Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen is meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

Bejelentési számunk: B/2020/000326, Engedélyszámaink: E-000663/2014; E/2020/000060

Gépeszet, villamosság és energetika

PLC programozási alapismeretek

A képzés célja:

A résztvevő képessé váljon a különböző programozási nyelvek alkalmazására, a PLC programok írására, módosítására, különböző paraméterek értelmezésére.

A programozási feladatok megoldása, és a programozási hibák felismerése és kijavítása a ZelioSoft szimulációs környezetében történik.

A képzésen résztvevők elméleti és részben gyakorlati ismereteket szerezhetnek az alábbiakból:

 1. PLC-k felépítése
 2. Szenzorok és végrehajtók
 3. Programozási technikák elméleti ismeretek

ONLINE KURZUS – személyes jelenlétet nem igényel

Tematika:

 1. Vezérlés-, szabályozás alapjai
 2. Boole algebra alapjai
 3. Adattípusok, számrendszerek (Bin, Hex, Dec)
 4. Memória típusok (ROM, RAM, EEPROM)
 5. PLC blokkvázlat
 6. Ciklikus működés
 7. PLC-k be és kimeneti pontjaihoz kapcsolható eszközök
 8. Érintkezős és érintkezés nélküli bemeneti eszközök
 9. Végrehajtó, beavatkozó szervek
 10. Forrás nyelő típusú kapcsolatok
 11. Az adott PLC, digitális és analóg modulok, kommunikációs modulok működésének általános ismertetése
 12. A kezelőszervekről, visszajelző LED-ekről, kommunikációról, memóriaterületekről, címtartományokról, ciklus és reakció időkről
 13. Különböző típusú PLC-k: címzés, vezetékezés, slotok számozása, kezelőszervek és visszajelzők funkciója
 14. Programnyelvek általános ismertetése
 15. Programozás utasításlistával (STL)
 16. Programozás létradiagrammal (LAD)
 17. Programozás funkció diagrammal (FBD)
 18. PLC program építőelemei
 19. Alaputasítások, bemenetek, kimenetek azonosítása
 20. Számlálók, időzítők
 21. Kezelő program általános felépítése
 22. Programszerkesztés, mentés, beszúrás, módosítás, törlés, másolás
 23. Program futtatása és tesztelése szimulációs környezetben
 24. Hibakeresés szoftveres környezetben
 25. Kényszerítések használatának elméleti alapjai
 26. Mérőberendezések ismertetése
 27. Szimuláció a ZelioSoft2 programmal

Kinek ajánljuk:

A képzést elsősorban olyan szakembereknek javasoljuk (villamosipari vagy gépipari végzettségűeknek), akik munkájuk során kapcsolatba kerülnek ezzel a technológiával, és szeretnék megismerni a PLC programozás alapjait, a vezérlők működését és felépítését.

Módszer:

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

Vizsga és tanúsítvány:

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett az Apave Magyarország Kft. által kiadott kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre.

Az tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 70%-án való részvétel is.

Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Iskolai végzettség: A PLC programozási alapismeretek képzés jelentkezési feltételei:

8. évfolyam elvégzése

Megjegyzés:

A tanfolyam, a szimulációs környezetben megvalósuló gyakorlati képzést tartalmazza, a módszertan kialakításánál figyelembe vettük, hogy résztvevőink jelentős része munka mellett szeretné ezeket az ismereteket megszerezni. Az előadások és a gyakorlati foglalkozások kötelezően beadandó feladatokkal egészülnek ki, mely Moodle keretrendszerünk használatával valósul meg. Itt számos a tanulást segítő anyag érhető el illetve tölthető le.
Minimális műszaki paraméterek, az online képzésen való részvételt illetően:
számítógép,
stabil szélessávú internetkapcsolat.
Jelen járványügyi helyzet megszűnése után, erre az alapozó képzésre épül, a Siemens S7-300-as környezetben megvalósuló gyakorlatorientált képzésünk, melyhez egyéni eszközhasználatot biztosítunk!

Vélemények a képzésről:

  • Az oktató minden kérdésben és felmerülő problémában készségesen segített.
  • Az oktató felkészültsége kiemelkedő volt!
  • Tetszett a tömörsége, mert munka mellett is elvégezhető.
  • Sok gyakorlati feladat, érthető oktatás.
  • Az előadó szakmai felkészültsége, rutinja, előadásmódja rendkívüli. Nagyon sokat lehet tanulni tőle.
  • Tanulóbarát oktatás. Feltett kérdésekre korrekt válaszok.
  • A képzés nagyban tágítja a rálátást a PLC-kre.
  • A tanfolyam egyébként számomra hasznos volt, megérte a befektetett összeget, érdemes volt végig csinálni. A Hangouts Meet előadás is élvezhető lett.
  • Szerintem a szimulációs programmal a PLC programozás szemlélete abszolút jól tanulható, és ez az, ami igazán fontos. Az online óra jól követhető volt, a táblára rajzolást a programban való rajzolás nem hogy helyettesítette, hanem még jobb is volt annál. Jó lett volna, ha a rendes tantermi órákat is így csináltuk volna. Alapvetően nagyon hasznosnak és gyakorlatorientáltnak éreztem a kurzust. Ernő abszolút jó, és felkészült oktatónak bizonyult. Köszönöm a lehetőséget, és a legjobbakat kívánom a következő nehéz időszakra!
  • Az oktatást nagyon élveztem. A gyakorlati rész hiányzott kicsit, de a helyzethez képest szerintem a lehető legjobbat hoztátok ki a tanfolyamból. Ez a Zelio program pedig telitalálat a gyakorlásra. A feladatok is jók voltak.
  • Tényleg teljesen az alapoktól kezdtünk, és „életszagú” feladatokat oldottunk meg
  • Gyakorlatorientált volt, és Ernő is jó oktató.
  • Szervezett minden, jó tanár, minden kérdésemre azonnali és pontos válasz.
  • Jó választás azok részére, akik most ismerkednek Siemens PLC-kel, remek kiindulási alapot biztosít.
  • Csak ajánlani tudom, a képzés alkalmazható ismereteket adott.
  • Először féltem, hogy a gyakorlati rész nem lesz használható és csak egy elmélet orientált tanfolyam lesz. Kellemes csalódás ért.
  • A képzést ajánlanám, mert az oktató rendkívül felkészült, és bár rendkívül komplex és tömény a tananyag, de emellett, nem kell hónapokig ülni, hanem lényegesen rövidebb idő alatt elsajátíthatóak az alapok.

A képzés díja:*

Amennyi­ben az Önök cé­ge még nem az Apave ta­nú­sí­tá­si part­ne­re:

Kedvezményes oktatási díj: 49 410 Ft (54 900 Ft helyett)

Jegyzetköltség:-

Vizsgadíj:-

Összesen:49 410 Ft

Part­ner ked­vez­ménnyel csök­ken­tett kép­zés dí­jak ta­nú­sí­tá­si part­ne­rünk számára:

Kedvezményes oktatási díj: 44 910 Ft (49 900 Ft helyett)

Jegyzetköltség:-

Vizsgadíj:-

Összesen:44 910 Ft

A képzés helyszíne és időpontja:

 • 1
  Helyszín
  Online formában
  Cím
  Online kurzus
  (élő közvetítéssel)
  Időpont és ütemezés
  2021. augusztus 30. (hétfő) , 4 nap, hétfő 16:00-20:00
Helyszín Cím Időpont és ütemezés
1
Online
Online kurzus
(élő közvetítéssel)
2021. augusztus 30. (hétfő) 4 nap, hétfő 16:00-20:00

További képzés helyszínek és időpontok:

Helyszín Cím Időpont és ütemezés
2
Online
Cégre szabott, online konzultációként
Megrendelő igénye szerint

* A tréning és/vagy a vizsga díja 1 főre értendő. és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Fontos változás!

Online kurzusainkat, élő közvetítéssel tartjuk meg.

Az oktatásokat a Google Hang­outs Meet szolgáltatás segítségével tesszük elérhetővé. A szolgáltatás használata ingyenes, és lehetővé teszi, hogy minden résztvevő azonos időben csatlakozzon az oktató által elindított élő közvetítéshez. Lehetőséget biztosít arra, hogy halljuk és lássuk egymást, valamint az oktató prezentációját is követhetjük (a képernyőmegosztás funkció segítségével).

Ahhoz, hogy elérje képzésünket, szélessávú internethozzáféréssel, valamint egy hangszóróval és mikrofonnal ellátott eszközzel (számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal) kell rendelkeznie. Bizonyos képzések esetén, azok részletes leírásánál, az esetlegesen szükséges további feltételekről is tájékozódhatnak.

Kollégáink elküldik Önnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre az online képzés eléréséhez szükséges linket, mely segítségével egy kattintással tud csatlakozni a csoporthoz az Ön által kiválasztott képzési időpontban.

A képzést szervező kollégáink folyamatosan rendelkezésre állnak, így ha bármilyen akadályba ütközik, készséggel segítenek.

Kihelyezett képzéseink:

A kihelyezett képzéseink cégre szabott, kontakt illetve online módon valósulnak meg.

Letölthető anyagok

Kapcsolattartók:

 • FARKAS László

  akadémia igazgató

  gépészeti, építőipari képzések

  mobil: +36 30 540 6652

 • PAPP Csilla

  oktatásszervező

  gépészeti, energetikai, villamosipari képzések

  mobil: +36 30 855 0443