Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen is meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

Bejelentési számunk: B/2020/000326, Engedélyszámunk: E/2020/000060

Készségfejlesztő tréningek, szervezetfejlesztés

Önismeret, személyiségfejlesztés

A képzés célja:

A hatékony kommunikáció titka az önismeret. A tréning ahhoz nyújt segítséget, hogy a résztvevők saját tapasztalataikon keresztül jobban megismerjék saját viselkedésüket, annak hatását környezetükre. Fejleszthetik gyengeségeiket és megtanulhatják tudatosan használni erősségeiket.

A tréning metodikájában a Gestalt pszichológia fejlesztési módszerei dominálnak. A Gestalt irányzat egyik alapelve az „itt és most” vagyis a jelen pillanatra való fókuszálás. A tréning módszereit is ez a szemlélet határozza meg. A tréningen játékok, feladatok, szituációs gyakorlatok és kiscsoportos esetfeldolgozások segítségével modellezzük a résztvevők „működési módját”. A cél saját viselkedésük, érzéseik, motivációik felismerése és azok tudatosítása. A résztvevők fejlődésének alapját ezek elfogadása adja meg. Csak akkor érhetünk el valamiféle változást a résztvevő attitűdjében, ha tudatában van annak, hogy min kell változtatnia és ennek tényét el is fogadja. Éppen ezért a Gestalt alapú fejlesztésben sohasem a hiányterületekre koncentrálunk. Először detektáljuk a résztvevő működési módját, majd megnézzük, mi a jó ebben számára, milyen helyzetekben segíti őt ez a viselkedési forma. Ezzel párhuzamosan felmérjük azt is, hogy milyen helyzetekben nem hatékony ez a viselkedés, milyen helyzetekben jelent inkább akadályt számára. Ezzel egyszerre megtörténik az attitűdjének tudatosítása és annak (és ezzel együtt a fejlesztendő területeknek) az elfogadása is.

A fejlesztés következő „szakaszában” az új lehetőségek keresése, meg-és felismerése, kipróbálása, begyakorlása következik. Ez különféle modellek, technikák, módszerek, esettanulmányok szituációs feladatok segítségével történik, amelyeket mindig csoportos feldolgozás, megbeszélés, tapasztalatcsere követ.

Kinek ajánljuk:

Mindazoknak, akik elkötelezettek saját fejlődésük iránt.

Módszer:

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

Vizsga és tanúsítvány:

A képzés nem vizsgaköteles, igény esetén részvételi igazolást állítunk ki a résztvevőknek.

Vélemények a képzésről:

 • -

A képzés díja:*

Kedvezményes ár:72 000 Ft (partner kedvezménnyel, tanúsítási partnereink számára)

Normál ár:82 000 Ft (amennyiben nem az Apave (korábban Vincotte) tanúsítja)

A képzés helyszíne és időpontja:

Helyszín Cím Időpont és ütemezés
1
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén

* A tréning és/vagy a vizsga díja 1 főre értendő. és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Képzéseink jelentős része elérhető online formában is!

Online kurzusainkat, élő közvetítéssel tartjuk meg.

Az oktatásokat a Google Hang­outs Meet szolgáltatás segítségével tesszük elérhetővé. A szolgáltatás használata ingyenes, és lehetővé teszi, hogy minden résztvevő azonos időben csatlakozzon az oktató által elindított élő közvetítéshez. Lehetőséget biztosít arra, hogy halljuk és lássuk egymást, valamint az oktató prezentációját is követhetjük (a képernyőmegosztás funkció segítségével).

Ahhoz, hogy elérje képzésünket, szélessávú internethozzáféréssel, valamint egy hangszóróval és mikrofonnal ellátott eszközzel (számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal) kell rendelkeznie. Bizonyos képzések esetén, azok részletes leírásánál, az esetlegesen szükséges további feltételekről is tájékozódhatnak.

Kollégáink elküldik Önnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre az online képzés eléréséhez szükséges linket, mely segítségével egy kattintással tud csatlakozni a csoporthoz az Ön által kiválasztott képzési időpontban.

A képzést szervező kollégáink folyamatosan rendelkezésre állnak, így ha bármilyen akadályba ütközik, készséggel segítenek.

Kihelyezett képzéseink:

A kihelyezett képzéseink cégre szabott, kontakt illetve online módon valósulnak meg.

Letölthető anyagok

Kapcsolattartók:

 • PÓR Valéria

  akadémia igazgatóhelyettes

  Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

  mobil: +36 70 443 2014

 • PÁNY Gabriella

  tréning menedzser

  autóipari képzések, minőségügy

  mobil: +36 70 945 6627