Azbeszt galéria:

Ga­lé­ri­ánk­ban össze­gyűj­töt­tünk né­hány fo­tót, ami jól szem­lél­te­ti, hogy hol ta­lál­koz­ha­tunk az­beszt­tel.

Azbesztmérés galéria

Letölthető anyagok:

Környezet- és mun­ka­vé­del­mi szol­gál­ta­tá­saink­ról szó­ló rö­vid is­mer­tető:

Környezet-, munka-, és tűzvédelmi szolgáltatásaink

Ne tegye ki magát és kollégáit az azbeszt veszélyeinek!

Épületek azbeszt tanúsítása

Tudta?

A 70-es, 80-as évek­ben Ma­gyar­or­szá­gon is el­ter­jed­ten al­kal­maz­ták a tűz-, a hő- és a zaj el­le­ni vé­de­lem­re az az­beszt­tar­tal­mú szi­ge­te­lő­anya­go­kat, így az 1990 előtt épült ha­zai épü­le­tek több­sé­ge tar­tal­maz az­besz­tet.

Miért baj ez?

Mert az az­beszt­nek mi­nő­sü­lő va­la­mennyi szi­li­kát­faj­ta sú­lyo­san egész­ség­ká­ro­sí­tó ha­tá­sú, így pél­dá­ul be­lé­le­gez­ve da­ga­nat­kel­tő, to­xi­kus, rá­kot vagy sú­lyos és ir­re­ver­zi­bi­lis tü­dő­ká­ro­so­dást okoz­hat.

Az Apave Magyarország Kft. Magyarországon egyedülállóként kínál „Azbeszt biztonságos” épület tanúsítványt. Szolgáltatásunk során szakértőink meggyőződnek arról, hogy a vizsgált épületben van-e azbeszt, illetve szükség esetén javaslatot tesznek a további lépésekre. Szakembereink igény esetén, a szigorúbb Belga és EU normák alapján a teljes mentesítési folyamatot felügyelik a feltárástól a mentesítési munkálatok lezárásáig.

Hogyan szerezhet Ön is épületére „Azbeszt biztonságos” tanúsítványt?

A folyamat:

 1. Épület azbeszt felmérése helyi szemlék és a dokumentáció átvizsgálása alapján. A felmérés attól függően tartalmazhat anyag mintavételt, hogy az épület mikor épült és hogy terveznek-e rajta nagyobb átalakítást.
 2. Akciótervek készítése az „Azbeszt biztonságos” tanúsítvány megszerzéséhez.
 3. Ha szükséges az azbesztmentesítés, akkor a munkálatokat felügyeljük, folyamatos rostkoncentráció méréssel.
 4. Amennyiben az előzetes vizsgálatok szerint kialakított akciótervet végrehajtották, úgy ellenőrző koncentráció méréssel győződünk meg az épület azbeszt biztonságosságáról.
 5. Ha az ellenőrző mérés megfelelő eredményt adott, kiállítjuk az épületre az „Azbeszt biztonságos” tanúsítványt, és engedélyezzük az ezt igazoló nemzetközi logónk használatát, valamint készíttetünk az épületre egy „Azbeszt biztonságos” fém igazoló táblát.
 6. A tanúsítás fenntartása érdekében évente időszakos felülvizsgálati ellenőrzéseket hajtunk végre.

Győződjön meg Ön is épülete biztonságosságáról!

Keressen minket bizalommal!

Milyen ELŐNYEI vannak az épület Azbeszt tanúsítványának?

 • Vizsgálatunknak köszönhetően teljes képet kap arról, hogy az épületben található-e azbeszt, illetve szükséges-e valamilyen intézkedés, így a mentesítési feladatok és költségek tervezhetővé válnak.
 • A fenti, teljes körű vizsgálatnak köszönhetően a tanúsítvány segít megőrizni az épületben dolgozók, illetve az azt látogatók egészségét.
 • Növeli a tanúsított épület piaci értékét.
 • Segít megfelelni a helyi jogszabályok munkahelyek biztonságáról szóló előírásainak.
 • Jó benyomást kelt alkalmazottaiban, ügyfeleiben, hiszen tükrözi, hogy Önnek fontos az egészségük.
 • Segít igazolni az EU elvárásainak való megfelelést.
 • Az általunk végzett előzetes felmérés alapadatként szolgál a munkahelyi kockázatértékeléshez.

Miért érdemes az Apave szakértelmét választania?

 • Csak az Apave Magyarország Kft. kínál ilyen tanúsítást Magyarországon!
 • Az Apave nemzetközileg elfogadott eljárást dolgozott ki az épület azbeszt tanúsításra.
 • Az EU területén több épület már rendelkezik Apave tanúsítással.
 • Az Apave-ot bízták meg több EU intézményi épület azbeszt tanúsításával is.
 • Az Apave magyarországi laboratóriuma már 2006 óta végez megbízható azbesztméréseket.
 • Magyarország legnagyobb azbesztmentesítő projektjeinek felügyeletét végeztük akkreditált méréseinkkel.
 • Az Apave Magyarország Kft. mögött ott áll az Apave cégcsoport több, mint 150 éves európai tapasztalata.

Szolgáltásunkkal kapcsolatban még nem tettek fel kérdést.

Legyen Ön az első, és kérdezze szakértőinket!

Kérjen ajánlatot!

Kérjen ajánlatot!

Tölt­se le aján­lat­ké­rő űr­la­pun­kat, vagy tölt­se ki a web­ol­da­lun­kon ta­lál­ha­tó aján­lat­ké­rőt!

Segíthetünk ezekkel a szolgáltatásokkal?

Kapcsolattartók:

 • MONOSTORI Róbert

  vizsgálómérnök

  azbesztfeltárás, -mérés, -vizsgálat

  mobil: +36 30 521 0232

 • ASZÓDI Ágnes

  ISO termékmenedzser

  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

  mobil: +36 30 427 4849