Munkahelyi légtérmérés

Méresse velünk a dolgozóikat érő légszennyező anyagokat!

A munkavédelmi szakemberek számára időről időre szükséges a kockázatértékelés elvégzése, felülvizsgálata. Társaságunk a munkavédelmi feladatok ellátása során felmerülő, a kockázatértékeléshez kötelezően előírt munkahelyi expozíciós vizsgálatok elvégzésében kíván az Önök segítségére lenni, hogy a munkavállalók az előírásoknak megfelelő, biztonságos körülmények között végezhessék a munkájukat, amivel a munkaidő kiesések csökkentését, és a termelékenység fokozását is elősegíthetjük.

Mit kínálunk?

Munkahelyi légtér mérés

Az Apave Magyarország Kft. Környezetvédelmi Laboratóriuma vállalja:

 • helyhez kötött légszennyező pontforrások által kibocsátott gázok kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szén-dioxid, oxigén koncentrációjának helyszíni mérését;
 • helyhez kötött légszennyező pontforrások által kibocsátott szilárd halmazállapotú légszennyező komponensek helyszíni mintavételét és laboratóriumi elemzését;
 • helyhez kötött légszennyező pontforrások által kibocsátott gáz halmazállapotú komponensek helyszíni adszorpciós és abszorpciós mintavételét a kibocsátott légszennyező anyagok vizsgálatához;
 • helyhez kötött légszennyező pontforrások hordozógáza térfogatáramának és nedvességtartalmának meghatározását;
 • azbesztmentesítéssel kapcsolatos levegőtisztasági méréseket;
 • levegő (azbesztmentesítéssel kapcsolatos vizsgálatok) mintavételét és szervetlen szálló rostok szám szerinti koncentrációjának meghatározását;
 • levegő (azbesztmentesítéssel kapcsolatos vizsgálatok) mintavételét, a minta pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálatához.

Munkahelyi klímatényezők meghatározása

Az Apave Magyarország Kft. Környezetvédelmi Laboratóriuma vállalja:

 • a munkahelyeken mérhető szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szén-dioxid, oxigén vizsgálatát folyamatos gázelemző készülékkel;
 • a dolgozókat érő szálló por koncentrációjának vizsgálatát személyi- és stacioner mintavétellel;
 • a dolgozókat érő fémek koncentrációjának vizsgálatát személyi- és stacioner mintavétellel;
 • a dolgozókat érő szerves anyagok koncentrációjának vizsgálatát személyi- és stacioner mintavétellel;
 • a dolgozókat érő szervetlen savak koncentrációjának vizsgálatát személyi- és stacioner mintavétellel.

Mintavételi eszközök széles skálájával, valamint közel tíz éves gyakorlattal rendelkező munkatársakkal rendelkezünk munkahelyi mérések területén.

Állunk rendelkezésükre egyéb felmerülő vizsgálatok esetén is!

Milyen szabályozással?

Kapcsolódó jogszabályok, előírások

 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
 • 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

Akkreditált laboratóriumként minden tevékenységünk esetén a minőségpolitikánknak megfelelően járunk el.

Legyen Ön is a partnerünk!

Kérdéseivel, árajánlatkéréssel kapcsolatban keresse a lent megadott szakértőnket!

Kérjen ajánlatot!

Kérjen ajánlatot!

Tölt­se le aján­lat­ké­rő űr­la­pun­kat, vagy tölt­se ki a web­ol­da­lun­kon ta­lál­ha­tó aján­lat­ké­rőt!

Kapcsolattartók:

 • LOVAS Péter

  laboratóriumvezető

  azbeszt-, emissziómérés

  mobil: +36 30 967 7303