Beszállítói / Vevői Audit

Beszállítói / vevői auditok

A vevői elvárásoknak való megfelelés mind a termékek, mind a szolgáltatások esetén minden vállalkozás számára alapvető követelmény. Egy átfogó beszállítói / vevői audit hozzájárul az üzleti folyamatok rendszerszerű irányításához a teljes beszállítói lánc bevonásával, annak érdekében, hogy a vevői követelményeket mind jobban teljesíthessük, végső ügyfeleinket megtarthassuk, és elégedettségüket folyamatosan növelhessük.

Az Apave külső és független szakértőként, de a megrendelő elvárásai és szempontrendszere alapján célzottan vizsgálja át az adott szervezet beszállítóit, illetve e beszállítók – a megrendelő által részletesebben vizsgálni kívánt – működési területeinek vagy rendszereinek megfelelőségét.

Az Apave mint Tanúsító

A „mindent egy helyen” elv jegyében integrált megoldásokat kínálunk a különböző irányítási rendszerek tanúsításában, így Ügyfeleink akár egyetlen audit keretében tanúsíttathatják különféle irányítási rendszereiket, időt és pénzt takarítva meg ezzel. Az Apave nemzetközi szinten 150 éve, Magyarországon több mint 15 éve szolgálja elkötelezetten partnereit a minőség, a környezetvédelem és a biztonság területein nyújtott szolgáltatásaival. Mint pártatlan, független szakértő professzionális és innovatív megoldásokat kínálunk a tanúsítás területén is.

Teljes körű rendszerirányítási szaktudás

Az Apave – mint akkreditált tanúsító testület – professzionális szakmai színvonalon, a cég igényeit maximálisan figyelembe véve végez auditokat számos nemzetközi szabvány szerint. E meglévő szaktudásunkkal és profi auditor háttércsapatunkkal ügyfeleink számára megrendelő-specifikus beszállítói / vevői auditokat is végzünk egyedi igények és nemzetközi szabványkövetelmények szerint számos területen, mint:

 • minőségirányítás (pl.: ISO 9001);
 • környezetvédelem (pl.: ISO 14001, EMAS);
 • munkahelyi egészségvédelem és biztonság (pl.: OHSAS 18001/MSZ 28001, VCA/SCC);
 • energiagazdálkodás (pl.: ISO 50001);
 • információ és adatbiztonság (pl.: ISO/IEC 27001, CIA besorolás);
 • informatika (pl.: ISO 20000);
 • társadalmi felelősségvállalás (pl.: ISO 26000, IQNet SR-10);
 • vizsgáló és kalibráló laboratóriumok;
 • élelmiszerbiztonság (pl.: HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, GMP, FSC, FSSC);
 • egyéb speciális szakterületek (pl.: ISO 13485, ISO 26262, TL-9000);
 • általános folyamatmenedzsment, hatékonyság, Lean, Six Sigma stb.

Tréningek és képzések

Az eredményes és hatékony szervezet kialakítása már az alapoknál kezdődik: a munkatársakat képezni és motiválni kell a folyamatmenedzsment és minőségirányítás alapismeretire, a fejlesztési lehetőségek felismerésére. Vezetői szinten képesnek kell lenni meghozni a szükséges intézkedéseket a hatékonyabb és eredményesebb működés érdekében.

Az Apave többfajta célirányos képzéssel is hozzájárul mind a megbízó, mind pedig a beszállítói hálózatban lévő vállalatok dolgozói és menedzsmentje tudásának, képességeinek fejlesztéséhez (célirányos nemzetközi szabványismertetés, belső auditor, lean management stb.). Képzéseinkről bővebben az alábbi oldalon tájékozódhat: www.apave.hu/Treningek.

A beszállítói auditokkal elérhető előnyök

A beszállítói / vevői auditok során az Apave a folyamatos fejlődési folyamat (Continous Improvement Process, CIP) révén gondoskodik az állandó fejlődésről a vizsgált szervezetek működésében, ezáltal mind a szervezet hatékonysága, eredményessége, mind a végső vevői elégedettség javul.

A beszállítói / vevői auditok rendszeres igénybe vétele révén mind a megrendelő (vevő), mind pedig az auditált szervezet (beszállító) a következő előnyöket élvezheti:

Folyamatok és vevői elégedettség:

 • vevő követelményeit kielégítő termékek szállítása, végső vevői megelégedettség;
 • javuló beszállítói ügyfélközpontúság és vevőorientáció;
 • a szervezet átfogó szabályozottsága, világos és átlátható folyamatok, struktúrák;
 • egyértelmű hatáskörök és felelősségek;
 • az áttekinthető folyamatok révén nagyobb rugalmasság, egyszerűbb alkalmazkodás az új követelményekhez;
 • a folyamatos értékelés eredményeként javuló érdekeltségi kapcsolatok (személyzet, vevők és beszállítók, alvállalkozók);
 • a termékek és szolgáltatások állandósága és nyomon követhetősége révén javuló kockázatkezelés;
 • a teljes beszállítói láncon belül kialakul a folyamatos fejlődés igénye.

Külső megítélés és jogszabályi megfelelés:

 • a törvényi követelmények teljesítésének igazolásával növekszik a beszállításban részt vevő cégek jogszabályi megfelelősége;
 • piaci versenyelőnyt jelent mind a megrendelő, mind a beszállító vállalatoknak.

Gazdasági hatékonyság:

 • a gazdasági hatékonyság és eredményesség a teljes beszállítói láncban (rendezettség, szervezettség, tervezettség- a jó működés és fejlődés alapjai);
 • a folyamatorientáció révén növekvő működési és belső hatékonyság;
 • csökkenő működési költségek, jelentős direkt és indirekt költségmegtakarítás a teljes beszállítói láncban;
 • csökkenthetőek a hibák okozta veszteségek.

Dolgozói elégedettség:

 • a munkatársi tudatosság javulása, a dolgozói értékteremtés növekedése;
 • javuló belső és külső kommunikáció, ezáltal elégedettebb és motivált munkatársak.

Az Apave auditorai

Auditoraink – akik jellemzően komoly felsővezetői tapasztalatokat szereztek ipari és egyéb szegmensekben, valamint jártasak az irányítási rendszerek kiépítésében és működtetésében – a biztosítékai a magas színvonalon elvégzett, jelentős hozzáadott értéket képviselő beszállítói / vevői auditjainknak. Mindig van hasznosítható észrevételük a működés fejlesztése terén, meglátásaik – tapasztalatuk révén – az auditált szervezet fejlődését szolgálják.

Az Apave auditori csapata nemzetközi szinten regisztrált, és a világ legkülönbözőbb részein szerzett tapasztalatokat. Auditoraink alapvetően magyar nyelven folytatják le az auditokat, de nem jelent problémát angol vagy német nyelven auditálni sem. Számos esetben végeztünk már auditokat francia, orosz, szlovák, valamint román nyelveken is.

Stabil csapatunknak köszönhetően Ügyfeleinknek előre, jól tervezhető programot biztosítunk, nincs olyan kérés, amelyre ne lenne gyors és hatékony megoldásunk. Auditoraink rendkívül rugalmasak és kiváló alkalmazkodó képességgel rendelkeznek, ezáltal nyugodt légkört teremtve biztosítják a beszállítói / vevői auditok hatékony végrehajtását. Észrevételeik a cég fejlődését szolgálják, auditori tapasztalatuk révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy az egyes cégeknél megismert jó gyakorlatokat közvetítsék.

Auditorainak szemlélete, szakértelme, a folyamatos fejlődés és hatékonyságnövelés előtérbe helyezése teszi az Apave-ot a világszerte működő, valódi értékeket és szakértelmet képviselő tanúsító testületek egyikévé.

Miért az Apave?

 • Magyar és idegen nyelveket beszélő auditorokkal egyaránt rendelkezünk, és integráltan tudjuk auditálni az ISO 9001, az OHSAS 18001, az ISO 27001, az ISO 50001 és az ISO 14001 irányítási rendszereket is akár több telephelyen, különböző országokban is.
 • Egy független tanúsító testület által kiadott akkreditált tanúsítvány elkötelezettséget jelez a vállalat összes érintettje (alkalmazottak, ügyfelek, megbízók, tulajdonosok stb.) irányába, valamint megbízhatóan igazolja a cégen belüli szabályozott munkafolyamatokat és a folyamatos fejlődés irányába tett intézkedések meglétét.
 • Az általunk elvégzett audit objektív visszajelzést ad a rendszer működtetéséről, így hozzájárul annak fejlesztéséhez, az eredmények értékeléséhez.

Élvezze Ön is ezeket az előnyöket, bízza magát az Apave szakértelmére!

Folyamatosan díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítunk, mely során biztonságirányítási és munkavédelmi szakembereink megosztják tapasztalataikat, és megválaszolják a rendszerrel és annak bevezetésével kapcsolatos kérdéseket.

A beszállítói / vevői auditok speciális jellemzői

Az Apave által kínált beszállítói / vevői auditok legfontosabb sajátossága a teljesen megrendelő igényeire és követelményrendszerére szabott auditálási ás folyamatelemzési megközelítés. Mindez azt jelenti, hogy:

 • a megrendelő cég igényeit maximálisan figyelembe veszi az audit technikai és rendszerszemléletű megközelítése;
 • a megrendelővel egyeztetett auditálási elvárások alapján történik az audit checklista kialakítása;
 • a megrendelő elvárásai és a beszállító(k) időbeosztása alapján kialakított audit ütemterv;
 • a megrendelő által elvárt teljes vagy meghatározott beszállítói kör auditálása;
 • professzionális, több szakterületet ismerő auditorcsapat;
 • egységes szempontrendszer alapján kiterjedtebb beszállítói kör egyidejű, vagy rövid határidővel történő auditálása válik lehetővé.

Kinek ajánljuk?

A szabályozott és strukturált üzleti folyamatok megléte az adott termék előállítójánál, és az adott termék alkatrészeinek beszállítóinál, döntő módon befolyásolja a végső termékek és szolgáltatások minőségét. Az autóipar esetén a beszállítói hálózat a következőképpen ábrázolható:

Az átfogó és speciális célzott beszállítói / vevői auditok ezért szinte minden ágazatnak és a legtöbb vállalat igényeinek megfelelnek, követelményei bármilyen szervezetre alkalmazhatók, függetlenül annak tevékenységétől, méretétől és társadalmi szerepétől, a legkisebb cégektől egészen a multinacionális vállalatokig.

Az Apave által kínált beszállítói / vevői auditok azonban sokkal többet nyújtanak egyszerű auditnál, ezért mindazon felsővezetőknek ajánljuk, akik beszállítóik folyamatos fejlesztése révén saját cégük hatékonyságát, ezáltal üzleti eredményességüket növelni szeretnék.

Azon szervezeteknek érdemes alkalmazni, akik:

 • szabályozott irányítási rendszer kiépítése mellett speciális szempontrendszerű auditokat szeretnének beszállítóik esetében lefolytatni;
 • rendszerszemlélettel és beszállítóikra kiterjesztve kívánják a gyártási folyamataikat és termékeik minőségi paramétereit vizsgálni;
 • a hatékonysági problémák megelőzésére, a meglévő problémák megszüntetésére, mérséklésére és ezen keresztül a gazdasági teljesítmény javítására, vevői elégedettség kialakítására törekednek a teljes beszállítói lánc bevonásával;
 • beszállítói teljesítményének folyamatos és következetes fejlődése, a fejlődési lehetőségek pontos azonosítása és e lehetőségek gyakorlati lépésekben való megfogalmazása elengedhetetlenül fontos a jövőbeni vevői elvárások teljesítéséhez.

Szakértelmünkkel a legtöbb iparág specifikus igényeinek eleget tudunk tenni, a célzott beszállítói auditok igénybe vétele ez alapján mind a termelési, gyártási, kivitelezési, mind pedig a szolgáltatói szektorban indokolt, különös tekintettel olyan szektorokra, mint:

 • építőipari és kivitelezési szegmens
 • ipari és termelő vállalatok (elektronika, acél, fém és műanyag feldolgozó szektorok, autóipar)
 • gáz-, olaj és vegyipari szektor, nyersanyagkitermelés
 • autó- és gépjárműipar
 • élelmiszeripar/FMCG szektor
 • közszolgáltatói szféra (erőművek, víz, gáz, elektromosság, hulladék stb.)

Tanúsítás

 • Milyen változásokat hoz magával a 2015-ös ISO frissítés? Mely szabványokat érinti, mik az alapvető különbségek a jelenlegihez képest? Lesz strukturális változás a könnyebb integrálhatóság érdekében?
  Jelenleg még csak az ISO 9001 tervezete szintjén tudunk válaszolni.Legfőbb változás az Üzleti kockázat szerű megközelítés lesz!Előzőekben a rendszer majd a folyamatszerű megközelítés volt a szabványalkotók középpontjában.Minden szabványt érinthet, ami az ISO 9001 struktúráját használja.Sok változást fog generálni, ebből kiemelném:Megelőző tevékenységek rész elmarad, helyébe lép majd az Üzleti kockázat rész.Szervezet kialakítását is a Vevő elvárásának tükrében fogja nézni (megfelelő kompetencia).Strukturális változások lesznek, több helyen is változni fog ez, kiemelném a Termék előállítási részhez kapcsolódó területeket, amikkiemelt szerepet kapnak ebben a változásban.Bővebben ajánlom figyelmébe az erre célra kialakított 1 napos képzésünket, ami segít a felkészülésben a tervezett változások tükrében.

Kérjen ajánlatot!

Tudta?

Az Apave kül­ső és füg­get­len szak­ér­tő­ként, de a meg­ren­de­lő el­vá­rá­sai és szem­pont­rend­sze­re alap­ján cél­zot­tan vizs­gál­ja át az adott szer­ve­zet be­szál­lí­tó­it.

Kérjen ajánlatot!

Tölt­se le aján­lat­ké­rő űr­la­pun­kat, vagy tölt­se ki a web­ol­da­lun­kon ta­lál­ha­tó aján­lat­ké­rőt!

Kapcsolattartók:

 • TAMÁS Eszter

  projektmenedzser

  VCA/SCC tanúsítás

  mobil: +36 30 418 0080

 • SEBESTYÉN Krisztina

  projektmenedzser

  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

  mobil: +36 30 566 7381