Tanú­sítás

Árajánlat igénylése – menedzsment rendszer tanúsítására

1

A CÉG ADATAI

Cég megnevezése

Cég címe

Honlap

Adószám

Tevékenységi kör (NACE code 2008)

2

Kapcsolattartó adatai

Név

Telefonszám

Mobiltelefon szám

E-mail cím

Fax

3

INFORMÁCIÓ A SZERVEZETRŐL

A tevékenységek (termékek / folyamatok / szolgáltatások), melyekre a tanúsítást kérik:

Általános információk

A tevékenységben résztvevő ÖSSZES alkalmazottak létszáma (csak a központi iroda)*

Osztály
(pl. menedzsment, termelés,
HR, IT stb.)

Határozatlan idejű, főállású munkavállalók

Határozott idejű, főállású munkavállalók

Szerződéses munkavállalók

* ha több telephellyel rendelkezik a vállalat, kérjük, a leányvállalatok alkalmazottainak számát a 8. oldalon tüntesse fel

Párhuzamos / hasonló munkakörben dolgozók létszáma (amennyiben alkalmazható). Abban az esetben, ha jelentôs számú alkalmazott dolgozik ugyanabban a munkakörben (sofôrök, takarító személyzet, raktáros).

Műszakban dolgoznak:

Ha igen, kérjük, részletezze!:

Összes műszak

Összes műszakban dolgozók létszáma:

Kérjük, hogy csatolja a legfrissebb szervezeti ábrát és további, hasznosnak vélt információt!

File feltöltése

4

ISO 9001 tanúsítás esetén töltendő ki:

Vannak-e olyan folyamatok / tevékenységek, amelyekért az Önök cége a felelôs, és külsô partnerek (pl. kiszervezett folyamatok) végzik?

Ha igen, kérjük, adja meg, melyek ezek:

Az Önök cége felelôs a termék/szolgáltatás tervezéséért és fejlesztéséért?

5

ISO 14001 / EMAS tanúsítás esetén töltendő ki:

Vannak olyan folyamatok / tevékenységek, amelyekért az Önök cége a felelôs, és külsô partnerek (pl. kiszervezett folyamatok) végzik?

Ha igen, kérjük, adja meg, melyek ezek?

Foglalja össze röviden a legfontosabb, környezetet érintô szempontokat, valamint a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat!

Helyszín leírása

Amennyiben lehetséges, kérjük csatoljon térképet!

File feltöltése:

Felszíni terület nagysága (használatban levô)

Felszíni terület nagysága (használaton kívüli)

6

ISO 50001 tanúsítás esetén töltendő ki:

Az energiaforrások és az alkalmazott berendezések leírása:

Energia felhasználás
(fűtés, hűtés, HVAC,
termelés stb.)

Energia forrás
(gáz, villany, üzemanyag,
gőz stb.)

Fogyasztás
(Kwh or Kcal)

Azok a dolgozók, akik aktívan érintettek, közreműködnek az ISO 50001 szabvány követelményeinek teljesítésében (mint pl. az energia- tervezés, beszerzés, felügyelet, monitoring és mérés, jogi szabályozásoknak való megfelelés, energiahatékonyság fejlesztése)

7

VCA / OHSAS / ILO-OSH / ISO 39001 tanúsítás esetén töltendő ki:

Aktív, érintett dolgozók:

Egyidejűleg kezelt projektek száma

db

Vannak külföldi projektjeik?

8

További információk,melyek az ISO 39001 tanúsítás esetén alkalmazandók:

Hivatásos gépjárművezetők száma:

Cégautóval rendelkezô dolgozók száma (ingázók és ügyféllátogatók):

9

INFORMÁCIÓ AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZERRŐL

Van-e Önöknek bevezetett integrált irányítási rendszere (a minőség, a környezetvédelem, az energia és / vagy biztonságot illetően)?

egyéb szabvány leírása:

A vezetői átvizsgálás során áttekintik a teljes vállalati stratégiát és terveket.

Integrált megközelítés a vállalati politikát és célokat illetően

A menedszment teljes körű támogatása és felelőssége

Integrált megközelítés a belső audit során

Integrált folyamatmegközelítés

Integrált dokumentáció

Integrált fejlesztési megközelítés (javító- és megelőző intézkedések, folyamatos fejlesztés)

Integrált szemléletű tervezés

10

TANÚSÍTÁSRA KÉRT SZABVÁNY ILLETVE SZABVÁNYOK

Minőség

Környezet, Energia

Biztonság

11

KÉRT TANÚSÍTÁSI PROGRAM

Kérjük, válassza ki a tanúsítást!

Az irányítási rendszer több mint 3 hónapja működik:

Audit nyelve

Jelentés nyelve

Az audit tervezett időpontja:

ÉV

HÓNAP

NAP

Igényt tartanak előauditra:

Tanácsadói szolgáltatást igénybe vettek:

Amennyiben igen, kérjük, adja meg a tanácsadó nevét!

Rendelkeznek már valamilyen irányítási rendszer tanúsítással?

Amennyiben igen, kérjük, adja meg!

Kérjük, legyen kedves csatolja a tanúsítványok másolatát!

File feltöltése

Honnan értesült az Apave Magyarország Kft. tevékenységéről?

12

Több telephely / leányvállalat esetén töltendő ki!

2. helyszín neve:

2. helyszín címe:

Teljes munkaidőben dolgozók száma:

Párhuzamos munkakörben dolgozók száma:

Tevékenység:

3. helyszín neve:

3. helyszín címe:

Teljes munkaidőben dolgozók száma:

Párhuzamos munkakörben dolgozók száma:

Tevékenység:

4. helyszín neve:

4. helyszín címe:

Teljes munkaidőben dolgozók száma:

Párhuzamos munkakörben dolgozók száma:

Tevékenység:

5. helyszín neve:

5. helyszín címe:

Teljes munkaidőben dolgozók száma:

Párhuzamos munkakörben dolgozók száma:

Tevékenység:

Amennyiben szükséges, kérjük, folytassa a telephelyek listáját!

Ugyanazon Kézikönyv alapján működnek minden helyszínen?

Egy központosított irányítási rendszer a működés alapja minden helyszínen:

Egyéb megjegyzés az ajánlakéréssel kapcsolatban:

Kérjük, a piros csillaggal (*) jelölt mezőket mindenképpen töltse ki!

Kapcsolattartók: