Környezetvédelmi szakértőnk válaszol

Ebben a rovatban elolvashatja az eddig feltett kérdéseket, valamint Ön is kérdezhet.

Önnek csupán annyit kell tennie, hogy beírja a lent található mezőkbe a kérdését és az e-mail címét, amire a választ szeretné kap­ni. Kérdése az Ön szektorában legjártasabb szakemberhez fog megérkezni, aki számos tapasztalattal a háta mögött néhány napon belül legjobb tudása szerint megválaszolja azt!

Ha bármilyen szakmai jellegű kérdése van, tegye fel bátran, tapasztalt, környezetvédelmi szakembereink egyike megválaszolja!

 • Név:

 • Beosztás:

 • Cégnév:

 • E-mail címe

 • Kérdés

* Kérjük, a csillaggal jelölt mezőket mindenképpen töltse ki!

Eddig feltett kérdések és válaszok**:

 • A veszélyes hulladék üzemi gyűjtő üzemeltetési szabályzatát beküldtük a Felügyelőségre jóváhagyásra. Eltelt több mint 30 nap, de nem kaptunk választ! Érdeklődhetünk telefonon?
  Nem kell! A hatóság a korábbi gyakorlattal ellentétben – jogszabályban rögzített módon – csak akkor küld választ, ha a szabályzattal nincs minden rendben. Ha 22 napon belül észrevétel nem érkezik, a szabályzatot elfogadottnak kell tekinteni.
 • Kell-e levegőterhelési díjat fizetni abban az esetben, ha a gázkazán kémenye teljesítmény alapján nem bejelentés-ill. engedélyköteles?
  Tisztelt Kolléga! Levegőterhelési díjat a vonatkozó törvény alapján csak az engedélyhez kötött környezethasználatokhoz kapcsolódó terhelések után kell fizetni. Ha a gázkazán a teljesítménye alapján nem bejelentés köteles, akkor terhelési díjat sem kell fizetni az emisszió után.
 • ISO 14001 rendszert működtetőknek kell-e minden évben belső auditot tartani?
  Ez ebben a formában nincs leírva a szabványban, de mégis azt kell, hogy mondjuk: igen. A KIR rendszerek működtetési / ellenőrzési struktúrája éves periódusú, hasonlóan a jogszabályi alapú környezetgazdálkodáshoz (ld. éves bevallások, stb.). Ehhez igazodva minimum évente egy alkalommal kell belső auditot lefolytatni, ha a saját szabályozásunk ennél nagyobb gyakoriságot nem ír elő.
 • A szomszédom gumit éget a kazánjában. Kihez fordulhatok segítségért?
  Ha a szomszédságában működő vállalkozás van, és annak gazdasági tevékenysége részeként történik az égetés egy pontforráson (pl. kéményen) keresztül, akkor a helyileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség az illetékes elsőfokú hatóság, tehát nekik kell bejelentést tenni.Ellenkező esetben (ha nem tartozik gazdasági tevékenységhez, illetve nincs kémény), valamint ha magánszemély végzi a tevékenységet a szomszédban, a megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához fordulhat bejelentéssel, mivel ők az illetékes elsőfokú hatóság. Én azonban azt javaslom, keresse meg a helyi önkormányzati hivatal jegyzőjét is ez ügyben!
 • Kft-nk 2004. őszén bejelentette a környezetvédelmi felügyelőségnek, hogy gázkazánt és ahhoz kapcsolódó pontforrást üzemeltet. Az engedélyező határozatban nem szerepelt semmilyen kitétel arra vonatkozóan, hogy az meddig érvényes, ennek ellenére a hatóság eljárást indított ellenünk, mondván az engedélyünk lejárt. Van-e módunk fellebbezni?
  A probléma ismert, amennyiben valóban kerültek ki a hatóságok kezéből olyan pontforrás üzemeltetést engedélyező határozatok még 2004-2005. évben is, amelyekben nem írták le, meddig érvényes az engedély. Ez ugyanakkor nem menti fel Önöket, mivel a vonatkozó 21/2001. (II.14.) Korm. Rendelet 9.§ (5) előírja: – Az engedély meghatározott időre adható ki. – Az engedélyben foglalt követelményeket és egyéb előírásokat legalább 5 évente felül kell vizsgálni. Ennek figyelembe vételével a hatóság eljárása jogszerű, mert mulasztásos jogsértés történt!
 • Van egy 90 kW teljesítményű gázégővel közvetlenül fűtött és kéménnyel ellátott szárító fülkénk vizes alkatrészek szárítására. Engedélyeztetnem kell-e a Környezetvédelmi Felügyelőségnél?
  2011 január 15-étől a 306/210 (XII.23.) Kormányrendelet 35.§ értelmében a 140 kW alatti névleges bemenő teljesítményű tüzelőberendezések esetében nem a Környezetvédelmi hatóság, hanem a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala gyakorolja az elsőfokú hatósági jogkört. Tehát nem kell engedélyeztetni a Környezetvédelmi Felügyelőségnél a 90 kW teljesítményű gázégőt, mint ahogy 2011 január 15. előtt sem kellett.
 • Tisztelt Apave! Az Energetikai audit-hoz lenne kérdésem: a 2004.évi XXXIV. törvény szerint a kis és középvállakozás a) összes foglalkoztatotti létszám 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Ez utóbbit (b. pont) nem érjük el így az és kapcsolat miatt ami az a ill. b pont között van nem szükséges az energetikai audit lefolytatása?
  Tisztelt Kérdező! Az energetikai auditot a KKV-nek nem minősülő vállalkozásoknak kell elkészíteni. A jogszabályi hivatkozásban több feltételnek együtt kell teljesülni ahhoz, hogy egy vállalkozás kkv-nak minősüljön. Amennyiben a vállalkozás összes foglalkozójának létszám meghaladja a 250 főt, akkor már nem minősül KKV-nak, így energetikai auditálás elvégzésére kötelezett.
 • Nem sokára le fog járni a pontforrásom kibocsátási engedélye. Mi a teendőm?
  Az első teendő, hogy még a lejárat előtt meg kell méretni a pontforrás kibocsátási adatait és a mérés eredményeiből hatásterület lehatárolás számítást kell végeztetni. Majd ezt követően a 306/210 (XII.23.) Kormányrendelet 5. melléklete szerinti tartalommal be kell nyújtani a pontforrás engedély kérelmét.
 • Tisztelt Apave! Az energetikai audit elkészítésére mennyi idő szükséges a megrendelést követően? Válaszát előre is köszönöm. Üdv. K. T.
  Tisztelt Uram! Az energetikai audit elkészítésének ideje függ a kötelezett szervezet méretétől, összetettségétől és a szükséges adatszolgáltatás gyorsaságától, mélységétől és a regisztrált energetikai auditoraink szabad kapacitásától. Az energetikai audit jelentések elkészítését rendszerint 5-8 hetes határidővel vállaljuk – hogy a kijelölt kapcsolattartó mindennapi munkájában ne okozzunk fennakadást –, amelyből 1-2 hét áll rendelkezésére a szervezetnek a szükséges adatok összegyűjtésére és átadására. Külön igény esetén rövidebb határidővel is tudjuk vállalni, amely feltétele a megrendelő gyors és részletes adatszolgáltatása.
 • Tisztelt Uram! Az energetikai auditjelentés elkészítése után 4 évig nincs más teendője a nagyvállalatoknak? Tisztelettel: N. D.
  Tisztelt Hölgyem! Az energetikai auditokat valóban 4 évente kell elkészíteni. De a nagyvállalatoknak van éves regisztrációs kötelezettsége (június 30-ig) és éves adatszolgáltatási kötelezettsége is. Az adatszolgáltatás formai és részletes követelményei még nincsenek meghatározva, de várhatóan az adatszolgáltatást a tárgyévet megelőző évben megvalósított energiahatékonysági intézkedésekről, a tárgyévet megelőző évi energiafelhasználási adatairól, valamint a tervezett energiahatékonysági intézkedésekről és megvalósulásuk tervezett időpontjáról kell majd teljesíteni.
 • Tisztelt Uram! Az energetikai auditokat milyen tartalommal kell elkészíteni? Köszönöm válaszát! Tisztelettel: V. T.
  Tisztelt Uram! Az energetikai audit minimális tartalmi követelményeit az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 13. §-a határozza meg. Az auditokat csak regisztrált energetikai auditorok végezhetik, akik rendelkeznek a szükséges végzettséggel, tapasztalattal és letették a szükséges vizsgát a Magyar Mérnöki Kamaránál. Az energetikai audit megfelelő tartalmáért a feladatot teljesítő regisztrált energetikai auditor a felelős, amely megfelelőségét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szúrópróbaszerűen ellenőrzi, hatósági eljárás keretében.

** Amelyek megjelenítéséhez hozzájárult a kérdést feltevő.

Kapcsolattartók:

 • BONIVÁRT Attila

  vizsgálótechnikus

  emissziómérés

  mobil: +36 30 470 7330

 • MONOSTORI Róbert

  vizsgálómérnök

  azbesztfeltárás, -mérés, -vizsgálat

  mobil: +36 30 521 0232

 • VÖRÖS Tímea

  környezetvédelmi munkatárs

  emisszió mérés, környezetvédelmi szolgáltatások

  mobil: +36 30 914 6619