Zajmérés

A hang és a zaj egyidős az emberrel. Végigkísérte fejlődésünket, civilizációnkat. A beszéd és a zene az emberi lét legfontosabb mozzanataihoz tartoznak, de a zaj kellemetlen érzete is mindig jelen volt az emberi közösségekben. A zaj kellemetlen és káros hatásainak csökkentése érdekében jogszabályokban határozzák meg a betartandó határértékeket, mérési és dokumentálási követelményeket. Széleskörű szakértői tapasztalataink alapján vállaljuk munkahelyi zajmérések, környezeti zajmérések és közlekedésből származó zaj mérésének elvégzését. A vizsgálatokhoz a legmodernebb, a legújabb technológiai trendeknek is megfelelő, hitelesített zajszintmérő műszereket, illetve szoftveres adatfeldolgozó rendszereket alkalmazunk.

Környezetvédelmi zaj, környezeti zajmérés

Környezeti zajmérés területén az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

 • Környezeti zajterhelés vizsgálat
 • Környezeti zajkibocsátás vizsgálat
 • Zajvédelmi hatásterület meghatározása, zajtérkép készítése
 • Zajkibocsátási határérték kérelem

Környezeti zajterhelés vizsgálat

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott környezeti zajterhelési határértékek ellenőrzése céljából vállaljuk üzemi vagy szabadidős létesítmények környezeti zajterhelés vizsgálatának elvégzését. Az alábbi esetekben szükséges a környezeti zajterhelés vizsgálat elvégzése:

 • zajkibocsátási határérték kérelem szakmai tartalmát megalapozó környezeti zajterhelés és háttérterhelés mérése;
 • lakossági panaszbejelentés és üzemi megrendelés keretében a zajforrás által okozott zajterhelés vizsgálata a kritikus megítélési pontokon;
 • zajvédelmi tervfejezet részeként a környezetvédelmi engedélyeztetések során;
 • zajcsökkentési intézkedések előtt és után.

Környezeti zajkibocsátás vizsgálat

Amennyiben az üzemi és szabadidős létesítmény rendelkezik az illetékes környezetvédelmi hatóság által megállapított zajkibocsátási határértékkel és a teljesülés ellenőrzése érdekében szükséges a 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendelet 4. számú melléklet szerinti (vizsgálati és értékelési) módszer végrehajtása.

Zajvédelmi hatásterület meghatározása, zajtérkép készítése

A környezeti zajforrás hatásterületét a meghatározott környezetvédelmi engedélyeztetések során a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell elvégezni. A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületét helyszínrajzon ábrázoljuk a védendő létesítmények és övezeti besorolások feltüntetésével.

Zajkibocsátási határérték kérelem

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében található adatlap kitöltésével kell megtenni. Környezeti zajt okozó zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetőjének a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie, kivéve, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület vagy épület, illetve a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik a hatásterület határa, és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.

Munkahelyi zaj, munkahelyi zajmérés

A munkáltatónak a munkahelyi zajmérésekkel igazolni szükséges, hogy az egyes munkaterületeken, munkaállomásokon dolgozók nincsenek kitéve egészségre káros mértékű zajterhelésnek. A munkahelyi zajmérés elvégzése után az esetlegesen szükséges védőfelszerelésekre vagy zajcsökkentési megoldásokra javaslatot kell tenni.

A munkahelyi zajterhelés vizsgálatát a vonatkozó 66/2005. (XII. 22.) EüM rendeletben előírtak szerint végezzük el, a vizsgálati eredmények értékelését és elemzését a szükséges engedéllyel rendelkező szakértőnk végzi a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendeletben és a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően.

A munkahelyi zajvizsgálat alapján lehetőség van a megfelelő egyéni hallásvédő eszköz kiválasztására, amely célja a halláskárosodás kockázatának megszüntetése, vagy a lehető legkisebb mértékűre csökkentése.

A munkahelyi zajmérési eredményekre alapuló munkahelyi zajtérkép elkészítését is vállaljuk. Munkahelyi zajtérkép készítése során a vizsgált helyiség alaprajzán raszter-hálóban ábrázoljuk a mérési eredményeket, amely jól szemlélteti a szükséges beavatkozási pontokat.

Kapcsolódó főbb zajvédelmi jogszabályok:

 • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
 • 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
 • 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 • 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
 • 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

Főbb referenciáink a zajmérés területéről:

 • ROCKWOOL Hungary Kft.
 • Magyar Posta Zrt.
 • DHL Expressz Magyarország Kft.
 • Rétes Kft.
 • Magyar Suzuki Zrt.

Legyen Ön is a partnerünk, bízza ránk a környezeti és munkahelyi zaj mérését és a zajszakértői feladatok elvégzését!

Kérdéseivel, árajánlatkéréssel kapcsolatban keresse a lent megadott szakértőnket!

Kérjen ajánlatot!

Kérjen ajánlatot!

Tölt­se le aján­lat­ké­rő űr­la­pun­kat, vagy tölt­se ki a web­ol­da­lun­kon ta­lál­ha­tó aján­lat­ké­rőt!

Segíthetünk ezekkel a szolgáltatásokkal?

Kapcsolattartók:

 • LOVAS Péter

  laboratóriumvezető

  azbeszt-, emissziómérés

  mobil: +36 30 967 7303