Tanú­sítás

Az Apave Tanúsítás a NAH által NAH-4-0152/2022 számon akkreditált irányítási rendszert tanúsító szervezet ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 és ISO 50001 rendszerekre vonat­kozóan.

ISO 9001: Minőségirányítási Rendszer tanúsítása

ISO 9001 – Szabályozott minőségirányítás

Az ISO 9001 szabvány egy Minőségirányítási Rendszer (MIR), és azon keresztül egy szervezet általános működési modelljét írja le. Olyan általános követelményeket fogalmaz meg, amelyek teljesítése egy társaság sikeres, azaz gazdaságos, és a vevők elégedettségét elérő működéséhez szükséges.

A vevői követelményeknek való megfelelés mind a termékek, mind a szolgáltatások esetén minden vállalkozás számára alapvető elvárás. Az ISO 9001 rendszer keretet biztosít az üzleti folyamatok rendszerszemléletű irányításához annak érdekében, hogy a vevői követelményeket egyre jobban teljesítsük, ügyfeleinket megtartsuk, újakat szerezzünk, és elégedettségüket folyamatosan növeljük.

Az Apave külső és független szakértőként tanúsítja az adott szervezet minőségirányítási rendszerének az ISO 9001 szabvány szerinti megfelelőségét.

A szabványról általában

A szabvány aktuális változata kisebb módosítások, frissítések, illetve pontosítások mellett megtartotta az elődeire jellemző folyamatközpontúságot, az eredményességre és hatékonyságra való koncentrálást.

Az ISO 9001 szabvány főbb elemei:

 • Alkalmazási terület
 • Rendelkező hivatkozások
 • Szakkifejezések és meghatározásuk
 • A szervezet és környezete
 • Vezetés
 • Tervezés
 • Támogatás
 • Működés
 • Teljesítményértékelés
 • Fejlesztés

Az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer célja

Az ISO 9001 szabvány szerint kiépített és működtetett rendszer akkreditált harmadik fél általi tanúsításával egy szervezet a következő előnyöket élvezheti:

 • A tanúsított szervezet hatékonysága és eredményessége növekszik, ami hozzájárul az üzleti eredményességhez, ezáltal a cég értéke növekszik.
 • A szervezet átláthatóbb lesz, a felelősségi és hatásköri viszonyok egyértelművé válnak.
 • Segít megnyerni a potenciális vevőket, mivel nagyobb bizalommal vannak a tanúsított cégek iránt.
 • Lehetőséget teremt tendereken való indulásra, amelyeken a legtöbb esetben az akkreditált harmadik fél általi tanúsítás követelményként jelenik meg.
 • A tanúsítványt fel lehet használni marketing célokra, elősegíti a tanúsított vállalat ismertségének növelését.

Tréningek és képzések

Az eredményes és hatékony szervezet kialakítása már az alapoknál kezdődik: a munkatársakat oktatni és motiválni kell a folyamatmenedzsment és minőségirányítási alapismeretekre, a fejlesztési lehetőségek felismerésére. Vezetői szinten képesnek kell lenni meghozni a szükséges intézkedéseket a hatékonyabb és eredményesebb működés érdekében.

Az Apave szakmai képzéseivel is hozzájárul a dolgozók és a menedzsment tudásának, képességeinek fejlesztéséhez (ISO 9001 szabványismertetés, ISO 9001 belső auditor képzés, menedzsmenteszközök és minőségtechnikák oktatása, lean management képzés stb.). Képzéseinkről bővebben az alábbi oldalon tájékozódhat: www.apave.hu/Akademia/Treningek.html.

Tanúsítás esetén a konkrét hasznok és előnyök

Az ISO 9001-es rendszer a folyamatos fejlődési folyamat (Continous Improvement Process, CIP) révén gondoskodik az állandó fejlődésről a szervezet működésében, ezáltal mind a szervezet hatékonysága, eredményessége, mind a vevői elégedettség javul.

Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer alkalmazásának előnyei több területen kimutathatóak:

Folyamatok és vevői elégedettség

 • vevő követelményeit kielégítő termékek gyártása, magas színvonalú szolgáltatások nyújtása, vevői elégedettség növelése;
 • fejlődő ügyfélközpontúság és vevőorientáció;
 • a szervezet átfogó szabályozottsága, világos átlátható folyamatok és struktúrák;
 • egyértelmű hatáskörök és felelősségek;
 • az áttekinthető folyamatok révén nagyobb rugalmasság, egyszerűbb alkalmazkodás az új követelményekhez;
 • a folyamatos értékelés eredményeként javuló érdekeltségi kapcsolatok (alkalmazottak, vevők és beszállítók-alvállalkozók);
 • a termékek és szolgáltatások állandósága és nyomon követhetősége révén javuló kockázatkezelés;
 • hatékonyabb irányítás a naprakész és pontos vezetői információk révén;
 • szervezeten belül kialakul a folyamatos fejlődés igénye.

Külső megítélés és jogszabályi megfelelés

 • a törvényi követelmények teljesítésének igazolásával növekszik a jogszabályi megfelelőség;
 • piaci versenyelőnyt jelent;
 • bizalmat ébreszt és nemzetközi szinten összehasonlítható;
 • új üzletszerzési lehetőség (különösen, ha a beszerzési előírások, pályázatok tanúsítást követelnek meg a szállítás feltételeként).

Gazdasági hatékonyság

 • a gazdasági eredményesség javulása (rendezettség, szervezettség, tervezettség – a jó működés és fejlődés alapjai);
 • a folyamatorientáció révén növekvő működési és belső hatékonyság;
 • csökkenő működési költségek, jelentős direkt és indirekt költségmegtakarítás;
 • csökkenthetőek a hibák okozta veszteségek.

Dolgozói elégedettség

 • a munkavállalói tudatosság javulása;
 • a dolgozói értékteremtés növekedése;
 • javuló belső és külső kommunikáció, ezáltal elégedettebb és motivált munkatársak.

Az Apave auditorai

Auditoraink a vizsgált minőségirányítási rendszer ISO 9001 szabvány követelményeinek való megfelelősségét vizsgálják az auditokon, és nem céljuk a nemmegfelelőségek keresése. Amellett, hogy észrevételeik a cég fejlődését szolgálják, auditori tapasztalatuk révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy az egyes cégeknél megismert jó gyakorlatokat közvetítsék.

Az Apave által alkalmazott auditorok többéves, különböző iparágakban szerzett tapasztalatokkal rendelkeznek. Az auditok során ezeket a tapasztalatokat felhasználva tesznek hatékonyságnövelő észrevételeket, valamint olyan fejlesztési lehetőségekre hívják fel a figyelmet, melyek elősegíthetik:

 • az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszer oly módon való fejlesztését, amely segítségével a cég működése szabályozottabbá válik, és üzleti eredményessége növekszik;
 • a minőségügyi célok és folyamatmutatók olyan irányba történő fejlesztését, ami jobban kifejezi a rendszer és a cég működésének hatékonyságát, ezáltal hozzájárul a veszteségek csökkentéséhez, mint pl. a selejt mértéke, a hibás szolgáltatás aránya, az anyag és ráfordítási veszteség stb.;
 • a vevői elégedettség értékelési módszerének továbbfejlesztését, lehetővé téve a vevői elégedettség növelését, s ezáltal újabb üzletek megszerzését.

Miért az Apave?

 • Magyar és idegen nyelveket beszélő auditorokkal egyaránt rendelkezünk, és integráltan tudjuk auditálni az ISO 9001, az OHSAS 18001, az ISO 27001, az ISO 50001 és az ISO 14001 irányítási rendszereket is akár több telephelyen, különböző országokban is.
 • Egy független tanúsító testület által kiadott akkreditált tanúsítvány elkötelezettséget jelez a vállalat összes érintettje (alkalmazottak, ügyfelek, megbízók, tulajdonosok stb.) irányába, valamint megbízhatóan igazolja a cégen belüli szabályozott munkafolyamatokat és a folyamatos fejlődés irányába tett intézkedések meglétét.
 • Az általunk elvégzett audit objektív visszajelzést ad a rendszer működtetéséről, így hozzájárul annak fejlesztéséhez, az eredmények értékeléséhez.

Élvezze Ön is ezeket az előnyöket, bízza magát az Apave szakértelmére!

Folyamatosan díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítunk, mely során biztonságirányítási és munkavédelmi szakembereink megosztják tapasztalataikat, és megválaszolják a rendszerrel és annak bevezetésével kapcsolatos kérdéseket.

Tanúsítvány

Az ISO rövidítés az International Organization for Standardization szervezetre utal, amely egy nemzetközi – több mint 100 nemzet szabványosítási tagszervezeteit magába foglaló – szövetség. A szervezet számos nemzetközi szabványt tart karban, központja Genfben, Svájcban található.

Az Apave a belga akkreditáló testület, a BELAC által akkreditált tanúsító szervezet, ezáltal brüsszeli tanúsítványt kínál. Ez biztosítja a tanúsított szervezet számára, hogy ISO 9001 tanúsítványát mind hazai (állami tenderek, pályázatok esetében), mind nemzetközi szinten általánosan elfogadják.

Az ISO 9001 szerinti tanúsítás kapcsolódása más rendszertanúsításokhoz

A szabvány alapelve a folyamatos fejlődés, akárcsak a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási (OHSAS 18001, VCA szerinti) és környezetirányítási (ISO 14001 és EMAS szerinti) rendszerek esetén, így szemléletmódja szorosan kapcsolódik azokhoz.

Az Apave képzett minőségirányítási szakértői, partnereink igényéhez alkalmazkodva, nemzetközi jogosultság alapján végzik a szabványban előírt területek tanúsító auditját.

A szervezetek hatékonyabb menedzsmentrendszerének működtetéséhez az ISO 9001 tanúsítás során egyben lehetőség nyílik a már meglévő OHSAS 18001 és ISO 14001 szerinti rendszerekkel együtt az integrált audit elvégzésére és az ISO 9001 követelményeinek megfelelően a munkatársak képzésére is.

Kinek ajánljuk?

A szabályozott és strukturált üzleti folyamatok megléte döntő módon befolyásolja a termékek és szolgáltatások minőségét. Az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszer ezért szinte minden ágazatnak és a legtöbb vállalat igényeinek megfelel, követelményei bármilyen szervezetre alkalmazhatók, függetlenül annak tevékenységétől, méretétől és társadalmi szerepétől, a legkisebb cégektől egészen a multinacionális vállalatokig. Az ISO 9001 bevezetését és tanúsítását gyakran külső tényezők (vevők vagy hazai és nemzetközi előírások) kényszerítik ki. Az Apave által kínált tanúsítvány azonban sokkal többet nyújt egyszerű megfelelésnél, ezért mindazon felsővezetőknek ajánljuk, akik cégük hatékonyságát, ezáltal üzleti eredményességét növelni szeretnék.

Azon szervezeteknek érdemes alkalmazni, akik:

 • jól felépített minőségirányítási rendszert szeretnének kiépíteni;
 • integrált irányítási rendszer kialakítását tűzték ki célul;
 • rendszerszemlélettel kívánják a munkahelyi folyamatokat kezelni;
 • a meglévő problémák megszüntetésére, mérséklésére, a hatékonyság növelésére, és ezen keresztül a gazdasági teljesítmény javítására, vevői elégedettség kialakítására törekednek.

A rendszer bevezetése ez alapján mind a termelési, gyártási, kivitelezési, mind pedig a szolgáltatói szektorban indokolt, mint például:

 • Állami szektor (közszféra)
 • Általános szolgáltatóipar
 • Autóipar
 • Banki és biztosítási szféra
 • Biztonságtechnikai szféra
 • Egészségügy
 • Elektronika és elektronikai gyártás
 • Energetikai és közszolgáltatói szegmens
 • Építőipari és kivitelezési szegmens
 • Feldolgozóipar és nyersanyag kitermelő szféra
 • Ipari berendezések
 • Ipari és termelő vállalatok (acél, fém és műanyag)
 • IT / Telekom
 • Környezetvédelmi szegmens
 • Olaj és gázipar
 • Repülőgépipar
 • Szállítmányozási és logisztikai szegmens
 • Tréning és oktatási szektor
 • Vegyipar és gyógyszeripar
 • Vendéglátás (HORECA) és élelmiszeripar (FMCG)

Tanúsítás

 • A célok, programok kezelésére kell-e eljárást írni?
  Nem. A szabvány csak azt kéri, hogy a célokat dokumentáljuk (írjuk le), de nem kéri, hogy a folyamatot írott formában szabályozzuk! Persze ez nem zárja ki, hogy a célok, előirányzatok, programok kezelését, felügyeletét eljárásban szabályozzuk, tehát a lehetőség adott, de nem kötelező rá eljárást írni.
 • Milyen esetben vonható vissza a tanúsítvány?
  Minden kiadott tanúsítvány visszavonható. A tanúsítvány visszavonását megelőzheti a tanúsítvány felfüggesztése.A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány okot, ami a tanúsítvány felfüggesztését eredményezi:Ha a felügyeleti audit ezt eredményezi.Ha a súlyos nemmegfelelőségek nem kerülnek kijavításra a meghatározott időn belül.Ha a felügyeleti auditot az ügyfél nem teszi lehetővé a szerződésnek megfelelően.Ha a rövid határidejű felügyeleti auditot az ügyfél nem teszi lehetővé .Információs kötelezettség megszegése esetén – amennyiben a kommunikáció határozott befolyással van az irányítási rendszer működésére.A tanúsítvány vagy a tanúsítási jel nem megfelelő alkalmazása esetében.A tanúsító testülettel szemben fennálló kötelezettség nemteljesítése esetén.A teljesség igénye nélkül felsoroljuk a legfontosabb okokat, ami a tanúsítvány visszavonását eredményezi:Ha a felfüggesztés oka a kijelölt időn belül nem került megszüntetésre.Ha a tanúsított szervezet használta a tanúsítványt vagy utalt rá a tanúsítvány felfüggesztés időtartama alatt.A tanúsítandó cég vagyona csődeljárás alá kerül.A tanúsított szervezet kérésére.
 • Mikor kell elvégezni a felügyeleti és megújító auditokat?
  A felügyeleti és a megújító auditok időpontjának a meghatározásánál a tanúsító audit időpontját kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy az az időpont az irányadó, amikor a helyszíni auditot a cégnél gyakorlatban elvégeztük és nem a tanúsítvány érvényességének az időpontja. A felügyeleti auditokat tágabb értelemben abban a hónapban kell elvégezni, amikor a tanúsító audit volt. A megújító auditokat célszerű a tanúsító audit időpontjában vagy azt egy-két héttel megelőzően elvégezni, hogy a tanúsítvány érvényességéig kiállítható legyen az új tanúsítvány.
 • Mikor csinálunk előauditot és mi ennek a célja?
  A tanúsító audit előkészítése során a tanúsítás előtt álló szervezet arról kíván meggyőződni, hogy a cég bevezette-e minőségirányítási rendszert és teljesítette-e annak alapvető követelményeit, akkor megbízhatja a tanúsító szervezetet az előaudit megtartásával.Az előaudit során az auditor összehasonlítja a MIR gyakorlati működését és a rendszer dokumentációját az ISO 9001-es szabvány követelményeivel, majd auditjelentésében részletes értékelést ad a vezetőség számára a szabványnak való megfelelés mértékéről.Az előaudit a tanúsító audithoz hasonló terjedelmű, mélységű és szigorúságú vizsgálat, azonban a szervezetre nézve semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. Előnye, hogy feltárja azokat az eltéréseket, amelyek megléte a tanúsítás sikerét veszélyeztetheti és amelyek kijavítása a későbbi tanúsítás eredményességét nagymértékben növeli.
 • Mit kell tenni akkor, ha a céges adatokban változás van, milyen esetben lehet új tanúsítványt kiállítani és milyen esetben kell újra tanúsítani a céget?
  Ha a céges adatokban valamilyen változás van, értesíteni kell a tanúsító szervezetet, hogy a módosítást el lehessen végezni.Példák a módosításra:Vannak esetek, amikor csak egyszerűen a tanúsítvány módosítása szükséges. Ilyenek például a cég nevének és címének a változása. Általában elmondható, ha csak adminisztratív adatok változtak, és a cég adószáma nem változott, akkor általában kiállítható egy új tanúsítvány.Abban az esetben viszont, ha a cég tevékenysége megváltozik vagy kiegészül újabb tevékenységgel, és kérik erre a tevékenységre is a tanúsítvány kiállítását, akkor ez csak újabb helyszíni audit lefolytatása után lehetséges.
 • Milyen változásokat hoz magával a 2015-ös ISO frissítés? Mely szabványokat érinti, mik az alapvető különbségek a jelenlegihez képest? Lesz strukturális változás a könnyebb integrálhatóság érdekében?
  Jelenleg még csak az ISO 9001 tervezete szintjén tudunk válaszolni.Legfőbb változás az Üzleti kockázat szerű megközelítés lesz!Előzőekben a rendszer majd a folyamatszerű megközelítés volt a szabványalkotók középpontjában.Minden szabványt érinthet, ami az ISO 9001 struktúráját használja.Sok változást fog generálni, ebből kiemelném:Megelőző tevékenységek rész elmarad, helyébe lép majd az Üzleti kockázat rész.Szervezet kialakítását is a Vevő elvárásának tükrében fogja nézni (megfelelő kompetencia).Strukturális változások lesznek, több helyen is változni fog ez, kiemelném a Termék előállítási részhez kapcsolódó területeket, amikkiemelt szerepet kapnak ebben a változásban.Bővebben ajánlom figyelmébe az erre célra kialakított 1 napos képzésünket, ami segít a felkészülésben a tervezett változások tükrében.
 • Egy egyedi gépakatrészeket forgácsoló cég szeretne eleget tenni az ISO9001:2015 4.fejezetének 4.1 és 4.2 bekezdésének. A külső és belső tényezőket milyen módszerrel határozhatjuk meg, és hogyan válasszuk ki a lényegeseket. ((Egy felsővezetői megbeszélés keretein belül határoznánk meg a külső és belső tényezőket úgy, hogy minden felsővezető elmondaná, hogy szerinte mik ezek a tényezők, majd közösen kiválasztanánk a lényegeseket. Ez elég a szabvány által kértnek? De azt nem tudom, hogy hogyan kísérem figyelemmel, és milyen információt, hogyan vizsgálok. A 4.2-es bekezdésnél szintén a felsővezetők határoznák meg az általuk fontosnak tartott érdekelt feleket és azok követelményeit is, de szeretnék támpontot adni (a szabványáltal leírtakon túl) hogy mik lehetnek ezek a követelmények. Találok esetleg ezekre egy átfogó példatárat? KÖSZÖNÖM előre is a választ!
  A szabvány nem kér a 4.1 és a 4.2 pontokhoz dokumentált információt, viszont a vezetőségi átvizsgálásban foglalkozni kell e kérdésekkel. A szervezet és környezete elemzéséhez számtalan lehetőség van, például a SWOT analízis is egy igen célszerű módja, annak, hogy a szervezet az erősségeit, gyengeségeit, veszélyeit és lehetőségeit jól meghatározza, melyből természetesen intézkedési tervek fognak születni, s ezek megvalósulását már nyomon is tudjuk követni. Az üzleti terv elemzésével is hasonló következtetésekre jutunk.A szabvány 4.2 pontja mint az érdekelt felek igényeinek megismerése, főként melyek kockázatot jelentenek a szervezet üzleti folyamataira, ehhez szintén segít az ISO 9000:2015 (szótár) szabvány, de ha meggondoljuk, hogy kiktől függ a szervezet "léte", akkor már elemezni tudjuk az igényeiket is.

Kérjen ajánlatot!

Tudta?

Az Apave se­gít át­lát­ha­tó mó­don meg­szer­vez­ni fo­lya­ma­ta­it, ez­ál­tal ja­vul vál­la­la­ta tel­je­sít­mé­nye.

Kérjen ajánlatot!

Tölt­se le aján­lat­ké­rő űr­la­pun­kat, vagy tölt­se ki a web­ol­da­lun­kon ta­lál­ha­tó aján­lat­ké­rőt!

Kapcsolattartók:

 • ASZÓDI Ágnes

  ISO termékmenedzser

  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

  mobil: +36 30 427 4849

 • SEBESTYÉN Krisztina

  projektmenedzser

  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

  mobil: +36 30 566 7381