kommunikációja
 • Fokozatok a kommunikációban: súlyozott kommunikáció a felmerülő helyzetek arányos kezelésére, azok tartalma és súlyossága szerint

Amikor több dolog történik egyszerre…
 • Priorizálás

 • Egyidejű események intézkedési sorrendje

 • Az intézkedési sorrend megfelelő kommunikálása az érintettek felé

Esetfeldolgozások
 • Rövidfilmek feldolgozása

 • A „hogyan igen” forgatókönyvek

Összefoglalás, zárás
 • „Csekk-lista” készítés

 • Kommunikációs szempontok, amire oda kell figyelni a jövőben

Kinek ajánljuk:

A képzés elsősorban biztonsági őrök számára lett kidolgozva, de az alapkoncepció átültethető egyéb munkakörökre is, így ajánlott pl. bolti eladók, jegypénztárosok, közösségi közlekedésben dolgozó járművezetők, vendéglátásban dolgozó felszolgálók, pultosok, stb. képzéséhez is. Ajánlott mindenkinek, aki munkája során napi szinten emberekkel van kapcsolatban.

Módszer:

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

Vizsga és tanúsítvány:

A képzés nem vizsgaköteles, igény esetén részvételi igazolást állítunk ki a résztvevőknek.

Vélemények a képzésről:

A képzés díja:*

Kedvezményes ár:72 000 Ft (partner kedvezménnyel, tanúsítási partnereink számára)

Normál ár:82 000 Ft (amennyiben nem az Apave (korábban Vincotte) tanúsítja)

A képzés helyszíne és időpontja:

Helyszín Cím Időpont és ütemezés
1
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén

* A tréning és/vagy a vizsga díja 1 főre értendő. és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Képzéseink jelentős része elérhető online formában is!

Online kurzusainkat, élő közvetítéssel tartjuk meg.

Az oktatásokat a Google Hang­outs Meet szolgáltatás segítségével tesszük elérhetővé. A szolgáltatás használata ingyenes, és lehetővé teszi, hogy minden résztvevő azonos időben csatlakozzon az oktató által elindított élő közvetítéshez. Lehetőséget biztosít arra, hogy halljuk és lássuk egymást, valamint az oktató prezentációját is követhetjük (a képernyőmegosztás funkció segítségével).

Ahhoz, hogy elérje képzésünket, szélessávú internethozzáféréssel, valamint egy hangszóróval és mikrofonnal ellátott eszközzel (számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal) kell rendelkeznie. Bizonyos képzések esetén, azok részletes leírásánál, az esetlegesen szükséges további feltételekről is tájékozódhatnak.

Kollégáink elküldik Önnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre az online képzés eléréséhez szükséges linket, mely segítségével egy kattintással tud csatlakozni a csoporthoz az Ön által kiválasztott képzési időpontban.

A képzést szervező kollégáink folyamatosan rendelkezésre állnak, így ha bármilyen akadályba ütközik, készséggel segítenek.

Kihelyezett képzéseink:

A kihelyezett képzéseink cégre szabott, kontakt illetve online módon valósulnak meg.

Letölthető anyagok

Kapcsolattartók:

 • PÓR Valéria

  akadémia igazgatóhelyettes

  Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

  mobil: +36 70 443 2014

 • PÁNY Gabriella

  tréning menedzser

  autóipari képzések, minőségügy

  mobil: +36 70 945 6627