GAP/eltérés elemzés audit

GAP elemzések

A nemzetközi szabványoknak, piaci előírásoknak és egyedi ügyfélkövetelményeknek való megfelelés a termelő és szolgáltató vállalatok számára alapkövetelmény. Egy átfogó GAP elemzés audit hozzájárul az üzleti folyamatok rendszerszerű irányításának kialakításához, általa a vevői követelmények teljesíthetők, az ügyfelek megtarthatók, és elégedettségük növelhető.

Az Apave külső és független szakértőként, nemzetközi szabványelvárások, a megrendelő elvárásai és szempontrendszere alapján célzottan vizsgálja át a megrendelő által részletesebben vizsgálni kívánt működési területeinek vagy irányítási rendszereinek megfelelőségét, azonosítja azok szabványtól való eltéréseit.

GAP elemzés audit

A tanúsításhoz vezető út első lépéseként az Apave önálló előauditálást, GAP elemzés auditot végez a választott nemzetközi szabvány vagy az ügyfél által meghatározott szempontrendszer alapján. A GAP elemzés audit kézzelfogható visszajelzést ad a tanúsításra, várható auditokra, egyéb ellenőrzésekre való felkészültségéről és a szabványtól, követelményektől, illetve előírásoktól való eltérésről.

A GAP elemzés audit egyik fontos jellemzője, hogy az minden további tanúsítási tevékenységtől függetlenül is elvégezhető, megbízónk részére tehát nem áll fenn semmiféle kötelezettség a teljes tanúsítási folyamat elvégzése, vagy az Apave, mint tanúsító szervezet további auditálási tevékenységre való megbízása iránt.

Továbblépés esetén ugyanakkor a GAP elemzés audit segítségével a már elvégzett munka eredményei megerősíthetőek az adott szabvány szerinti teljes körű menedzsmentrendszer tanúsítással. Továbbá azonosíthatóak a még fejlesztésre szoruló alrendszerek, folyamatok és dokumentáció. Tapasztalt auditoraink végigvezetik a vállalatot a jelenlegi képességei meghatározásának és dokumentálásának folyamatán.

Szakembereink átfogó ismeretekkel rendelkeznek a nemzetközi irányítási rendszerekkel kapcsolatos szabványokról és a különbözô multinacionális vállalatok elvárásairól, a vizsgált cég teljesítményének elemzéséhez ezek szolgálnak benchmarkként. Igény esetén jelentést készítünk a kívánt szabványhoz képest fennálló eltérésekről, a bevezetéshez szükséges kiigazító lépésekről.

Tréningek és képzések

Az eredményes és hatékony szervezet kialakítása az alapoknál kezdődik: a munkatársakat képezni és motiválni kell a folyamatmenedzsment, minőségirányítás alapismereteire, a fejlesztési lehetőségek felismerésére. Képesnek kell lenni meghozni a szükséges intézkedéseket a hatékonyabb és eredményesebb működés érdekében.

Az Apave többfajta célirányos képzéssel is hozzájárul a minket megbízó vállalatok dolgozói és menedzsmentje tudásának, képességeinek fejlesztéséhez (célirányos nemzetközi szabványismertetés, belső auditor, lean management stb.).

Az Apave, mint tanúsító

Az Apave mint a legrégebbi brüsszeli vizsgáló intézet egyike a vezető tanúsító testületeknek. A „mindent egy helyen” elv jegyében integrált megoldásokat kínál minden szolgáltatási területén. Az Apave nemzetközi szinten 140 éve, Magyarországon több mint 10 éve szolgálja elkötelezetten partnereit a minőség, a környezetvédelem és a biztonság területein nyújtott szolgáltatásaival. Nemzetközi jelenlétének köszönhetően valamennyi ország vállalati kultúrájának és a különböző iparágak speciális elvárásainak, szabványainak szakértője. Mint pártatlan, független szolgáltató, professzionális és innovatív megoldásokat kínálunk az auditálás területén is. Ügyfeleink kiválósága a mi kiválóságunk.

Teljes körű rendszerirányítási szaktudás

Az Apave – mint akkreditált tanúsító testület – magas szakmai színvonalon - nemzetközi háttérrel és kiváló, minden iparágat lefedő tapasztalatokkal rendelkező auditorcsapattal - a cég igényeit figyelembe véve végez auditokat számos nemzetközi szabvány és egyedi igények szerint. Főbb szakterületeink:

 • minőségirányítás (pl.: ISO 9001, ISO/TS 16949);
 • környezetvédelem (pl.: ISO 14001, EMAS);
 • munkahelyi egészségvédelem és biztonság (pl.: OHSAS 18001, MSZ 28001, VCA/SCC);
 • energiagazdálkodás (pl.: ISO 50001);
 • információ és adatbiztonság (pl.: ISO/IEC 27001, CIA besorolás);
 • informatika (pl.: ISO 20000);
 • társadalmi felelősségvállalás (pl.: ISO 26000, IQNet SR-10);
 • élelmiszerbiztonság (pl.: HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, GMP, FSC, FSSC);
 • vizsgáló és kalibráló laboratóriumok;
 • egyéb speciális szakterületek (pl.: ISO 13485, ISO 26262, TL-9000);
 • általános folyamatmenedzsment, hatékonyság, Lean, Six Sigma stb.

A GAP elemzés auditokkal elérhető előnyök

A GAP elemzés auditokat az Apave a folyamatos fejlődési folyamat (Continous Improvement Process, CIP) szem előtt tartásával végzi, így az eltérés-elemzés igénybe vétele révén az auditált szervezet a következő előnyöket élvezheti:

 • Javuló és átlátható folyamatok és szervezeti szabályozottság;
 • javuló ügyfélközpontúság, vevőorientáció és vevői elégedettség;
 • a teljes szervezeten belül kialakul a folyamatos fejlődés igénye;
 • Külső megítélés és jogszabályi megfelelés;
 • Gazdasági hatékonyság és eredményesség, csökkenő költségek;
 • Dolgozói elégedettség és javuló belső és külső kommunikáció;

Az Apave auditorai

Nemzetközi szinten regisztrált, ipari és szolgáltató szegmensekben felsővezetői tapasztalatokat szerzett irá-nyítási rendszerek kiépítésében és működtetésében jártas auditoraink a biztosítékai a magas színvonalon elvégzett, jelentős hozzáadott értéket képviselő GAP elemzés auditoknak. A működés fejlesztése és az eltérések azonosítása terén hasznosítható észrevételeik az auditált szervezet fejlődését szolgálják.

Stabil csapatunknak köszönhetően Ügyfeleinknek előre jól tervezhető programot biztosítunk, nincs olyan ké-rés, amelyre ne lenne gyors és hatékony megoldásunk. Auditoraink rendkívül rugalmasan alkalmazkodnak az adott cég elvárásaihoz, nyugodt légkört teremtve biztosítják a GAP elemzés auditok hatékony végrehajtását. Auditori tapasztalatuk révén képesek az egyes vállalatoknál megismert jó gyakorlatok közvetítésére.

Auditorainak szemlélete, szakértelme, a folyamatos fejlődés és hatékonyságnövelés előtérbe helyezése teszi az Apave-ot a világszerte működő, valódi értékeket és szakértelmet képviselő tanúsító testületek egyikévé.

Miért az Apave?

 • Magyar és idegen nyelveket beszélő auditorokkal rendelkezünk. Számos szabvány, a megrendelő egyedi követelményrendszere szerint, célzottan tudjuk auditálni az egyes szakterületeket több telephelyen, különböző országokban is.
 • Egy független tanúsító testület által elvégzett GAP elemzés audit megbízhatóan igazolja a cégen belüli szabályozott munkafolyamatok és a folyamatos fejlődés irányába tett első lépések megtételét.
 • Az általunk elvégzett GAP elemzés audit objektív visszajelzést ad a rendszer működtetéséről, így hozzájárul annak későbbi fejlesztéséhez, az eredmények értékeléséhez.

Élvezze Ön is ezeket az előnyöket, bízza magát az Apave szakértelmére!

Folyamatosan díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítunk, mely során biztonságirányítási és munkavédelmi szakembereink megosztják tapasztalataikat, és megválaszolják a rendszerrel és annak bevezetésével kapcsolatos kérdéseket.

Kinek ajánljuk?

A szabályozott üzleti folyamatok döntő módon befolyásolják az előállított termékek, nyújtott szolgáltatások minőségét. Az átfogó GAP elemzés auditok szinte minden ágazatnak és a legtöbb vállalat igényeinek megfelelnek, követelményei bármilyen szervezetre alkalmazhatók, függetlenül annak tevékenységétől, mére-tétől és társadalmi szerepétől.

Az Apave által kínált GAP elemzés auditok azonban sokkal többet nyújtanak egyszerű eltérés-elemzésnél. Mindazon felső- és középvezetőknek ajánljuk, akik szervezetük vagy részlegük folyamatos fejlesztése révén cégük hatékonyságát, ezáltal üzleti eredményességüket növelni szeretnék. Akkor érdemes alkalmazni, ha:

 • szabályozott, vagy speciális szempontrendszerű irányítási rendszer kiépítését tervezik;
 • rendszerszemlélettel kívánják a gyártási folyamataikat és termékeik minőségi paramétereit vizsgálni;
 • a hatékonysági problémák megelőzésére, megszüntetésére, és ezen keresztül a gazdasági teljesítmény javítására, vevői elégedettség növelésére törekednek;
 • a fejlődési lehetőségek azonosítása mellett cél a javító intézkedések gyakorlati implementálása is.

Tanúsítás

 • Egy egyedi gépakatrészeket forgácsoló cég szeretne eleget tenni az ISO9001:2015 4.fejezetének 4.1 és 4.2 bekezdésének. A külső és belső tényezőket milyen módszerrel határozhatjuk meg, és hogyan válasszuk ki a lényegeseket. ((Egy felsővezetői megbeszélés keretein belül határoznánk meg a külső és belső tényezőket úgy, hogy minden felsővezető elmondaná, hogy szerinte mik ezek a tényezők, majd közösen kiválasztanánk a lényegeseket. Ez elég a szabvány által kértnek? De azt nem tudom, hogy hogyan kísérem figyelemmel, és milyen információt, hogyan vizsgálok. A 4.2-es bekezdésnél szintén a felsővezetők határoznák meg az általuk fontosnak tartott érdekelt feleket és azok követelményeit is, de szeretnék támpontot adni (a szabványáltal leírtakon túl) hogy mik lehetnek ezek a követelmények. Találok esetleg ezekre egy átfogó példatárat? KÖSZÖNÖM előre is a választ!
  A szabvány nem kér a 4.1 és a 4.2 pontokhoz dokumentált információt, viszont a vezetőségi átvizsgálásban foglalkozni kell e kérdésekkel. A szervezet és környezete elemzéséhez számtalan lehetőség van, például a SWOT analízis is egy igen célszerű módja, annak, hogy a szervezet az erősségeit, gyengeségeit, veszélyeit és lehetőségeit jól meghatározza, melyből természetesen intézkedési tervek fognak születni, s ezek megvalósulását már nyomon is tudjuk követni. Az üzleti terv elemzésével is hasonló következtetésekre jutunk.A szabvány 4.2 pontja mint az érdekelt felek igényeinek megismerése, főként melyek kockázatot jelentenek a szervezet üzleti folyamataira, ehhez szintén segít az ISO 9000:2015 (szótár) szabvány, de ha meggondoljuk, hogy kiktől függ a szervezet "léte", akkor már elemezni tudjuk az igényeiket is.

Kérjen ajánlatot!

Kapcsolattartók:

 • TAMÁS Eszter

  projektmenedzser

  VCA/SCC tanúsítás

  mobil: +36 30 418 0080

 • SEBESTYÉN Krisztina

  projektmenedzser

  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

  mobil: +36 30 566 7381