A tanúsítás folyamata

A tanúsítási eljárás főbb állomásai:

undefined template: a-tanusitas-fobb-alomasai

A tanúsítási eljárás illeszkedése a teljes rendszerépítési folyamatba

A tanúsítás maga csak néhány napot vesz igénybe, de a tanúsításhoz vezető út a szervezet jellemzőitől, tevékenységétől, szervezeti nagyságától, a tevékenység összetettségétől függően lényegesen hosszabb. Ennek fázisai:

 1. Kapcsolatfelvétel és alapadatok egyeztetése
 2. Árajánlat, szerződéskötés, auditor(ok) kijelölése
 3. Előaudit (opcionális)
 4. Előzetes dokumentáció felülvizsgálat és audit terv készítése
 5. Tanúsító audit és jelentés
 6. Döntéshozatal és a tanúsítvány kiadása
 7. Éves felügyeleti auditok
 8. Tanúsítvány megújítása
1
Döntés-előkészítés, projektindítás
2
Előzetes helyzetfelmérés
3
Felkészítés
4
Tanúsítás
5
Folyamatos fejlesztés

(A folyamatos fejlesztés a biztonság belső logikája, erre a tanúsítás után kerül sor. Ez egyúttal már a következő auditra való felkészülés része.)

Miben tud segíteni Önöknek Az Apave?

A folyamat egészét tekintve szinte mindenben. A pártatlanság alapelvéből következően a tanúsító szervezet közvetlenül nem vehet részt az adott szervezet auditra való felkészítésében, ezen kívül azonban az Apave számos szolgáltatással – mint például képzések, előauditok, megfelelőség-vizsgálat – áll az Önök rendelkezésére.

1
Projektindítás

A fázis célja a vezetőséget olyan helyzetbe hozni, hogy az dönteni tudjon, hogy elindítja a szervezet tanúsítási folyamatát. Az Apave készen áll:

 • a szervezet általános átvilágítására, tevékenysége jellemzőinek megállapítására, a szervezet erősségeinek és gyengeségeinek (SWOT) megállapítására.
 • az adott irányítási rendszerrel foglalkozó team jellemzőinek meghatározására. Az Apave számos célirányos képzéssel is hozzájárul ezen szakemberek tudásának, képességeinek fejlesztéséhez.
 • a szervezet ismeretében szempontokat közvetíteni a vezetőségi döntés meghozatalához.
2
Előzetes felmérés

A fázis célja a pozitív vezetőségi döntés után a konkrétabb vezetői tennivalók megfogalmazása (ez nem része a szervezet tanúsításra való felkészítésének). Az Apave készen áll:

 • részt venni a szervezet már meglévő dokumentumainak átvizsgálásában és kiértékelésében.
 • előauditot végezni az adott szervezetben. Ennek célja a szervezet tanúsítás-szempontú értékelése, az erősségek és tennivalók számbavétele.
 • tanácsot adni azon tekintetben, hogy az adott szervezetnél esetleg meglévő más irányítási rendszereket célszerű-e integráltan kezelni. Ez költséget, időt és energiát takaríthat meg.
 • célirányos képzésekkel hozzájárulni a tudásbázis kialakításához.
3
Felkészítés

E fázis célja a tanúsításhoz szükséges teendők előkészítése és megvalósítása, a szükséges előírások, szabályzatok, dokumentumok rendszerének és a még meg nem lévő dokumentumoknak az elkészítése, a szabályzatok szerinti működés kialakítása, a működés rutinná tétele, a szervezet szakembereinek oktatása. A felkészítés minősége meghatározó a sikeres tanúsítás végrehajtásában.

Amennyiben segítséget keres minőség-, környezet-, információbiztonsági vagy munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer kiépítéséhez, válasszon a legtapasztaltabb tanácsadók és az Apave minősített felkészítői közül! Kérjen ajánlatot egyszerre több, kiemelt tudású, Önhöz közel eső, folyamatosan ellenőrzött és minősített színvonalon dolgozó felkészítő cégtől: www.felkeszit.hu

4
Tanúsítás

Ez a fázis az egész folyamat célja, eredménye. Ennek során az Apave, mint független és pártatlan tanúsító, a szabványban előírt audit tevékenységet auditoraival elvégzi. Az Apave készen áll a tanúsítás lefolytatására független, akkreditált tanúsító testületként, vagyis:

 • Első lépésben részletesen megismerkedik a felkészítési fázisban elkészült dokumentumokkal, a vezetőséggel közösen megállapodnak az audit terv részleteiben. Ez a lépés általában – a szervezet nagyságától függően – egy-két napot vesz igénybe.
 • Második lépésben konkrétan kiértékeli a szervezet adott irányítási rendszerével kapcsolatos tevékenységét a különböző szabványok szerint. Ennek időtartamát a szervezet nagysága határozza meg, általában néhány nap. (Nagyobb szervezet esetén néhány fős auditor-team végzi a munkát annak érdekében, hogy a folyamat ne terhelje túl hosszan az adott szervezet tevékenységét.)

Az Apave auditorai az szakterületükön vezető beosztással rendelkező, profi szakemberek. Tapasztalatuk garantálja a szervezet eredményességének és hatékonysági szempontjainak előtérbe helyezését az auditok során. Sikeres tanúsítás esetén a projekt sikeresen lezárult, a szervezet adott irányítási rendszerrel kavpcsolatos tevékenységéről az Apave nemzetközileg ismert és elismert oklevelet, tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány három évre szól, három év elteltével azt a szervezetnek meg kell újítania.

A sikeres tanúsítást követően a szervezetnek folyamatosan az előírásoknak megfelelően kell működnie, ezt az Apave az évenkénti ún. felügyeleti audit során állapítja meg. Ez a tanúsító auditnál jóval egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb.

5
Folyamatos fejlesztés

Az irányítási rendszerek belső logikája azt diktálja, hogy a szervezet az elért eredményeket folyamatosan javítsa és fejlessze. Az Apave ezt a fázist már a következő (felügyeleti) auditra való felkészülés részének tekinti, ezért – pártatlansága megőrzése érdekében – abban direkt módon nem vesz részt. Ugyanakkor, hogy ezt a fázist a vezetőség pontosabban áttekinthesse és megtervezhesse, az Apave szakértő auditorai – rögtön az audit befejezése után a szervezet vezetőségének kérésére:

 • informális szakvéleményt mondanak a megvizsgált irányítási rendszerről;
 • informális szakvéleményt mondanak a lehetséges továbbfejlesztéséről;
 • konkrét nevek említése nélkül ismertetik, hogy az Apave által tanúsított hasonló szervezetek egyes jellemzőinek átlagához képest az adott szervezet mely jellemzői átlag felettiek, melyek az átlagosak és mely jellemzők területén lenne célszerű a gyorsabb fejlesztés.

Ezt a szolgáltatást az Apave a tanúsított szervezet tevékenységének segítéséhez, fejlesztéséhez való hozzájárulásként, díjmentesen nyújtja, és az adott vezetés szuverén joga, hogy abból mit fogad el.

Tanúsítási kisokos

Felkészülés a tanúsításra

Egy irányítási rendszerrel rendelkezni annyit jelent, mint az adott vállalatot hatékony és szabályozott folyamatorientációval, folyamatos költségkontroll szerint működtetni. E szemlélet eredménye a folyamatos fejlődés révén egyre eredményesebben, hatékonyabban és vevőorientáltan működő szervezet. De hogyan érhető ez el?

Út a tanúsításhoz

Egy szervezetnek számtalan esetben kell önmagáról véleményt mondania. Ez – bármekkora is az objektivitásra törekvés az adott egységben – mégiscsak elfogult vélemény, ezért azt egy független szervezettel meg kell erősíttetnie. Ez a tanúsítás, vagy másképpen audit.

A tanúsításnak nemzetközi szabványokban előírt, szabályozott menete van. A tanúsítás lényege az, hogy a független tanúsító szervezet meggyőződik arról, hogy a tanúsítandó szervezet:

 • rendelkezik az adott előírásnak megfelelő szabályzatokkal, dokumentációkkal;
 • tevékenysége, irányítása az elkészített szabályzatoknak megfelelően zajlik;
 • ezt az állítását dokumentumokkal igazolni tudja;
 • ezt a szervezet vezetői és munkatársai az operatív munkavégzésük során, illetve megkérdezésükkor meg is erősítik.

A tanúsítással tehát biztosítja a partnereit, vevőit az adott tevékenység szempontjából meglévő megfelelőségéről a nemzeti, illetve nemzetközi szabványokat illetően.

Hogyan készüljön fel az akkreditált tanúsításra?

A megfelelő irányítási rendszer kiválasztása után vannak bizonyos lépések, melyeket meg kell tennie a sikeres bevezetés érdekében:

 • a megfelelő szemlélet biztosítása az adott szervezeten belül;
 • a szabványban elvárt alapelvek ismeretének biztosítása;
 • a szabvány szerinti elvárások és alkalmazási terület megismerése;
 • a szabvány, mint fejlesztési eszköz használata iránti elkötelezettség garantálása;
 • a szervezettel összefüggő kockázatok és folyamatok teljes körű ismerete;
 • a tanúsító testület megfelelő referenciáinak ismerete.

Kötelező rendszerelemek

Egy jól felépített irányítási rendszer kötelező rendszerelemei:

Dokumentáció:

 • minőségirányítási kézikönyv;
 • eljárások;
 • munkautasítások;
 • formanyomtatványok;
 • szervezeti ábra;
 • minőségpolitika.

Személyi feltételek:

 • kijelölt minőségügyi felelős;
 • képzett, felhatalmazott belső auditor(ok).

Teendők:

 • belső audit;
 • vezetőségi átvizsgálás;
 • vevői elégedettség mérés;
 • vevői reklamációk figyelése;
 • folyamatok monitorozása;
 • helyesbítő-megelőző tevékenységek.

A legfontosabb lépések

Alább 10 általános iránymutatást sorolunk fel, amely a tanúsításhoz vezető úton segítheti a szervezetet:

 1. Szabvány

  Szerezze be és olvassa el a szabvány egy másolatát, hogy megismerje a szabvánnyal összefüggő követelményeket! Értékelje, hogy a tanúsítás / igazolás adott szabványra megfelel-e a cége számára, vagy keresse fel az Apave projekt manager csapatát tájékoztatás végett!

 2. Szakirodalom és program

  Tanulmányozza az elérhető információkat, mely segít az adott irányítási rendszer / szabvány megértésében és beépítésében!

 3. Csapat és stratégia

  Egy irányítási rendszer bevezetése az egész szervezet stratégiai döntése. Döntő fontosságú a felső vezetés részvétele a kialakítási folyamatban, hiszen az üzleti stratégia segítése, melyet egy hatékony irányítási rendszer támogat, alapvetően a menedzsment felelőssége. Szükséges továbbá egy elkötelezett csapat, akik kiépítik és fejlesztik az irányítási rendszert.

 4. Tréning szükségletek

  Az irányítási rendszer karbantartásáért és kiépítéséért felelős csapattagoknak ismerniük kell az alkalmazandó szabvány(okat). Az Apave többfajta célirányos képzéssel is hozzájárul ezen szakemberek tudásának, képességeinek fejlesztéséhez.

 5. Felkészítők és szaktanácsadók

  Válasszon a legtapasztaltabb, legprofi bb tanácsadók és az Apave minősített felkészítői közül! Kérjen ajánlatot egyszerre több, kiemelt tudású, Önhöz közel eső, folyamatosan ellenőrzött és minősített színvonalon dolgozó felkészítőtől: www.felkeszit.hu!

 6. Irányítási rendszer használati útmutató

  Egy irányítási rendszer használati útmutatója leírja az adott cég irányelveit és fontosabb működési folyamatait.

 7. Eljárások

  Az eljárások leírják az adott szervezet valamennyi folyamatát és a sikerhez vezető legmegfelelőbb használatot és minden folyamat esetén olyan kérdéseket válaszolnak meg, mint: miért?, ki(k)?, mikor?, hol?, mit?, hogyan?

 8. Irányítási rendszer kiépítése

  A kiépítési fázis kritikus, mivel a szervezet azon eljárások és folyamatok szerint fog működni, melyeket az irányítási rendszer hatékonyságának dokumentálása és bemutatása érdekében kifejlesztettek.

 9. Előzetes értékelés / Előaudit

  Lehetőség van irányítási rendszerének kiépítése előtt egy előzetes értékelésre. Az előzetes értékelés célja a nem-megfelelőségek feltárása, és lehetőséget biztosít e területek korrigálására, mielőtt megkezdődne az akkreditált tanúsítási folyamat. A nem-megfelelőség azt jelenti, hogy az irányítási rendszer bizonyos területe nem áll összhangban a szabvány követelményeivel.

 10. Tanúsító testület

  A szervezet üzleti kapcsolata a tanúsító testülettel kiemelten fontos. A tanúsítás több éves fenntartása miatt elengedhetetlen az irányítási rendszer folyamatos fejlesztése. Az Apave segít kihozni a maximum értéket a tanúsítási folyamatból, kiértékelve az erősségeket és a fejlesztési lehetőségeket, felhasználva a hasonló szektorokban szerzett tapasztalatokat. Mind a szervezet, mind pedig a felső vezetés számára elengedhetetlenül fontos, hogy olyan szakmailag felkészült, profi és megfelelő referenciákkal rendelkező tanúsító testületet válasszon, mint az Apave.

  Az irányítási rendszer kiépítését és a tanúsításra való felkészülést követően, a megfelelő tanúsító testület kiválasztása után kezdődhet az akkreditált tanúsítási folyamat.

Miért fontos a harmadik fél által akkreditált tanúsítás?

Tanúsítani csak olyan szervezet képes hitelesen, akit arra egy tőle független szervezet (valamely ország akkreditáló testülete) arra kompetensnek és alkalmasnak ítélt. Ez a felhatalmazás az akkreditáció. Az akkreditáció tulajdonképpen azt igazolja, hogy a tanúsító testület és annak auditorai adott követelményrendszernek megfelelnek. Az akkreditációt időről időre meg kell újítani.

A független tanúsító testületek olyan vizsgáló/tanúsító szervezetek, melyek vizsgálati szolgáltatást nyújtanak specifi kus szabványokhoz tartozó szabványkritériumok megfelelőségének vizsgálatára.

Auditorok, külső auditorok

A tanúsító testület szakemberei, akik külső, független szemlélőként a dokumentáció átvizsgálását és a helyszíni szemlét végzik, az auditorok.

A külső, független auditorok tevékenységi körük kiemelkedő szaktudású egyéniségei. Kvalifi kációjuk megszerzéséhez többéves ipari és rendszerirányítási tapasztalatot, valamint legalább 20 auditon való részvételt követelünk meg. Auditoraink azt vizsgálják, hogy egy adott szervezet egy adott szabvány előírásait elegendő mértékben teljesíti-e.

Az auditor nem vizsgáztató, hanem segítőtárs, aki hozzá szeretne járulni az általa vizsgált szervezet sikeres működéséhez fejlesztő javaslataival. Ez minden Apave auditor alapvető vezérelve.

Belső auditorok

A tanúsítandó szervezetnek magának is vizsgálatot, vagyis belső auditot célszerű végeznie egy saját, ún. belső auditorával, aki ismereteinek köszönhetően képes az eltérések, nem-megfelelőségek észrevételére, annak érdekében, hogy ezt megfelelő módon korrigálni tudják a tanúsítás előtt. A szervezet vezetősége e belső auditori jelentés és a javasolt helyesbítő intézkedések alapján határozza meg teendőit, illetve jut arra a következtetésre, hogy tevékenységét egy külső, független szervezet is jónak ítélné-e meg.

Tanúsítási szolgáltatásaink

Az Apave mint a legrégebbi brüsszeli tanúsító testület, egyike a vezető tanúsító szervezeteknek. Mint pártatlan, független szakértő professzionális és innovatív szolgáltatásokat kínál a tanúsítás területén. Auditorainak szemlélete, szakértelme, a folyamatos fejlődés és hatékonyságnövelés előtérbe helyezése teszi az Apave-ot a világszerte működő, valódi értékeket és szakértelmet képviselő tanúsító testületek egyikévé.

Tanúsítvány

Az Apave tanúsítványai független akkreditáló szervezetek által akkreditált okiratok. Az akkreditáció megléte biztosítja a tanúsított szervezet számára, hogy az Apave által kibocsátott tanúsítványok mind hazai (állami tenderek, pályázatok esetében), mind nemzetközi szinten általánosan elfogadottak.

A tanúsítás nem egyszer s mindenkorra szól, három évenként meg kell újítani. A hároméves cikluson belül évente egyszer ún. felügyeleti auditot kell végezni. A tanúsítás tehát nem öncél, hanem a szervezet tevékenysége javításának, eredményessége növelésének elengedhetetlen eszköze.

Ügyfeleink kiválósága a mi kiválóságunk.

Az Apave – mint akkreditált tanúsító testület – professzionális szakmai színvonalon, a cég igényeit maximálisan figyelembe véve végez auditokat az alábbi szabványok szerint.

Minőségirányítás

 • ISO 9001 – Minőségirányítási Rendszer (MIR) tanúsítása
 • ISO/TS 16949 – Minőségirányítási Rendszer (MIR) tanúsítása az autóiparban

Környezetvédelem

 • ISO 14001 – Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) tanúsítása
 • EMAS – Környezetvédelmi Vezetési Rendszer hitelesítése

Energiagazdálkodás

 • ISO 50001 – Energiairányítási rendszer tanúsítása

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

 • OHSAS 18001 – A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerének (MEBIR) tanúsítása
 • VCA / SCC - Vállalkozók és munkaerő közvetítők biztonsági tanúsítványa

Élelmiszerbiztonság

 • ISO 22000 – Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer (ÉBIR) tanúsítása

Információbiztonság

 • ISO 27001 – Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) tanúsítása

Informatika

 • ISO/IEC 20000

Társadalmi felelősségvállalás

 • IQNet SR-10 – Társadalmi felelősségvállalás irányítási rendszer tanúsítása
 • ISO 26000 irányelvek

Ügyfélspecifikus

 • Ipari parkok, létesítmények
 • Beszállítói/Vevői Audit
 • Belső Audit Outsourcing

Laboratórium

 • Labor folyamataudit

10 ok, amiért érdemes az Apave-ot választania

 • A világ 10 legnagyobb vállalata közül 9 az Apave-ot választotta.
 • Az Apave auditorai nemcsak az ISO 27001 szabvány követelményeivel vannak tökéletesen tisztában, hanem az információbiztonság magyar, specifi kus előírásaival is. Auditoraink jól ismerik a törvényi hátteret, az e-közigazgatás információbiztonsági specifi kumait, arról alapos képzésben részesültek, sikeres vizsgát tettek és erről külön oklevelük is van.
 • Áraink versenyképesek, szolgáltatásaink ár/érték aránya kiemelkedően jó, konferenciáink, vevőtalálkozóink szakmai színvonala magas.
 • Az Apave tapasztalt és rugalmas: ismeri a kisebb szervezetek jellemzőit és gondolatmenetét, valamint a több ezer főt foglalkoztató multinacionális vállalatokét is. Az Apave kis szervezet a kis szervezeteknek és nemzetközi hátteréből adódóan nagy a nagyoknak.
 • Az Apave rendelkezik a 143/2004 (IV.29.) kormányrendelet szerinti nemzetbiztonsági minősítéssel.
 • Az Apave tevékenységének sarkalatos pontja a pártatlanság, a szakértelem, a minőség-centrikusság, a megbízhatóság és az ügyfélközpontúság.
 • Profi auditoraink brüsszeli támogatással, hazai és nemzetközi tapasztalatokkal, felkészülten, vevőorientáltan, szakszerűen, kellemes légkört teremtve dolgoznak.
 • Folyamatosan tájékoztatjuk ügyfeleinket a szabványok, és ez által a követelmények változásairól.
 • Nemzetközi szinten is elfogadott akkreditációkkal rendelkezünk.
 • Széles szolgáltatási palettánknak köszönhetően bármilyen környezet- és munkavédelmi, anyagvizsgálati, képzési, valamint tanúsítási igényre tudunk megoldást kínálni.

Az Apave Magyarországon több száz szervezetet tanúsított már.

Élvezze Ön is ezeket az előnyöket, és bízza magát az Apave szakértelmére!

Folyamatosan díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítunk, mely során biztonságirányítási és munkavédelmi szakembereink megosztják tapasztalataikat, és megválaszolják a rendszerrel és annak bevezetésével kapcsolatos kérdéseket.

Kérjen ajánlatot!

Tölt­se le aján­lat­ké­rő űr­la­pun­kat, vagy tölt­se ki a web­ol­da­lun­kon ta­lál­ha­tó aján­lat­ké­rőt!