ISO 22000 – Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer (ÉBIR) tanúsítása

A vásárlók egyre inkább biztosak szeretnének lenni abban, hogy az általuk fogyasztott élelmiszer biztonságos. Erre, vagyis a vevők és ezáltal a társadalom teljes bizalmának elnyerésére a HACCP rendszer működtetésén túl a tanúsított Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer működtetése a garancia.

Az ISO 22000 szabvány szerinti Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer célja

A szabvány célja, hogy az egész világon elfogadott, nemzetközi Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer követelményeinek meghatározása által segítse az élelmiszerlánc szereplőit a fogyasztók biztonságos élelmiszer ellátásának terén.

A szabványról általában

A szabvány az ISO 9001 szabványra alapozva, annak felépítését és logikáját követve egységesíti a különböző élelmiszerbiztonsági szabályozásokat, köztük a HACCP-t is, s ezáltal nemzetközi szinten elfogadottan tanúsíthatóvá teszi az Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszert.

Az ISO 22000 szabvány az egyetlen tanúsítható, nemzetközi szinten is általánosan elfogadott élelmiszeripari szabvány.

A szabvány bevezethető önállóan, de a már működő egyéb irányítási rendszerekhez is kapcsolódhat.

Tanúsítás esetén a konkrét hasznok és előnyök

A HACCP rendszer ismertetésénél felsorolt előnyök mellett az ISO 22000 szabványnak megfelelő működéssel és a szabvány szerinti tanúsítással további hasznok és előnyök érhetők el:

 • tovább erősödik a vevők bizalma a vállalkozás és termékei iránt;
 • általa tanúsíthatóvá válik az egyébként nem tanúsítható HACCP rendszer;
 • egyszerre biztosítja az Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer és a Minőségirányítási Rendszer követelményeinek való megfelelést;
 • több irányítási rendszerbeli elemet is tartalmaz, mint például a felelősségek meghatározása, a kommunikáció szabályozása stb.;
 • megnöveli a higiéniát, s ezáltal csökkenti az ételfertőzés és az ételmérgezés bekövetkezésének valószínűségét;
 • nő a vállalkozás működési hatékonysága;
 • könnyen integrálható, s ezáltal összhangban van más ISO szabványokkal;
 • nő a vállalkozás versenyelőnye.

Élvezze Ön is ezeket az előnyöket, bízza magát az Apave szakértelmére!

Folyamatosan díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítunk, mely során biztonságirányítási és munkavédelmi szakembereink megosztják tapasztalataikat, és megválaszolják a rendszerrel és annak bevezetésével kapcsolatos kérdéseket.

HACCP vagy ISO 22000?

A választás és a döntés szempontjai:

 • A HACCP rendszer nem mindig elegendő a társadalom bizalmának elnyeréséhez.
 • Az ISO 22000 rendszer tanúsítható, míg a HACCP működéséről igazolás állítható ki (akár a szervezet önmaga számára is kiállíthatja), ezért nem annyira hiteles.
 • Az ISO 22000 Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer az ISO 9001 szabvány elemeire épül, így ez egy valódi irányítási rendszer.

Kinek ajánljuk?

Az ISO 22000 szabvány szerinti tanúsítás az élelmiszerlánc valamennyi tagjára alkalmazható, így az élelmiszergyártó-, forgalmazó, illetve az élelmiszerrel kapcsolatban bármilyen szolgáltatást nyújtó kis- és nagyméretű vállalkozásokra egyaránt.

A vendéglátó ipari egységek, így például az éttermek, valamint a közétkeztetéssel foglalkozó vállalkozások számára is elsődlegesen fontos lehet a rendszer működtetése és tanúsíttatása.

Tanúsítás

 • A célok, programok kezelésére kell-e eljárást írni?
  Nem. A szabvány csak azt kéri, hogy a célokat dokumentáljuk (írjuk le), de nem kéri, hogy a folyamatot írott formában szabályozzuk! Persze ez nem zárja ki, hogy a célok, előirányzatok, programok kezelését, felügyeletét eljárásban szabályozzuk, tehát a lehetőség adott, de nem kötelező rá eljárást írni.
 • Milyen esetben vonható vissza a tanúsítvány?
  Minden kiadott tanúsítvány visszavonható. A tanúsítvány visszavonását megelőzheti a tanúsítvány felfüggesztése.A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány okot, ami a tanúsítvány felfüggesztését eredményezi:Ha a felügyeleti audit ezt eredményezi.Ha a súlyos nemmegfelelőségek nem kerülnek kijavításra a meghatározott időn belül.Ha a felügyeleti auditot az ügyfél nem teszi lehetővé a szerződésnek megfelelően.Ha a rövid határidejű felügyeleti auditot az ügyfél nem teszi lehetővé .Információs kötelezettség megszegése esetén – amennyiben a kommunikáció határozott befolyással van az irányítási rendszer működésére.A tanúsítvány vagy a tanúsítási jel nem megfelelő alkalmazása esetében.A tanúsító testülettel szemben fennálló kötelezettség nemteljesítése esetén.A teljesség igénye nélkül felsoroljuk a legfontosabb okokat, ami a tanúsítvány visszavonását eredményezi:Ha a felfüggesztés oka a kijelölt időn belül nem került megszüntetésre.Ha a tanúsított szervezet használta a tanúsítványt vagy utalt rá a tanúsítvány felfüggesztés időtartama alatt.A tanúsítandó cég vagyona csődeljárás alá kerül.A tanúsított szervezet kérésére.
 • Mikor kell elvégezni a felügyeleti és megújító auditokat?
  A felügyeleti és a megújító auditok időpontjának a meghatározásánál a tanúsító audit időpontját kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy az az időpont az irányadó, amikor a helyszíni auditot a cégnél gyakorlatban elvégeztük és nem a tanúsítvány érvényességének az időpontja. A felügyeleti auditokat tágabb értelemben abban a hónapban kell elvégezni, amikor a tanúsító audit volt. A megújító auditokat célszerű a tanúsító audit időpontjában vagy azt egy-két héttel megelőzően elvégezni, hogy a tanúsítvány érvényességéig kiállítható legyen az új tanúsítvány.
 • Mikor csinálunk előauditot és mi ennek a célja?
  A tanúsító audit előkészítése során a tanúsítás előtt álló szervezet arról kíván meggyőződni, hogy a cég bevezette-e minőségirányítási rendszert és teljesítette-e annak alapvető követelményeit, akkor megbízhatja a tanúsító szervezetet az előaudit megtartásával.Az előaudit során az auditor összehasonlítja a MIR gyakorlati működését és a rendszer dokumentációját az ISO 9001-es szabvány követelményeivel, majd auditjelentésében részletes értékelést ad a vezetőség számára a szabványnak való megfelelés mértékéről.Az előaudit a tanúsító audithoz hasonló terjedelmű, mélységű és szigorúságú vizsgálat, azonban a szervezetre nézve semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. Előnye, hogy feltárja azokat az eltéréseket, amelyek megléte a tanúsítás sikerét veszélyeztetheti és amelyek kijavítása a későbbi tanúsítás eredményességét nagymértékben növeli.
 • Mit kell tenni akkor, ha a céges adatokban változás van, milyen esetben lehet új tanúsítványt kiállítani és milyen esetben kell újra tanúsítani a céget?
  Ha a céges adatokban valamilyen változás van, értesíteni kell a tanúsító szervezetet, hogy a módosítást el lehessen végezni.Példák a módosításra:Vannak esetek, amikor csak egyszerűen a tanúsítvány módosítása szükséges. Ilyenek például a cég nevének és címének a változása. Általában elmondható, ha csak adminisztratív adatok változtak, és a cég adószáma nem változott, akkor általában kiállítható egy új tanúsítvány.Abban az esetben viszont, ha a cég tevékenysége megváltozik vagy kiegészül újabb tevékenységgel, és kérik erre a tevékenységre is a tanúsítvány kiállítását, akkor ez csak újabb helyszíni audit lefolytatása után lehetséges.

Kérjen ajánlatot!

Tudta?

Az Apave au­di­to­ra­i­ra és szak­ér­tel­mé­re ezen a te­rü­le­ten is szá­mít­hat!

Kérjen ajánlatot!

Tölt­se le aján­lat­ké­rő űr­la­pun­kat, vagy tölt­se ki a web­ol­da­lun­kon ta­lál­ha­tó aján­lat­ké­rőt!

Kapcsolattartók:

 • TAMÁS Eszter

  projektmenedzser

  VCA/SCC tanúsítás

  mobil: +36 30 418 0080

 • SZILÁGYI-SÁNDOR Mónika

  projektmenedzser

  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

  mobil: +36 30 566 7381